Prijava
   

Voli pičku više nego leba da jede

Kanibalska prehrambena navika.

Komentari