Prijava

U pravu je bombaš, srk i čepić jeste bio moto, tačnije simbol Borine stranke koja se zvala Partija običnih pijanaca (POP).

Partija Iskrenih Časnih Korisnika Alkohola (a ne Čestitih Karakternih Alkoholičara) je takođe bila Borina ideja, ali je POP mnogo duže egzistirao.

bombas
Ovo je bio moto stranke običnih pijanaca koju je osnovao Bora Čorba.

Neeee, grešaš Mico, grešaš. Borina stranka se zvala
Partija Iskrenih Čestitih Karakternih Alkoholičara
tj. PIČKA.

A ako nema naše krvi, onda ne bi bio to za šta ga smatra cela planeta. Eno ti Ajnštajna. Da mu nije bilo Mileve....

Opaaaa, link na defke starije od polovine aktivnih autora. + k'o Bizmark.

zanimljiva ideja, ali nema veze jedno sa drugim

#217
+15992
265
definicija