Prijava
   

Žena

Jedina planina koju osvajaš zbog provalije.

Komentari

Izuzetno duboka misao lololo
+++

duboka,uboka,boka,oka,ka,aaaaaaaaaa...:)

o da, ovdi mi se javlja + a i *

Охо, квалитетна... Онако, докторски! :-) +++

Одлична. +++