Prijava
   

Zabrana prilaska

Dokaz da ljubav ipak ima granice.

- Sve bi da za nju. Ludo sam je volia.
- To je i drugostupanjski sud utvrdio zabranom prilaska.

Komentari