Prijava

Uspeti znači prihvatati neuspeh za neuspehom, ne gubeći entuzijazam.

Winston Churchill

?
+589
32
definicija