Prijava

Vratia se psikho i donia frišku ribu

Neka, neka. Samo pišaj po Laktašima.

Ulogovao sam se samo da ti kažem da pušiš kurac Bergase

Nije višak. Dupla u smislu veličina grudnjaka je dupla petica.

Takođe, prirodne grudi kod žena su rijetko kad simetrične, i obično je jedna veća od druge.

Povedi se primjerom Ekarta Tola.

Ček jesam li shvatio upotrebu kako treba?

Evo primjera:

Ovo je D najgluplja stvar ikad napisana.

Hokingova radijacija je jedini fenomen kojeg poznajemo gde je crna rupa u stanju da emituje neki vid zračenja ili čestica.

vs

Ovaj događaj posmatraču će izgledati kao da je crna rupaemitovala česticu, međutim u pitanju je samo velika slučajost da se kvantna fluktoacija odigra na takavčudan način.

Pa je li jeste ili nije zračenje?

Ovaj fenomen zovemo HOKINGOVA RADIJACIJA, otkrio ju je kosmolog i fiičar Stiven Hoking.

Nije otkrio nego predvidio. Otkriće podrazumijeva eksperimentalnu verifikaciju.

Ono što je teorijski ustanovljeno za crne rupe je da bi mogle da gube energiju kroz mehanizam koji bi trebao biti ekstremno ugrubo opisan tekstom iz definicije.
S druge strane, priča o dešavanjima na rubu horizonta je samo jedan od modela koji su uzeti zarad lakše ilustracije ovog fenomena. Pitanje je šta se dešava kada entanglement uđe u priču, usljed koga bi se komponente virtuelnih parova mogle pojavljivati unutar samog singulariteta. Treća stvar je da kad virtuelni par nastane i kad jedan od njegovih konstituenata prođe rub horizonta crne rupe anihilacija para se neće desiti, te u Univerzumu efektivno postoji više energije, što mora kao rezultat dati da EFEKTIVNO crna rupa izzračuje energiju i lagano umire

Tamna materija je, po definiciji, nepoznati vid materije koji ne reflektuje fotone (nevidljiv).

vs

Kada neki zamišljaju kako bi izgledala tamna materija, uglavnom zamišljaju nešto crno ili tamno, međutim ne mora da znači, dali smo joj naziv tamna samo jer ne znamo kako izgleda, ona verovatno nije nužno tamna.

Pa jebem mu sunce, ako nešto ne emituje EM zračenje, onda je po svakom mogućem značenju CRNO ili TAMNO. Definicija fizičkog crnog tijela je objekat koji ne reflektuje i ne emituje nikakvo EM zračenje.

#968
+2743
131
definicija