Prijava
   

Usme

Donje usne.

Usne u deminutivu glasi, - usnice, a usmine u deminutivu, po svoj prilici, - usmice...