Prijava
   

Poke na srpskom
Od glagola Rčnuti (ubosti)

Pera Perić vas je rčnuo-Uzvratite mu RČ

Komentari