Prijava
   

Više sam ja istorije zaboravio nego što ste je vi naučili

Fraza kojom profesor istorije vešto izbegava svaku studentsku zamerku na eventualne netačne činjenice u njegovim predavanjima.

Komentari