Prijava

Nekada bi ovo imalo 18+ komentara

Misliš komentara "za odrasle" ^__^

Da mogu, dalabih stotinu pluseva
Stamena Čikago

Uzdiže se komentatorska sekta iz pepela saita. Sledi sukob sa četerima, povlačenje u ilegalu, jadikovanje, smrt.

Čudoževič podržava, ciklon vrti glavom, publika muk

Kafo, kakav plezir učinjen ovim tvojim prvenčetom. Mašalah, Bismilah!

Hahaha

strug galenika, voće, polarotor,

Ne mogu sad da čitam, ali hajde jedan plus na veresijum pa sjutra, Jabo

Стани, Хавио, одабрао ти Лукац дефку, да вид...
Оде човјек

Ево, Хавио, животари се, да ли добро си?

#137
+23288
360
definicija