Prijava

Izijem se odrekao odabrane u slučaju pobede i opredelio za druženje sa Partizankom i nešto je pominjao da treba da naruče vruću picu, tako nešto

Što ste obrisali Izijemov komentar na današnji dan da l ste majmuni toliki ko god da je

Da i ja očekivah neki brutaliti. Ali i jeste brutalno, kad interpretiraš...

Gospodar
Ovo ako ne bude odabrano silovaću Kafu, Mladu Partizanku i Mešalinu dječaka

#545
+5799
249
definicija