Prijava

Плавом се цртају и боје облаци, ако се добро сећам. :)

@JaSamKrelac

Zar nije an ovom sajtu zabranjeno pisati velikim slovima?

Датум објављивања дефиниције: 04. novembar 2008. Тада ништа није било забрањено. :)

Мени иде на курац због свог гласа и "пам парара пам пам пара!". Да није на француском људи се не би толико ложили. Пардон, хипстери. +

Болујем од sic friatur crustum dulce већ годинама. :(

Панде студирају бесплатно док друге животиње морају да се муче како би до тога дошле. :/

Савршено могу да замислим бившег са његовим друштвом. Волим овакве "реминисцентне" дефиниције. :)

#229
+15231
211
definicija