Prijava

Neverovatno elokventan i odlicno argumentovan odgovor.

I nadajte se da pacovi nisu rovarili po semenkama u toku transporta do vas.

Zašto, pa to im i daje šmek?

Stih 'A dje da znam' je najsazetiji i najbolji opis skepticizma koji sam do danas nasao.

+

?
+933
30
definicija