Prijava
   

Sveti Petar

Stoji ispred vrata kroz koja svi žele da prođu i čita po spisku ko ima pravo da uđe a on sam je večito napolju. Pa to se kod nas zove izbacivač.

'Remember: even God has a sense of humor'
Kevin Smith

Komentari