Prijava

Sisoje Sisoje bidi veseo,
jer da nisi veseo život bi ti preseo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Napiši još nekog deder, mali ti bre ovaj spisak +

Šteta ovo ostaviti bez pohvale i komentara.

#196
+17555
382
definicija