Prijava
   

Bosog bi izuli

Spletkaroši, pijavice i usisivači novca bez trunke stida i morala. Najgora sorta beskičmenjaka obraslih u pohlepu i alavost. Iskusno odrađuju svaki moleraj. Sposobni da iscede džep pun paučine koji poslednje novce pamti još za vreme Tita.

- Dobar dan.
- Dobar dan.
- Mi smo iz DRSLMSBS.
- Iz koga čega?!
- Iz Demokratsko Radikalne Socijal Liberalne Motorcangle Salama Banana Stranke.
- Da, učini mi se poznato.
- Sakupljamo novac za kampanju i pomoć pingvinima bez noge.
- Pingvinima?
- Da. Gadno je kad vidite da ta divna stvorenja nemaju nogu. Pogotovo levu.
- Gde da vidim?!
- Nemojte da ste na kraj srca. Treba i kitove vratiti u vodu.
- Ko će mene da vrati na posao bre?!
- Ako pomognete našu kampanju, mi vam to nećemo zaboraviti!
- Pa ne znam baš...
- Vidite onaj trotoar?
- Da.
- Mi smo ga preuredili. Sad možete bezbedno da hodate po njemu.
- Ali ... Imao je ogradu.
- Otkrili smo da ta ograda može fino da se utopi za novac i naš fond za pomoć zbrinutim bogatašima.
- Kakav fond?!
- Humanitarne svrhe gospodine, humanitarne. Nego, da li bi ste potpomogli našu kampanju?
- Novcem?
- Jok, prženicama.
- Nemam. Ne možete bosog izuti!
- Imate li taštu?
- Imam.
- Pet hiljada i više nemate.
- :daje novac: Koga nemam?

Komentari

Jok, prženicama.

Aplauz.

- Sakupljamo novac za kampanju i pomoć pingvinima bez noge.
- Pingvinima?
- Da. Gadno je kad vidite da ta divna stvorenja nemaju nogu. Pogotovo levu.

- Novcem?
- Jok, prženicama.

- Imate li taštu?
- Imam.
- Pet hiljada i više nemate.
- :daje novac: Koga nemam?

ГУСТИ СОК ОПЕТ ЈЕБЕ!!!

Ja sam fascinirana primerom! JEBEŠ!!!
+ i zvezda!