Prijava
 1.    

  Osobe sa kompleksom niže vrednosti

  Ljudi koji su smešteni u magacine čovečanstva i prodaju se po nabavnoj ceni, po najnižem kursu poštovanja.
  Proizvedeni pomoću kalupa, sa niskom tačkom topljenja, velikim mogućnostima naknadnog oblikovanja i količinama konformizma.
  Usled nepažnje, vrlo krti i lomljivi.
  Čuvaju se na mračnim i hladnim mestima zbog svoje prirode da se pokvare na jačem svetlu i u prirodnijim uslovima.
  Slabi su provodnici uspeha, a vrlo dobro se rastvaraju u iluzijama. U reakciji sa udarcima sudbine daju depresiju.
  Zbog prirodnog staništa imaju tendenciju da se ubuđaju i da ta buđ bude jedini oblik života u njima.