Prijava
   

Veznici, inicijali, slova azbuke i skraćenice.

Jedina poznata materija u rešavanju ukrštenice u 95 % slučajeva.

Komentari