Prijava

Komentari su začinili d.finiciju baš kako treba. :))

A moderno je uvek u trendu. :)

Vaskrsavaju mi definicije. :) I ja ih zaboravila.
Rakija se pije iz onih malih čaša, pre će čovek da uzme vino da dolije - da malo izmeditiram na temu.

Ju, vidi, odabrana! :) Baš nisam očekivala. :)

Agilni, laskavče! ;) Pocrveneću. :))
Hvala, ljudi. :)

Ahaha, jednom pomalo bi, uvek pomalo bi. :))

#36
+49136
823
definicija