Prijava

U barabe poznaje se žena, sva je modra sva je prebijena

#330
+10561
241
definicija