Prijava

"The things you own end up owning you."
-------------------------------------------------
*Provirion*:
Leprikon je toliko niža rasa da bi, da je živeo u nacističkoj nemačkoj, morao da nosi traku preko obe ruke, da bi ga i jevreji raspoznali

#466
+7013
265
definicija