Prijava
   

Raspad EU

Među našim strankama bi ostavio veći haos od cunamija. Svoje ciljeve i delovanje su zasnovali "na članstvu".

Radikali bi se listom onesvešćivali od radosti.
SPS je već navikao na potrese, dobro bi se držali.
DS bi izgubio moć govora.
DSS bi bio neobavešten.
LDP bi emigrirao u potrazi drugom EU (sigurno ima još negde neka rezerva).

Komentari

... nema alternativu

+

Bravo +
Imaju još nešto, mrtve babaroge -babarogu Šešelja i babarogu Miloševića:)

Vala baš. Zašto nisu napravil plan kako da se finansiski,industrijalno,agrokulturno razvijemo na taj način da možemo da postanemo neutralna zemlja koja može da diktira svoje uslove za ulazak u EU. Tako da mi njima trebamo a ne oni nama.