Prijava
   

osnovna jednacina izlaska u grad

lepota ribe sa kojom trenutno pricas(L) je:
-upravno srazmerna Tvojoj lepoti(Tl)
-obrunuto srazmerna Kolicini alkohola koju si popio(Ka)
L=Tl/Ka

brate,da sam lepo izracunao ne bih se probudio pored onog skota...

Komentari

Po ovome, ako ne popiješ ni kap alkohola, lepota tvoje izabranice će težiti beskonačnosti bez obzira na tvoj izgled.
Aj sredi malo račun pa ću da ti dam plus... zbog ideje

Što kaže ovaj miodrag, treba ti jednačina L=Tl/1+Ka.

Al evo plusa u svakom slučaju. :)