Prijava
 1.    

  Vratiti kusur

  Kusur, ili, kako bi to ekran tipične fiskalne kase groteskno formulisao - POVRAĆAJ, to jest, što bi Anglosaksi sažeto rekli - kambek, (a kako i ne bi, kad za sve reč imaju), jeste odvraćanje na prozivku, kontrašuk.

  Da li će to biti britka somundara, sijaset kaljavih teslića, ili pak pilićarsko uvaljivanje sitniša, zavisi već od rafiniranosti veština i preferenci inkasanta.

  Znači, ne ostati dužan, odgovoriti jedinstvenom merom i količinom.

  dalje razlaganje formule raskusuravanja, u najprimitivnijem obliku, primera radi:

  mera (snošaj sa bliskim ženskim srodnikom),
  količina (stotinu),
  kusur: Sto ti majki jebem.