Prijava

ali drugo je da su pesme čiste nebuloze, kontradikcija, paradoksi i ostale zajebane reči koje imaju veze sa tim
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! to je to!! +

Upropastih se od vinjaka policijo moja lepa.
:D :D +i*

?
0
0
definicija