Prijava
  1.    

    Veznici, inicijali, slova azbuke i skraćenice.

    Jedina poznata materija u rešavanju ukrštenice u 95 % slučajeva.