Prijava

Другарице и другови,

Они другови одозго мисле да ми не можемо одоздо.
Али, ако ми одоздо, они ће сви одозго.

?
+1997
34
definicija