Prijava
   

Sakrivati sunce prstom

Pokušati da skreneš fokus sa glavnog događaja na manji i nebitan.

Mama viđu brijezu kako je olistala, lijepa ka Lovćen

- Pani sine jel ti to kozu jebeš kukavče?

Komentari

haha interne uvijek dobre

Doobra +
Nedostaje pani

Hahaha pani tivra se

AHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA

Ohoho, dobar odabir.

specifično, a opet tako opšte, a opet tako specifično

ume bombi kada hoće