Prijava

Добра дефиниција.
Набројани су најчешћи механизми како себи привид слободе стварају они који су се заправо одрекли своје слободе и ставили је у туђе руке, наивно верујући да ће тај неко решавати њихове проблеме. А туђа рука свраб не чеше.

Лепа дефиниција, надрндани оцењивачи.

А осталих пет је један од основних онтолошких појмова (хрватски синоними: bivstvo, jestota, грчки εἶναı, латински esse).

Добро, глупа фора, али ја сам бар поштено признао да је глупа, за разлику од неких ствари које сам слушао на часовима филозофије, а за које нисам смео да кажем да су глупе, јер никада не бих положио.

7 слова, почиње ономатопејом голубијег гласа.

Касно, израз је већ ушао у врло широку употребу.

Направио комшијски мали комшијској малој дете. Коментар међу локалним бабама: "Запратила се деца".

Како гласи филозофска дефиниција појма "голуб"? Да те видим!

Што је баби мило, то јој се и снило = визуелизација.

Плус, мада на списку позитивних друштвених тековина имаш и овакве и онакве.

Кад помену факултет: неки су и завршили факултете уз рад на таквим местима.

#941
+2837
128
definicija