Prijava

Ne pišem def. duže od, u proseku 20, a max. 120 reči.
Ne čitam def. duže od 150 reči; ako ipak jesu, obavezno
prvo dam minus, pa ih onda bacim u korpu za otpatke.
Ne čitam komentare date u vidu linka.
Smatram da kilerske fraze odaju pravi karakter autora.

?
+2620
146
definicija