Prijava
 1.    

  Politički se angažovati

  Prevazići sitni kriminal.

 2.    

  Politički se angažovati

  Slagati nešto uvjerljivo i na brzinu.

  -Ćomi brate spektori, gutaj, angažuj se malo politički.
  -Oooo momci šetnjica, gdje ste to krenuli?
  -Evo tetki da odnesem lijek...
  -Širi noge, pretres!