Prijava
   

vidi kakav je, ko'o pokojni Toza

kad je neko k'o pokojni Toza

videti film Kako je propao rock 'n' roll

Komentari