Prijava
 1.    

  Srpska imena predaka

  Jedna vrlo interesantna vrsta reči karakteristična za naš jezik. U praksi nemaju baš neku primenu jer će većina pre reći čukunčukundeda nego navrdeda, niko nije upoznao svog askurđela, i malo ko može tačno da navede bar jednog od svojih 1024 sukurdola. I opet ostaje pitanje: "Kako se zove ćaća belog orla?"

  Otac
  Deda
  Pradeda
  Čukundeda
  Navrdeda
  Kurđel
  Askurđel
  Kurđun
  Kurlebalo
  Sukurdol
  Surdepač
  Omžikur
  Kurajber
  Panđupan
  Sajtava
  Beli orao