Prijava · Registracija
21 : 6
16 em plus     16 em minus
22 : 6
21 : 7

Staviti na punjač

Priključiti stvar na aparate, pre nego što rikne.

- Šta je Ivči?
- Najeo se pa mu se spava.
- Stavi ga na punjač, imam da ga pitam nešto.

Komentari