Prijava
   

Rus

Ono što Srbin želi da bude kad poraste.

Piće više nego što kao Srbin može.
Grejaće se više nego što kao Srbin može.
Jebaće Amere mnogo više nego što kao Srbin može.
Pisaće na ćirilici mnogo više nego što kao Srbin može.
Duže će voziti kršine nego što kao Srbin može.
Imaće veće ekološke katastrofe nego što kao Srbin može.
Ratovaće više nego što kao Srbin može.
Samim tim, ginuće više nego što kao Srbin može.
Učestvovaće u više loših američkih filmova nego što kao Srbin može.
Imaće više miliona sunarodnika nego što kao Srbin može.
Moći će da zajebava susede mnogo više nego... Moći će da zajebava susede.

Komentari