Prijava
 1.    

  Tup

  Popularno pice u zelenoj bocici ili konzervi, koje se, ustvari, zove Seven up ( 7up ), ali smo ga svi kao klinci oslovljavali sa Tup, eventualno Zup, ali nikako pravim nazivom.

 2.    

  tup

  Pridev sa nepravilnom komparacijom. Nije pravilno tup, tuplji, najtuplji već:
  pozitiv: tup ko budak (obično se upotrebljava za "bistre" ljude)
  komparativ: tup ko dupe (obično za noževe)
  superlativ: tup ko pribor iz menze (toliko tupo da ne može naći svoj ekvivalent u spoljašnjem okruženju)

 3.    

  Tup

  Onomatopeja udarca.