Prijava · Registracija
687 : 27
16 em plus     16 em minus
688 : 27
687 : 28

toalet papir

Proizvod koji kupuješ najčešće uz nešto kako prodavačica ne bi na tebe gledala kao na nekog kome se žuri jer mu se maločas prisralo .

Dobar dan, jedan toalet papir i jednu kiselu vodu....

Komentari