Prijava · Registracija
23 : 8
16 em plus     16 em minus
24 : 8
23 : 9

Staviti na punjač

Priključiti stvar na aparate, pre nego što rikne.

- Šta je Ivči?
- Najeo se pa mu se spava.
- Stavi ga na punjač, imam da ga pitam nešto.

Komentari