Prijava

Veću glupost na naslovnoj još nisam pročitao.

Ovakva odabrana definicija je pomalo uvredljiva...

Ае ко да ви имате боље, лоло

AHAHAHAHA, gde se seti za vanilice kralju...
ček, ovo nije taj poster. greška. -

Kasnoranilac - Osoba koja suviše dopušta da joj se ugao pada Sunčevih zraka meša u privatni život.

Onaj koji piša po patosu - Osoba koja suviše dopušta da joj se Zemljina gravitacija meša u privatni život.

Izviđači, planinari i ostali koji se služe kompasom - Osobe koje suviše dopuštaju da im se Zemljino magnetno polje meša u privatni život.

#901
+2983
52
definicija