Prijava
   

Vendi

Jedna od onih osoba što se prave izuzetno inteligentne i načitane, a koje kad nauče neku novu reč, ne znaju gde da je upotrebe...

Početak 90-tih, Vendi je gost u programu koji ide uživo, drži sise visoko i pući usta...
Gledalac - Imam pitanje za vašu gošću Vendi: Da li vi možete da vidite zemlju od vaših grudi?
Vendi - Znate šta, ja nisam "kompetentna" da odgovorim na vaše pitanje.
Gledalac - Pa ko je?