Prijava
 1.    

  Raspad EU

  Među našim strankama bi ostavio veći haos od cunamija. Svoje ciljeve i delovanje su zasnovali "na članstvu".

  Radikali bi se listom onesvešćivali od radosti.
  SPS je već navikao na potrese, dobro bi se držali.
  DS bi izgubio moć govora.
  DSS bi bio neobavešten.
  LDP bi emigrirao u potrazi drugom EU (sigurno ima još negde neka rezerva).

 2.    

  Raspad EU

  -Pojava koja će se sigurno desiti, desetog dana od prijema Srbije u EU.

  U Srbiji, ni muslimani ne mogu da se slože.