Prijava

dobra je stvar na manje frekventnim raskrsnicama. dok god nema pjesaka da pritisnu dugme, auta imaju zeleno i prolaze.

Kristijan Golubović stajl. Dobra defica.

Ja volim da mislim o sebi kao o ljubičici.

A i nisam dechxko, više volim da mislim o sebi kao o devojci.

#711
+4101
86
definicija