Prijava · Registracija
22 : 7
16 em plus     16 em minus
23 : 7
22 : 8

Staviti na punjač

Priključiti stvar na aparate, pre nego što rikne.

- Šta je Ivči?
- Najeo se pa mu se spava.
- Stavi ga na punjač, imam da ga pitam nešto.

Komentari