Prijava
   

šizofreničar

osoba koja je prljava i lijena, ali opravdano, jer je to simptom bolesti i smatra se ne uračunljivim

to su samo neki od negativnih simptoma šizofrenije, i za šizofrenu osobu se nikad ne treba reći da je prljava, već da ima negativni simptom (prljavština)

glavni razlog su pozitivni simptomi kao psihoza i halucinacije, jer osoba toliko zamišlja sebe kako se čisti i planira da to uradi, da zbog te svoje zaokupljenosti mislima, to nikad ne uradi

Wikipedia: "...negativni simptomi šizofrenije su...avolicija – nedostatak volje i apatija, samo-ne-briga naročito za higijenu i samo-brigu..."