Prijava
   

Overi ga

Ima isto značenje kao "Baci kosku", samo što "overavaju" samo kul osobe.

A:...i onda ja kažem: Ko te prati kući?
B: Ozbiljno???
A: Ma, da bre!
B: To, majstore!!! Overi ga!!! (pruža ruku sa otvorenim dlanom, okrenutim na gore)
A: (Istog momenta udara dlanom po dlanu svog sagovornika)