Prijava
   

Viljuška

Studentska antena.

-brate, 17 kanala, koja ti je antena?
-pa viljuška