Prijava

vreme potrošeno na ovoliko pisanje treba nagraditi. U ODABRANE!

kartica je vise sredstvo kontrole, cim je provuces. placajte kesom.

Ja priznajem samo oslonac

Tako reći podupiračna veza :)

Aman ljudi, Hoću da kažem da su žene koje se opisuju u primerima čista fantastika - ja ne poznajem ni jednu takvu!

Ja priznajem samo oslonac. I to ako ide u oba smera. Niko odrastao ne sme da zavisi od nekoga.

Niste me razumeli. Sve žene u primerima su zavisne. Nisam mislila na tebe i mene. Ja imam svoju karticu, a mislim da je imaš i ti. Dakle muškarci na sajtu u primerima uvek imaju žene koje su zavisne od šopinga, muža, roditelja...

?
+758
57
definicija