Prijava
   

Čudni su putevi božiji

Univerzalna džoker replika svakog vernika kada god mu ukažete na nekonzistentnosti između crkvenih učenja i realnog sveta, a ovaj nema nijedan argument zasnovan na logici.

-A kako to da, dok je cela planeta bila neobrazovana i nepismena i sve se prenosilo usmenim putem, bog se svaki dan pojavljivao kroz čuda, a otkad su ljudi postali pametniji, nešto se primirio?
-E... Čudni su putevi božiji...

-A ako uzmemo da je pet posto sveta pravoslavno, a nije ni toliko, to znači da svega pet posto uopšte u startu imaju bilo kakvu šansu da se spasu i stignu raj, a devedeset pet posto ljudi su u startu zakucani sa tim da će večnost provesti u najgorim mukama?
-Da.
-A Bog bi trebalo da bude dobar?
-Bog jeste dobar.
-Pa ko dobar bi devedeset pet posto čovečanstva poslao kod rogatog sadiste samo zato što su se rodili kilometrima daleko od najbliže pravoslavne crkve?
-*pauza* Čudni su putevi božiji...

Komentari

I ova tvoja defka ide nekim čudnim putem božijim.

Ovo ti dadoše neki ultrapravoslavci ili ultrakatolici minuse.
Ajde da ih prozivamo!!!!!

Ma ja mislim da su mi to dali ultraadventisti! Smrt ultraadventistima!

Dosadni ste sa izmišljanjem tople vode, bojler je davno izmišljen. Minus.

Jeee, još ateističkih definicija.

Ja mislim da nismo dosadni. Jeee

Чудни су избори модератора ......

Starac Kleopa - O NEZNANIM SUDOVIMA BOŽIJIM

Neki monah iz Skitske pustinje, idući u Aleksandriju da proda svoje rukodelje - jer je izrađivao korpice - vide neku sahranu.

Bio je umro igemon dotičnoga grada, veliki paganin, koji je pobio hiljade hrišćana, jer to beše u vreme velikih progona.

Beše lep dan, i čitava varoš iđaše za njim, sprovođaše ga do groba.

Kada je stigao nađe nekog pustinjaka, koji življaše u pustinji 60 godina i življaše

samo od korenja i s onim što nalazaše u pustinji, nađe ga pojedenog od hijene.

Onda je monah pomislio: sa koliko je počasti išao ka grobu igemon, koji je pobio hiljade hrišćana,

a ovoga, koji je služio Bogu 60 godina i živeo samo u postu i molitvi, pojela je hijena!

Kakave to sudove ima Bog? Čini mi se da Bog, budući predobar, dopušta i nepravedne stvari.

Moliću se Bogu da mi pokaže kakvi su Njegovi sudovi, jer i pojedini ljudi rasuđuju protiv Božijeg promisla,

Božijeg brigoveđenja.

Jedan je zao, grešnik je, a ide mu dobro.

Drugi je dobar, ali su deca zla, žena je bolesna, a on uteknuvši od jedne nailazi na drugu nevolju.

Jedan je zao a živi dugo, a drugi je dobar i umre rano.

Gle, neki hrišćanin je dobar, moli se Bogu, posti, i samo na gnusobe nailazi, a drugi je zao, psuje, pije i toga Bog ne kažnjava.

I tako, monah je uočio mnogo takvih stvari, ka što se kaže kod proroka Jeremije:

Gospode šta je, jer put zlih napreduje, a put pravih uvek je u nevolji.

I od toga dana počeo je da se moli: "Gospode, pokaži mi sudove Svoje, da ne bih sudio!" I počeo je onaj monah da se moli Bogu da mu pokaže sudove Njegove: kako to da jedan, siromah, koji je svet i prav, bude bolestan, strada, nailazi na nevolje, a drugi, grešan, radi po svojoj glavi, a zdrav je i bogat, ima uspeha, postaje veliki u službi, u časti, i u svemu mu ide dobro.

I molio se monah dugo Bogu da mu pokaže zbog čega bivaju ove nepravde,

da dobri često pate, a zlima ide dobro.

"Neka mi pokaže Bog sudove Svoje, jer je i mene često sablažnjavala ova stvar,

jer sam video mnoge nepravde, koje kako mi se čini - da je Bog dopustio."

A Preblagi Bog, pošto čovek ne zna sudove Njegove, predočio mu je na ovakav način sudove Svoje,

iako je mogao da ga satre zbog ovog ispitivanja, da sazna tajne Božije, koje ne znaju ni anđeli.

Ali pošto ga ljubljaše zbog svetog života, hteo je da ga umudri, jer sudove Božije niko ne može znati.

Jednom je došao pustinjak sam u Aleksandriju da proda svoje korpice, jer beše tri

dana hoda. Ali ćim je pošao od svoje pećine, na nekoj lepoj poljani izašao mu je u

sustret drugi monah, mlad, veoma lep. - Blagoslovi, oče! - Gospod neka te blagoslovi, sine! - Kamo ideš, oče? - Idem do trga, da prodam svoje rukodelje.

Oni prodavahu korpice i kupovahu hleba, pravljahu dvopek i hranili su se zelenišem

koji se nalazi po pustinji. - Oče, ja isto u Aleksandriju idem. - Slava Bogu da imam saputnika! Pošto je preuzeo teret starca, mladi monah mu je rekao:

- Oče, gledaj šta je. Znaš šta treba da čine monasi kada idu na put. Da se mole sve vreme i da razgovaraju s Bogom. To je dužnost monaha i hrišćanina, kad idu putem: da se mole.

- Tako, oče, do Aleksandrije ćemo se moliti!

- Da ne progovorimo ni reč! - rekao mu je onaj mladi. Idući zajedno tri dana ovim

putem, videćeš na meni neke strašne stvari. Da ne govoriš, da mi ne sudiš i da ne

pogaziš zakletvu! - Da, sine! Ako mi Bog pomogne, neću više govoriti! I pošli su obojica. Mladi monah nosaše korpice, i iđahu ćuteći. Oko podneva, kada je sunce žeglo veoma jako, naišli su na neko selo, i izašla su pred

njih dva mlada čoveka:

- Oci, od sada ne možete više putovati, jer sunce žeže veoma jako. Hajdete kod nas!

Ta dva mladića su ih primila sa velikom čašću, jer na Istoku tomom dana nemožeš putovati, nego samo jutrom i večerom. I tamo je takva tradicija: kako te primi u kuću, da ti opere noge. Spasitelj je rekao Simonu fariseju: Uđoh ti u kuću tvoju, ni vode mi na noge nisi dao! (u.s. Lk 7,44) Jer je tamo pesak veoma vruć, i kad si stigao čoveku u kuću i line ti malo hladne vode na noge, čini ti veliko dobro. Noge se užasno užare zbog peska i kamenja.

Ti mladići, kada su saznali da su iz Skitske pustinje, gde behu samo sveti monasi -

Sveti Antonije Veliki, Sveti Makarije Veliki, Sveti Sisoje Veliki, Sveti Onufije Veliki i

drugi veliki isposnici koje imamo u kalendaru - primili su ih sa još većom čašću, sa

ljubavlju, oprali su im noge, odmorili ih i postavili za sto.

Ti mladići imađahu u kući neki srebrni sud, veoma skup, što im beše ostao s kolena na koleno. U taj sud su im stavili pustinjačku hranu, iz pobožnosti, ukazujući im doličnu čast.

Monasi su jeli, blagodarili su, i pošli su da otpočinu, jer behu umorni.

Pred veče, kad da pođu na put, mladi monah, je ukrao srebrni sud. Stari monah je video i pomislio je: "Gledaj! Primili su nas ljudi sa tolikom čašću, oprali su nam noge, dali nam da jedemo, a ovaj monah je ukrao srebrnu zdelu".

Idući oni malo dalje, prešli su preko neke ćuprijice. Mladi monah je osenio onaj sud krstom i bacio ga je u vodu. Starac je video i pomislio je: "Kakva nepravda! Zašto uze zdelu i baci u vodu? Zašto je nije ostavio tamo?" Ali je prećutao, jer imađaše zavet do Aleksandrije da ne govori.

Uveče su stigli kod drugo dvoje mladih. I ovi su izašli pred njih, primili ih s ljubavlju, oprali im noge, kako je običaj, i dali im da se odmore. Ti su imali detence od nekoliko meseci.

Ujutru, kad da pođu, mladi monah je otišao kod dečije kolevke, a da njegovi roditelji

ne primete, i ubio ga je.

Starac je video i govoraše u svom umu: "Sa kakvim sam zlikovcem pošao na put! Tamo je ukrao srebrnu zdelu, ovde je ubio dete!" Ali ga on beše upozorio: "Videćeš mnogo kod mene na ovom putu, nemoj slučajno da progovariš, jer kršiš zakletvu!"

Drugoga dana oko podneva, prolazeći kroz neko selu, izašao im je u susret neki

domaćin:

- Oci, od sada ne možete više ići, jer je sunce pripeklo i velika je vrućina. Hajdete

kod nas da se odmorite nekoliko sati a pred veče ćete ponovo poći.

Taj čovek imađaše vezanog psa, koji čuvaše čitavo domaćinstvo. Primio ih je čovek, ugostio ih, dao im da se odmore. Pred veče, kad se počelo prohlađivati, oni su otišli. Mladi monah se vratio natrag i - da vlasnik ne primeti - zakrstio je psa, i pas je skočio u vis i uginuo je.

Tad starac gledaše, ali ćutaše: "Kakva je ovo rabota? Tamo je ukrao srebrnu zdelu,

onamo je ugušio dete, ovde je ubio psa!"

Idući oni drugoga dana, usput su prošli pored neke krčme. Tamo više niko ne govoraše o Bogu, govorio je alkohol u njihovim glavama: podvriskivahu, pevahu, zviždahu, psovahu; i kada su videli monahe, očeli su vikati: "Gledaj popurde!" - Kada je čovek pijan ne govori više čovek nego đavo!

Stari monah nije rekao ništa, gledao je svoj put. A mladi se okreni ka krčmi i napravi

tri metanije. Pošto se poklonio prema krčmi, pošao je dalje.

Na ivici šume bilo je selo i neka napuštena crkva. Nije imala ni krsta vrata behu uzeta, prozori polupani; pusta crkva, napuštena sigurno pre više od 40 godina. Mladi monah je uzeo nekoliko kamenčića, osenio ih Svetim krstom i počeo ih bacati na crkvu.

A stari monah govoraše u sebi: "Vidi ti ovo! Da je od Boga, ne bi to činio. Ali od đavola je, jer se krčmi klanjao, a na crkvu baca kamenje". Ali mu ne beše dozvoljeno da govori. Do Aleksandrije beše još jedan dan.

Trećega dana ujutru, idući oni pokraj nekog sela, stigoše oni do neke kuće pokrivene

slamom i trskom. Na kućnom tremu bila su dečica, njih petoro, i plakahu. Stari

monah je izvadio nešto iz ranca i dao im. Zatim ih je upitao: - Što plačete? - Juče su sahranili majku! - A imate li oca? - Otac je umro lane. Nemaju, jadnici, ni oca ni majku.

Pošto su otišli, mladi monah se vreti natrag i zapali kuću.

Deca su se razbežala kud koji.

Stari monah je pomislio: "Je li to čovek? Zapalio je kuću! Gospode, koliko ću ja trpeti ovog ubicu? Tamo se klanjao krčmi, ovamo je gađao crkvu! Ovaj samo zla čini!"Ali čutaše, jer će uveče stići u Aleksandriju, u varoš.

Kad su stigli u Aleksandriju, beše veče. Tamo beše neka velika sila i vlasnik ne beše kod kuće. Mladi monah je malo pogledao kuću, i vrlo brzo već je bio na vrhu kuće.

Za jedan sat uništio je celu kuću. Razlupao je krov, vrata, prozore, sve što beše u kući pokvario je.

Stari se začudio, kako je za sat vremena razlupao celu kuću, i poplašio se kad je video. Ali sada, pošto beše stigao u Aleksandriju, mogao je da govori. Kad je ovaj izašao pošto je razlupao celu kuću njegovu, uzeo ga je na stranu i zapitao ga:

- Dede slušaj, brate! Od sada više ne mogu da ćutim! Je li bio zavet među nama da

ne govorimo dovde? Ti meni da kažeš šta si ti! Đavo li si, čovek li si ili anđeo li si! - Ali zašto, oče? Jesam li što zlo učinio? - More, pa od tri dana, od kada idemo zajedno, činio si samo zla dela! - A šta sam ovde, oče, učinio zlo?

- Pa dobro, more, oni ljudi odande, kad smo sišli s brega, zar nas nisu primili, zar nas nisu ugostili, i što su skupocenije imali postavili su - oni zdelu! Nisi li je otuda ukrao i bacio u vodu?

- Šta veliš, oče?

- Zlo si uradio. Velika ludost, jer oni ljudi će nas osuđivati da smo krali!

- Oče, tri velike i dobre stvari sam učinio tamo! Ona srebrna zdela beše petohlebnica iz crkve onoga sela. Nju beše ukrao pradeda onih, ali oni ne znađahu. Beše pisano na njoj starim crkvenim pismom: "Ovo je petohlebnica crkve Svetoga Nikolaja, darovana od te i te porodice, i ko je bude otuđio od crkve da bude u paklu dok je ne vrati nazad".

Tako je pisalo na zdeli. I zbog te zdele devet duša koje su je upotrebljavale mučile su se u paklu. I sada je trebalo da i ovi odu u pakao, jer je upotrebljavahu. I meni je bilo žao njih, i ukrao sam zdelu; ali meni nije bila potrebna, jer sam je bacio u vodu.

Sutradan će doći crkvenjak crkve da se kupa u ovoj vodi i naći će sud. On, budući iz crkve, poznavajući crkveno pismo, odneće ga svešteniku. I kada bude stavio zdelu u Sveti oltar, njih devet će izaći iz pakla, jer tamo je pisano: "Da budu u paklu dok je ne vrate nazad".

- Znači, oče, ja sam tamo učinio tri dobra dela: i onih devetoro izvukao sam iz pakla, i ove što su za života sačuvao sam, da ne uđu, i dao sam i zdelu nazad crkvi, da je ima, jer beše veoma potrebna. I ti kažeš da sam zlo učinio, a ja sam dobro učinio!

- Tada se zadivio starac. "Gledaj, brate, kako je bilo, a ja sam računao da je lopov,

da je ukrao zdelu!" - A kad si ubio dete, je li si takođe dobro učinio? - Dobro delo sam i tamo uradio. - Kako, ubio si dete i kažeš da si dobro delo uradio?

- Stani i ne sudi po svome umu. Jesi li video detence? Ono je bilo začeto na dan Vaskrsa. Pošto se nisu uzdržali roditelji na dan Vaskrsenja Gospodnjeg, dete je po Božjem sudu, imalo da u svojoj 20. godini postane razbojnički zapovednik i da ubije svoje roditelje. To beše kazna za njihovo neuzdržanje. I mnogo je ljudi imao da pobije, i mnogo pometnje imao je da učini u svetu, jer je bio začet na tako veliki dan.

Ja sam ovde učinio tri velika dobra dela: poslao sam dušu detencevu čistu na nebo, spasao sam njegove roditelje od ubistva od ruke njihovog sopstvenog deteta, i oni, našavši dete mrtvo, plakaće veoma mnogo, i kroz taj plač oprašta im se i greh koji su učinili uoči dana Vaskrsa. I ti kažeš da sam zlo činio, a ja sam dobro činio!

- A zašto si tamo ubio čovekovog psa?

- I tamo sam učinio dobro delo! Onaj pas čuvaše celo domaćinstvo, ali je sutradan trebao da pobesni. I kada je trebalo da dođe gazdarica da mu da za jelo, imao je da je ujede, i velika je gnusoba imala da bude u kući onoga čoveka! Pošto nas je primio, bilo mi ih je žao i ubio sam psa pre, da ne ujede gazdaricu. I ti kažeš da sam zlo učinio, a ja sam dobro učinio!

- A zašto si se kod krčme krstio i klanjao se?

- I tamo sam učinio dobro delo! U tu krčmu behu došli najbolji domaćini iz sela. Crkveni tutor, knez i jedan dobar domaćin. Oni su se savetovali da se udruže i da naprave crkvu u selu koja beše napuštena. Kad smo mi tada prolazili, oni su rekli: "Pomozi, Gospode, da napravimo crkvu!"

Mada behu u krčmi, ja sam video da su ljudi hteli da učine dobro delo, napravio sam i ja tri metanije i rekao sam: "Gospode, pomozi im da naprave crkvu!" I ti kažeš da sam zlo učinio, a ja sam dobro učinio. Ja se nisam klanjao krčmi, poklonio sam se Bogu, da pomogne onima što su se odlučili da obnove napuštenu crkvu.

Zadivio se starac, govoreći: "Ni ovde nisam bio u pravu!"

- A tako, kad smo stigli na kraj sela, zašto si se bacao kamenjem na crkvu?

- To beše ona napuštena crkva. I budući crkva pusta, đavoli igrahu na Svetoj trpezi, na prozorima i hramu i smejahu se opustošenju doma Božijeg, i beše mi krivo. I video si da sam osenio krstom one kamenčiće i počeo se bacati na crkvu, a đavoli su se razbežali odande. Ja nisam gađao crkvu, nego đavole koji behu tamo!

- A onamo zašto si zapalio kuću deci? Video si dečicu i nije ti bilo žao njih?

- Ta bilo mi jih je žao više nego tebi! I uradio sam veoma dobro. Video si da ona deca ne imađahu ni majku ni oca, i ostala su sa onom straćarom od kuće. Ali ona ne znađahu da pod kućnim tremom postoji blago skriveno od njihovog pradede. Sud sa čistim zlatnicima. I ja sam zapalio kuću, jer oni življahu u siromaštvu i ne znađahu da imaju blago pod kućnim tremom.

Nakon nekoliko dana deca će tražiti tuda da vide šta je još ostalo i naići će na ono blago i pozvaće nekog svog dedu, koji je crkveni tutor. Ovaj, budući bogobojažljiv čovek, uzeće pod svoje staranje onu decu, i sa nađenim novcem napraviće im veliku kuću sa svim što im treba, školovaće ih i postaće veliki ljudi i vernici.

I ti veliš da sam zlo učinio, oče, što sam zapalio kuću, ali ja sam dobro učinio, jer da

nisam zapalio kuću, ne bi našli blago.

- A ovde zašto si pokvario kuću?

- Oče, ova kuća beše napravljena novcem od krađe. I bilo je zapoveđeno od Boga ovako: "Pošto je napravljena tuđim trudom i novcem od krađe, ovde muž i žena nikada neće živeti! Žena je trebala da umre kod prvog porođaja. Samo muž udov imao je da živi celoga veka u ovoj kući":

I pokvario sam kuću, jer su oni otišli na neku svadbu, i kad budu pošli i videli da je

sve razlupano, načiniće na mestu manju kuću, sopstvenim trudom, i žena onda neće

umreti kod rađanja prvog deteta. I ti kažeš da sam zlo učinio, a ja sam učinio dobro, po volji Božijoj. Onda je zapitao monah: - Da ti meni kažeš, brate, pošto si toliko velikih čuda učinio, šta si ti? - Ali da i ti kažeš meni, sveti oče, šta si tražio u molitvi od Boga?

- Ja se nekoliko godina molim da mi pokaže Bog svoje sudove, jer mi se učinilo da

mnoge nepravdedne stvari dopušta Bog u obom svetu.

- Da? A zar nisu čuo proroka Isaiu? Koliko su nebesa viša od zemlje, koliko je Istok dalje od Zapada, toliko su sudovi moji viši od sudova vaših i moje misli više od misli vaših, sinovi ljudski (u.s. Isa 55,9)

Nisi li čuo Solomona šta veli? Što je teže od tebe od tebe nemoj podizati i što je

dublje od tebe nemoj ispitivati da ne umreš.

Nisi li čuo Davida proroka koji kaže: Sudovi Gospodnji duboki su veoma.

Kako si su osudio ti, jedan čovek, da znaš sudove Božije, koje ni arhanđeli, ni heruvimi ne znaju? Ali Bog nije hteo da te satre, jer je mogao da te satre zbog ovog ispitivanja, ali znajući trudove tvoje, poslao je mene, da ti pokažem da sudovi Božiji nisu kao ljudski.

Vidiš li koliko si ti sudio o meni? Što god sam uradio tebi se činilo da je zlo: da sam ubica, da sam ukrao sud, da sam zapalio kuću, i što sam god uradio. A to je sve bilo dobro veoma, i sve je učinjeno na veliku korist. Bilo je dobro po sudovima Božijim, ne po sudovima ljudskim!

I ti si nešto rasuđivao, ali sudovi Božiji nisu bili kao tvoji, jer oni su bili vrlo dobri! Ti si rekao da sam zlo učinio, a ja sam učinio samo dobro. Dakle od sada da više ne sudiš nikoga i što god budeš video, reci: Gospode, ti sve znaš. Ja ne poznajem tvoje sudove!

Dakle, Sveti oče, niko od ljudi da se više ne usudi da ispituje sudove Božije, jer ni

anđeli ne mogu znati sudove Njegove!

Ali pošto si čovek, bog ti je oprostio, ali meje poslao da te umudrim da se više ne usudiš uhoditi sudove njegove, jer sudovi Božiji su mnogo duboko i ne može ih znati niko, ni anđeli sa neba!

Dakle, da upamtimo iz ove priče da se u svemu što nama u ovom svetu izgleda krivo

i zlo mnogo puta varamo! Jer ne poznajemo sudove Božije skrivene i neobuhvatne.

Ne ispituj neispitljivo i ne želi da dostigneš nedostižno! Amin

Чудни су избори модератора ......

Управо то.

-a ko dobar bi devedeset pet posto čovečanstva poslao kod rogatog sadiste samo zato što su se rodili kilometrima daleko od najbliže pravoslavne crkve?

Бог не шаље људе у пакао. Потпуни промашај. Штавише, пакао је симбол вечног уништења и нигде не пише да људи иду у пакао.

Још већи је промашај да то што мислиш да ако си рођен као православац аутоматски значи да ћеш бити спашен а остатак људи уништен и послат код "рогатог садисте".

Уосталом, Бог није крив што се и сама црква извитоперила.

Starac Kleopa - O NEZNANIM SUDOVIMA BOŽIJIM

Joil, Tadej, Petar, Milan, Stanko, Marko? O čemu bre ti? Mrzim ove zadrte kvazi vernike, koji na svakom koraku brane neko pravoslavlje i srbstvo, a samu Bibliju nisu videli, a kamoli pročitali, i svi se vode po nekim mislima svetih očeva, koji leče uboge i vraćaju nevinost bez himenoplastike. Svaka čast Dovlinhosu na kobjašnjavanju. Od mene plus, omiljene i lajk.

Иии нека просеравања почну.......САД!

Kad ne znaš po kome ćeš, udri po vernicima neš pogrešiti. Plus!

а остатак људи уништен и послат код "рогатог садисте".

Ostatak, pritom misleći na muslimane, jevreje, budiste, hinduiste, uiste, muiste, po pravoslavnom hrišćanskom verovanju nemaju pravo na raj jer nemaju svetu tajnu krštenja. Katolička crkva je saborna kao i naša, što znači da imamo ista prava što se tiče pakla i raja. Doduše oni su nešto malo menjali, malo više, ali nismo ni mi ostali dosledni svega.

Ostatak, pritom misleći na muslimane, jevreje, budiste, hinduiste, uiste, muiste, po pravoslavnom hrišćanskom verovanju nemaju pravo na raj jer nemaju svetu tajnu krštenja.

Znači kad te neki bradonja namaže uljem, polije vodom i otkine malo kose onda si kvalifikovan za raj?

Evo onda spasitelja!
http://charliewen.typepad.com/photos/god_of_war_1/barbarian_king_resize.jpg

Кизо прочитај мој први коментар на овој дефки. Само мало горе изнад, капирај о чему причам.

Ovaj, na Vuki stalno prisutan sukob između vernika i ateista u suštini je sukob između materijalističkog i idealističkog shvatanja sveta. Međutim, opštepoznati problem je u tome što nijedno od tih shvatanja ne daje konačne odgovore. Idealisti će reći da je sve stvoreno iz Svetog duha (Boga), ali će zapeti na pitanju a otkud se stvorio sam duh. Materijalisti tvrde da je svemir nastao nakon Velikog praska, ali ne znaju da daju odgovor na pitanje šta je bilo pre tog praska. Jednostavno, sitan je ljudski razum da se bavi takvim odgonetkama. Zato, bili vernici, ateisti ili agnostici, treba jednostavno uživati u dobrim i duhovitim definicijama ma koju od sukobljenih strana ismevali. Po mogućstvu uz zdravo hladno pivo. Živeli!

aurora072

Dosadni ste sa izmišljanjem tople vode, bojler je davno izmišljen. Minus.

Баш...

RonJeremy

Sveti Sisoje Veliki

Насмејао сам се овде, иначе, прочитао сам целу причу

И да, било је то питање код професора веронауке (а јесте он неки секташ, тако ми изгледа), да ли ће они који нису православци отићи у пакао, он је одговорио да нису појединци криви што су рођени у том окружењу, па ће њима Бог судити по савести, јер је сваки човек има. Моја 2 цента.

dovlinhos je faca, dovlinhos je seksi

Putevi Gospodnji nisu čudni, totalno su nečudni :)
Pravoslavlje je najbolji put, ali nije jedini. Šta misliš kako će divljak s ostrva Mbuntrezgngkdnfn u Mikroneziji u raj? Pa lijepo, po djelima njegovim će mu se suditi. Što kaže ovaj iznad, po savjesti.

-A kako to da, dok je cela planeta bila neobrazovana i nepismena i sve se prenosilo usmenim putem, bog se svaki dan pojavljivao kroz čuda, a otkad su ljudi postali pametniji, nešto se primirio?

I gramatička greška u definiciji koja je u odabranim. Ako mislimo na istog Boga, a mislimo, pa postojao on ili ne postojao gramatički se uvijek piše velikim slovom. Treba prepraviti.

Materijalisti tvrde da je svemir nastao nakon Velikog praska, ali ne znaju da daju odgovor na pitanje šta je bilo pre tog praska

Ako se malo informises videces da Velikim praskom nastaje vreme, samim tim nista nije bilo pre velikog praska, jer nije postojalo vreme u kom bi to nesto postojalo. Prema Ajnstajnovoj teoriji na pocetku i na kraju Vasione dolazi do singulariteta, mesta gde su prostor i vreme beskonacno zakrivljeni i otkazuju poznati zakoni. Hoking je dokazivao mnoge stvari u poslednjih 20-ak godina tako da veoma malo ljudi koji su doktorirali fiziku znaju koja je sada vazeca teorija, jer je potrebno uzeti u obzir i kvantnu gravitaciju, a ta teorija jos nije dobila krajnji oblik, ali to nije ni bitno za humoristicki sajt...
Kod nas se kaze :" Jer cudni su putevi gospodnji." Volim da koristim ovu recenicu kad zezam vernike, a oni nemaju nikakav argument.
Plusomiljenovano...

Ovaj drugi primer je pogrešan. To ima više veze s islamom nego s pravoslavstvom.

koga boli kurac, bolje idite jurite neke picke umesto da po ceo dan kenjate ovde o veri i neveri

TAKO JE! PIČKE! <3 OM NOM NOM

Meni se sviđa da čitam ovakve rasprave. Realno, ljudi koji se raspravljaju na odabranim definicijama (ma kakve stavove imali i ma kako diskutovali) imaju za milion puta više kulture od onih koji to isto rade na odabranim posterima.

Još nisam načisto sam sa sobom oko toga da li ima Boga, ali na svako dobro i duhovito objašnjenje ma s koje strane dolazilo moram da dam plus, ko što sam i dao, pre jedno tri godine...

Jebote, starim.

Волим ове што ложе масу. +

Prije bih rekao da se "vi" lozite...sudeci po komentarima.

bog ne postoji,posle nema nista,zivot vam prolazi,a vi brinete o bogu?!??!? prvo je bio nacin na koji smo objasnjavali prirodne pojave,pa samo nacin da se od ljudi naprave ovce,koje nece nikad raditi ono sto zele,koje ce biti lake za kontrolisanje,koje ce cekati carstvo nebesko ,i sta onda,sta bi trebali da radimo tamo? probudite se ,vi ste samo ovce,verske ovce,sve sto imamo je ovaj zivot nista vise... a vi ga trosite, najvise se najjezim kad vidim da ljudi iako je dokazano kako je univerzum nastao,kako je Zemlja nastala,MI, oni i dalje veruju u rajski vrt i ostala sranja,najbolja stvar koju bi covecanstvo moglo da uradi je da ubije boga-mailm pocetnim jebenim slovom ,jer mi se gadi od svih ljudi koji svoj usran zivot opravdavaju sudbinom ,koji se za svoje greske tese -"tako je bog hteo",koji veruju u sranje,samo da bi svom zivotu dali smisla,ali smisla nema,zivot nema smisla,nikada nece imati ,ostaje nam samo da ga prozivimo,a vera bas to onemogucava

jebeno j mi je pobeglo negde

koga boli kurac, bolje idite jurite neke picke umesto da po ceo dan kenjate ovde o veri i neveri

Slusajte coveka, mudro zbori!

Срамота од дефиниције... - од мене и то огроман!
@dovlinhos, моја препорука ти је да прочиташ Библију и мало прошириш знања о веровањима... Мало прочитај и о осталим религијама и схватићеш колико си уствари глуп испао.

@gargizam
Uglavnom se slazem sa svime sto si ti napisao, ali jos nije dokazano kako je univerzum nastao, to se i ne moze dokazati, vec se moze napraviti teorija koja se najbolje slaze sa onim sto vidimo danas. Katolicka crkva je priznala da je Veliki Prasak pocetak univerzuma, pa i dalje stoji iza nekog imaginarnog bica, vila i jednoroga... I mislim da je to da li bog postoji vazno pitanje u nasem zivotu. Glupo je ziveti u zabludi.

@Gargizam dječko, sudbina ne postoji i nema tu šta vezati s Bogom :) Bog zna šta ćemo uraditi po našoj slobodnoj volji, ali to isto nije predodredio da bude tako. Od mene recimo zavisi da li ću na primjer reći ''nagruvam ti muda, baletančiću''. Nije me Bog natjerao. Bog je samo znao da ću to reći.
Inače, meni je draže da mislim da poslije ovog života neću biti samo prašina. Ništa me ne košta da vjerujem, crkveni morlni principi me mogu samo učiniti boljim, mudrijim, staloženijim i poštenijim čovjekom. A s obzirom da se nisam rađao da budem šupak, ovako mi odgovara. Ti brate živi i budi mlad leš. A usput pij dosta mlijeka. Mlijeko je zdravo.

Gospodin objasnio, moj ćale bi se takođe složio. +

Прво, бог се јавља и дан данас кроз нека дјела, наше је да препознамо бога у тим ситуацијама.
Друго, није битно које си ти вјере, односно како су те научили родитељи, у свим људима је урођено "то нешто" што нас наводи на добра дјела и то што нас гуши кад урадимо лоше дјело. Само што људи не маре за "то нешто" и оно временом закржљава. Дакле не мора да значи да само хришћани иду у рај. Да си био пажљив на часовима Вјеронауке и слушао приче које се читају дјеци од 10 година, биле би ти јасније неке ствари.

СЛАВА ПЕРУНУ!

Nenadu ili Predragu? Mada, obojica su Rcaevi.

Lol price za decu od 10 godina? Ono Pepeljuga i to? A veronauka? Smrt sirenju dogmi i neznanja u skolama!

Religije su pušagija. Teška pušagija.

@Momčina
Браво брате !
Ništa me ne košta da vjerujem, crkveni morаlni principi me mogu samo učiniti boljim, mudrijim, staloženijim i poštenijim čovjekom.
Објаснио си овом реченицом.

Religije su stvorene da se kontrolisu siroke narodne mase! Na celu svake su neki mufloni i samoproklamovani proroci koji pune ljudima glave i govore u ime Boga, Alaha i ko zna koga jos. Religija je cista iluzija.

" crkveni morаlni principi me mogu samo učiniti boljim, mudrijim, staloženijim i poštenijim čovjekom. "

Jebes mi mater ako vas nesto sto je samo po sebi kontradiktorno moze uciniti MUDRIJIM...Sto se postenja tice, to je stvar savesti i kucnog vaspitanja, a postojalo je i u kameno doba, dok se jos nije rodio mozak koji je izmislio gluposti o bogovima.

Srećom, u Srbiji je normalno NEMATI časove religijskog ispiranja mozga sa 10 godina. Sa druge strane, naša prekodrinska braća od 1992. još u osnovnoj školi, a uskoro i u srednjoj imaju OBAVEZAN predmet "Kako biti bogougodan, krotak i poslušan sledbenik Pravoslavne crkve i zašto smo mi pravoslavci izabrani i imamo šansu za nebesko kraljevstvo, a svi drugi inovernici će ići u pakao osim ako ne postanu pravovernici. Za ateiste je i pakao previše dobar" ili kraće "Vjeronauka".

" Srećom, u Srbiji je normalno NEMATI časove religijskog ispiranja mozga sa 10 godina. "
Srecom, pa tu ulogu do 10-e godine preuzimaju roditelji, od krstenja pa nadalje...

Bogohulniče jedan! Stidi se guzice kad obraza nemaš! Plus!

- ko kuca... KO SI TI DA SUDIS O BOZIJIM DELIMA?!

" KO SI TI DA SUDIS O BOZIJIM DELIMA?! "
Ne sudi, nego sabira 2 i 2

Viktor_F89

- ko kuca... KO SI TI DA SUDIS O BOZIJIM DELIMA?!

Je li, da li su tebe tukli mokrim čarapama po glavi kad si bio mali? Gde si ti video i kako si zaključio da on sudi o (navodno) Božijim delima?

Pisac definicije nije za cilj "napada" imao Boga, već ljude koji Božije ime koriste kad god i se ćefne.

Kobejnuj se bre!

Ovo samo kaže da treba da veruješ u bolje sutra i da sve što se dešava se dešava sa razlogom i da je to dobro ma kiliko se tebi to činilo loše tako da to nema veze sa religijom.

Opismnjavanje kraj čuda - Kako a Međugorje i Čeda je video zmajeve a i ja sam
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Dragon_on_Dragon_Bridge.jpg

@Vrana89
http://www.trollscientist.com/226-two-plus-two-equals-5-troll-physics/

imas plus od mene ali bi zelio par odgovora od ovih hriscana
1. znate li ijednog ateistu da nije procitao bibliju ili da nije vjerovao u boga prije citanja biblije, i sam sam jedan od takvih
2. kako objasnjavate ovo, necu citirati tacno ali otprilike: bog je predvidio zivotni vijek covjeku od 120 godina, noa, noje ili kako ga zovete dozivio 600 jer je bio pobozan, sa tih 600 mu je sva porodica bila ziva kad je usao u (b)arku pa jesu li i oni pozivili na racun njega tako dugo preko granice
to je samo jedan od primjera a ima ih mnogo u "svetom pismu"
3. da li vi smatrate za budale politeiste, ko ih je ukinuo uopste nego 12 drugova koji su napisali jevandjelja, i sta mislite sta je bilo u 7 jevandjela koja su davno spaljena i sta se nalazi u judinom jevandjelju koje je pronadjeno, ako su svi pricali o istom dogadjaju zasto nam nisu ostavili ovi iz crkve i ta jevandjelja pa da znamo pricu gledanu iz jos vise uglova

dovlinhos овом дефком си само показао огромно незнање и необразованост. Без увреде, минус к'о хоризонт!

Kako moze da se sudi o delima onog koji ne postoji? Ako ti verujes da nesto ne postoji, ti ne mozes da mu sudis. LOL Kada bi samo ovi 6 days freak-ovi upotrebili malo logike, ili im bog u kojeg oni toliko veruju nije podario mozak (kakva paradoksalna situacija xD)...
Recite mi, cyber vernici, procitate li vi svoje reci ikad da vidite kako zvuce? Ne bih rekao...

Motokultivator. Ko si ti da sudis autoru? Vi vernici imate svoje slobodno pravo vere, i ne trazimo da nam vi KENJATE CEO ZIVOT kako mi imamo ogromno neznanje i neobrazovanost. Nasa nevera u boga (malo b jer mi puca K za svemirskog pedera) je nas izbor. Dakle, da mi vama ne krenemo da seremo o Mister Univerzumu, nemojte ni vi nama o nasem slobodnom izboru. Mi smo ateisti, jer zelimo da budemo ateisti. Vi ste vernici jer verujete u vaseg boga. Pozdrav

Plus ko crkva Svete Sofije!

Kako možete na svakoj defki u kojoj se pomene religija iznova i iznova da vodite istu glupu raspravu i da vam ne dosadi.
Neko veruje u Boga, neko ne, neko veruje da će se jednog dana usisivači otrgnuti kontroli i zavladti svetom. Koga boli kurac više za to.

Не волим много овакве дефке, па сам дао минус. Ипак, разумем аутора, претпостављам да није ништа лоше имао на уму када је у питању православље или било која друга дефка. Знам, јер се слично десило и на једној мојој дефки где ме је маса оптужила да прозивам Тита, за кога ме иначе заболе и никада нисам имао намеру да пљујем по њему или да га хвалим.

Objasnio si,svaka ti cast

bog i da postoji nije bitan,razmislite,da li ima smisla raj ,pakao bilo sta od toga,naravno da nema,ovaj zivot treba da je proba,test za sledeci ,valjda tako nesto uglavnom ,ali sta posle
sta u raju ,sta u paklu ,WTF! kako neko moze da veruje u takva sranja,ljudi cesto zamene pravi biblijski raj za neki njihov,gde su ti sve zelje ispunjene i ta sranja,ali nije takav...
ako bog postoji,samo razmisljam nista vise ovde, onda bi bilo dobro i lose,e sad dobro bez loseg,kao i obrnuto nema smisla,znaci i dobro i lose jedino imaju neku tezinu kada su pomesani ,kada su zajedno ,sta bi onda ovaj nas svet bio ,raj i pakao u jednom ...
poceo sam sa:"bog i da postoji nije bitan" i zaista bi bilo tako jer kad bi vi dali necemu zivot da li biste onda od toga zahtevali da veruje ili tako nesto,mislim da bi pre zeleli da iskoristi dar ,da zivi,tako da je svrha zivota,bilo da bog postoji ili ne postoji,sam zivot i nista vise .

Ovakve stvari uvek, neverovatno, odvedu do raspravki o stvarima koje niko ne razume ili ne želi da razume...
Elem, koliko mi se čini, nigde nije navedeno da će se samo pravoslavci spasiti. Prema hrišćanskoj teologiji, spasiće se oni koji rade na tome da svoju dušu neguju i da se poboljšavaju, pre svega kao ljudi, a zatim kao vernici...što mogu biti pripadnici bilo kojih religija. Niko rođenjem u pravoslavnom području ne stiče "kartu u jednom pravcu" ka raju, već se takve stvari tokom života zaslužuju. Još je Aristotel govorio da se čovek ne rađa sa vrlinom, već je sam tokom života svojim trudom stiče...ili je ne stiče. Verovanje ili neverovanje je stvar izbora. Kao što pravoslavna dogma i kaže.
Sad, druga je stvar što ljudi imaju tendenciju da sve izvrću i zloupotrebljavaju, pa i religiju. "Aaaa, kako da budem vernik kada vidiš da su ljudi kroz vekove vodili religijske ratove i nametali jedni drugima svoja ubeđenja" - da, ali to su radili LJUDI, to ne mora da znači da se u samoj dogmi to ikome nalaže...
I imajte na umu da se mnogi izdaju za "prave" vernike, to uopšte ne mora da znači da oni to jesu...pojam "pravog" vernika je veoma diskutabilan, kao i pojam "pravde", "dobra", "sreće" i ostalih stvari.
Prema tome, ako već birate da ne verujete, u redu, ali se makar raspitajte u šta to ne verujete.

sa moje strane gledista rekao bi da je religija samo jedan vid egoizma u kojem vernici smatraju sebe visima od njihovih rivala nevernika. Imaju neke ideale, principe, ciljeve nedostupne obicnom coveku neverniku. A ateista moze da bude svaki iole pismen covek kome je stalo do proseravanja i neke zamisljene revolucije. Mada jedno je sigurno, Bog je robovska tvorevina, zracak nade usranog zivota. Nisam nista pametno rekao, samo osecam potrebu da se izjasnim na ovu temu...verovatno zato sto nemam sta da jebem...tako pocinje svaka kvalitetna zivotna debata...

Bulgakov

Ovaj, na Vuki stalno prisutan sukob između vernika i ateista u suštini je sukob između materijalističkog i idealističkog shvatanja sveta. Međutim, opštepoznati problem je u tome što nijedno od tih shvatanja ne daje konačne odgovore. Idealisti će reći da je sve stvoreno iz Svetog duha (Boga), ali će zapeti na pitanju a otkud se stvorio sam duh. Materijalisti tvrde da je svemir nastao nakon Velikog praska, ali ne znaju da daju odgovor na pitanje šta je bilo pre tog praska. Jednostavno, sitan je ljudski razum da se bavi takvim odgonetkama. Zato, bili vernici, ateisti ili agnostici, treba jednostavno uživati u dobrim i duhovitim definicijama ma koju od sukobljenih strana ismevali. Po mogućstvu uz zdravo hladno pivo. Živeli!

Ne znam da li je dozvoljeno, ali na svakih pešes komentara ovo ću prekopirati.
Objasnio je čovek.

Двоумих се да ли да лупим плус или минус, ал' ипак дадох плус јер ме насмејала....
Давних дана сам написао једну лепу дефиницију о атеистима и верницима кењаторима и на курац ми се пењу и једни и други (наравно, само кењатори, прави атеисти и верници ћуте и држе своје ставове за себе) смарајући остале људе својим ставовима, кењајући к'о да су појели кило поквареног парадајза и залили то литром јогурта јер свако хоће да докаже да је у праву а у ствари појма немају о ономе шта пишу или говоре. То је јебена несигурност у своја уверења.
Булгаков лепо рече:

Zato, bili vernici, ateisti ili agnostici, treba jednostavno uživati u dobrim i duhovitim definicijama ma koju od sukobljenih strana ismevali. Po mogućstvu uz zdravo hladno pivo. Živeli!

Minus jer se ne slažem sa defkom.

ako ako muslimancino zezaj se ti sa ovakvim stvarima....pitaces se jednog dana...

СтеваННе, само хоћу да кажем да ова дефиниција нема везе са мозгом. Никога не нападам тиме. Наравно да свако може и треба да верује (или не верује) у шта год хоће. Али стварно је срамота да се неки људи који немају ни елементарно знање о православној вери пишу овакве глупости! Иако немам појма ко је аутор, са сигурношћу могу да тврдим да он о православљу зна исто колико и непалска дивокоза.
поздрав и теби

Pljuvanje po religiji - ništa novo. Pri tom, odrađeno na ne naročito kreativan način.

Koliko vas mudraca materijalista je studiralo a kamoli doktoriralo fiziku? Jeste citali politikin zabavnik i sad sve znate? I razmislite i ukakvoj ste kontradikciji sami sa sobom jer vi kazete posto nema Boga onda imamo samo ovaj zivot koji je bes smisla ali ga treba proziveti (moze se raci da mu je to neki smisao, mada apsurdan) pa uzmimo da je to tacno onda ipak treba u Boga verovati jer ce se zivot lepse proziveti ako verujemo u Boga, smisao... To daje neophodnu podlogu za srecu jer materializam iskljucivo baca u depresiju sve ili bar one koji o tome malo vise razmisle. Takodje i nauka je vera jer svaka nauka mora da podje od nekih aksioma i u njih moramo da verujemo da bismo ista zakljucili jer inace mozemo baskranicno ici u dubinu tako matematicari tacku uzimaju zdravo za gotovo mada bi je mogli definisati ali to ne bi imalo smisla jer je necim moramo definisati a to se opet mora definisati...

Nije mi jasno zasto se uporno ljudi medjusobno ubedjuju da li treba da veruju u Boga ili ne. To je stvar i pravo svakog pojedinca. Ja verujem u Boga, ali ne preferiram ka sirenju vere. I ne vidim razlog zasto ateisti uporno ubedjuju vernike da On ne postoji, a i obrnutno, jer ce opet na kraju krajeva svako verovati i misliti ono u sta hoce. Manite se corava posla. Inace, od mene -.

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50352_219598075311_1742216_n.jpg

I ne lupajte o necemu ako se vase znanje o fizici svodi na nekoliko Discovery emisija/niste procitali Bibliju. -

Prvi ljudi, po bibliji, su bili Adam i Eva i imali su dva sina, Kaina i Avelja. Potom je Kain poradio na mortalitetu i ubio Avelja. Pa otkud onda svi ovi ljudi na svetu, ko je tu koga da-ne-kažem-šta da se rodi sav ovaj narod? I što su različitih rasa ako su od istog pretka?

" Takodje i nauka je vera jer svaka nauka mora da podje od nekih aksioma i u njih moramo da verujemo da bismo ista zakljucili "

Bullshit; prvo, u nauci se polazi od PRETPOSTAVKE (a ne VERE), koja je bazirana na nekom znanju ili iskustvu o necemu; ta pretpostavka se onda DOKAZUJE, pa ako se ispostavi kao netacna, odbacuje se.

Ja i dalje ne vjerujem da je ovoliko ljudi glupo (religiozno). nekad sam se davao u te rasprave, sad u startu otpisujem irealne osobe. Znate ko ce vam sudit ocete u pakao ili raj? David Attenborough.

BSindikalac4ever
ako ako muslimancino zezaj se ti sa ovakvim stvarima....pitaces se jednog dana...

Диви гавајо, мора да се крсти поред цркве и носи ер љакс лололо

@Ogist

Vidim citiras Anstajna,koji je i sam bio veliki vernik.

Ko si ti da govoris nekome sta moze i ne moze da veruje.
Te "price za malu decu" su vodile nas narod kroz najteza vremena.
I od njih smo crpili snagu da nastavimo dalje.
Po tebi vidim da imas neki unutrasnji nemir i potrebu da dokazujes nekome da Bog ne postoji.Prekini sa time,jer ovo nije komunisticka Jugoslavija vec pravoslavna Srbija!

Ja sam ateista, ali ne osecam potrebu da dokazujem to svima i da podjebavam vernike. I iskreno, kenja mi se više od toga. Ovo je klasično proseravanje tipa "ja sam ateista i jebeno sam kul". Ako neko veruje, neka veruje, iskulirajte. Vi ljudi "slobodnih shvatanja" se tobože zalažete za nekakva ljudska prava i slobodu mišljenja... Ako se slažemo da je nekorektno rugati se LGBT populaciji, nekorektno je srati i po nečijoj veri. A naročito nije duhovito i originalno...

Te "price za malu decu" su vodile nas narod kroz najteza vremena.
I od njih smo crpili snagu da nastavimo dalje.

Песма нас је одржала, њојзи хвала. Иста та песма нас све теже одржава.

" Prekini sa time,jer ovo nije komunisticka Jugoslavija vec pravoslavna Srbija! "

Ako malo zaviris u ustav te iste "pravoslavne" srbije, otkrices da je ustvari sekularna. A to sto imamo 90% zatucanih stanovnika je druga prica...
PS i jebe mi se za VELIKA slova!

" Ako se slažemo da je nekorektno rugati se LGBT populaciji, nekorektno je srati i po nečijoj veri. A naročito nije duhovito i originalno... "

Al' zato kad vera kenja po LGBT, to je ok i rulja je podrzava i glorifikuje...

Al' zato kad vera kenja po LGBT

Не вера, него профитери који на једнак начин навлаче политичке бодове као и ови други, а иза сцене играју козарачко коло ђутуре,а народ подељен. Завади па владај.

A ovi nisu profiteri...sve je to isti kurac

evolucija, braćo evolucija, a ne zvona i praporaka.

Ja u te svete oce, vasilija, irineja, svetog đorđa i onog arhangela, pa i tog lika boga, ne verujem.

@Vrana89

A tih 10% normalnih su ateisti ?

@laki022

Ja onih 90% nisam ni nazvao "nenormalnima"...

nezanimljivi primeri skroz...

Inace sto se tice pravoslavlja, covek NE MORA biti pravoslavac da bi otishao u raj, potrebno je samo da zivi kao dobar covek i pomaze drugima, a pravoslavlje je samo tu da ga uputi ka ispravnom nacinu zivota i ponasanja. -

Isus je ionako bio komunista. To je činjenica!

sad da vam kazem da tamo negde u svemiru lebdi jedna velika rolna perfeks toaletnog papira i da ona kontrolise sve da je ona napravila ljude ,zemlju i ostala sranja,da li biste verovali ?,naravno da necete verovati u takva sranja? ali zasto ,to se nikad ne moze dokazati ni opovrgnuti ,zasto?
takav je i bog,samo su ga ljudi napravili uverljivijim od rolne toaelet papira,

Crkva i bog nisu isto,ne stavljajte ih u isti kos.
+ za definiciju,svaka cast.

Gargaizam ima zanimljivo mišljenje. +1 za njega.

Vecito pitanje - sta nam je i ko unistio veru? cemu ateizam?

@гроф hvala :P

Crna Guja

Ja sam ateista, ali ne osecam potrebu da dokazujem to svima i da podjebavam vernike. I iskreno, kenja mi se više od toga. Ovo je klasično proseravanje tipa "ja sam ateista i jebeno sam kul". Ako neko veruje, neka veruje, iskulirajte. Vi ljudi "slobodnih shvatanja" se tobože zalažete za nekakva ljudska prava i slobodu mišljenja... Ako se slažemo da je nekorektno rugati se LGBT populaciji, nekorektno je srati i po nečijoj veri. A naročito nije duhovito i originalno...

Најпаметнији човек овде...
Баш такви као што си их поменуо горе су најгори, а има их доста - "ја сам атеиста и јебено сам кул".

Novi vladika ovde naredio sveštenicima da, onde gde imaju podataka, ne idu da svete vodicu, vrše opela itd ukoliko ta porodica ima dete u školi i odabrala je građansko umesto veronauke.
Vaistinu su čudni putevi Gospodnji! I ta ljubav i tolerancija koju popovi šire.
I da, treba odvojeno posmatrati Boga od Crkve, u Njegovom interesu.

vera i ateizam su samo nacini da ljudi osecaju da negde pripadaju i da se ( u slucaju ateizma) izdvajaju od ostalih,da bi sami sebi ,kao i drugima izgledali posebni ,vera je sranje ,ateizam isto , nista od toga nije bitno,jer pitanja o bogu ne zasluzuju ni jedan minut naseg razmisljanja,i zato nas sve ovde,a posebno mene .,treba streljati

Bulgakov

Ovaj, na Vuki stalno prisutan sukob između vernika i ateista u suštini je sukob između materijalističkog i idealističkog shvatanja sveta. Međutim, opštepoznati problem je u tome što nijedno od tih shvatanja ne daje konačne odgovore. Idealisti će reći da je sve stvoreno iz Svetog duha (Boga), ali će zapeti na pitanju a otkud se stvorio sam duh. Materijalisti tvrde da je svemir nastao nakon Velikog praska, ali ne znaju da daju odgovor na pitanje šta je bilo pre tog praska. Jednostavno, sitan je ljudski razum da se bavi takvim odgonetkama. Zato, bili vernici, ateisti ili agnostici, treba jednostavno uživati u dobrim i duhovitim definicijama ma koju od sukobljenih strana ismevali. Po mogućstvu uz zdravo hladno pivo. Živeli!

16.10.2011.
DA SE NE ZABORAVI

1. Vera kaze: Bog je univerzum stvorio i zemlju svorio za 5. dana, 6-ok dana coveka.
Nauka: Univerzum nastao pre 13.6 miliardi godina a zemlja pre 4 miliarde.
USTA OD OVOGA DVA VRUJES I STA JE OD OVOGA DOKAZANO?
I veliki prasak je dokazana cinjenica ovo vazi za ong sto je rekao da je samo ideja. Pozadinsko zracenjecela vasione je ujednaceno. Ima jos dokaza ali dzabe da ti proicam verovatno neces razumeti.

2. Vera: Bog je svtorio muskarca u jednom danu pa od njegovog rebra zenu.
Nauka (Darvin): Teorija evolucije od prvog ednoceliskog organizma u moru prosli su milioni godina pa je tek onda nastao covek.
USTA OD OVOGA DVA VRUJES I STA JE OD OVOGA DOKAZANO?

3. Vernici: Isus je vaskrsao to ne mozes da pooreknes svi su iz tog vremena to videli....
Ja: To nisu videli svi i u bibliji pise da su to videli samo apostoli i njegova majka
PRVO PROCITAJTE BIBLIJU PA ONDA PRICAJTE O NJOJ.

Ne shvatam. pored gresaka i gresaka u bibliji i svim ostalim "svetim" knjigama kako jos uvek verujete u to. A pogotovu katolici. Do skoro su vas ubedjivali (u stvari nisu vas ubedjivali nego terali, to ili lomaca) da je zemlja ravna ploca, da se ceo univerzum okrece oko zemlje, jednok naucnika su spalili samo zato sto je rekao da je jedina razlika izmedju zvezda i sunca u tome sto je sunce blize nama.
Sta vera pokusava da nas ogranici da bi lakse upravljali nama. Zbog takvih ko vi sto pricate o veri. a stranicu biblije niste procitali se vode ratovi (Krstaski i Dzihad) iako se oni nigde ne pominju u "svetim" knjigama.

Evbo sada citiram i gargizma od pre sa cime se slazem: "Vera od nas pravi KURVE (ne u bukvalnom smislu, za vas sa IQ-om ispod 90, a koliko vidim mnogo vas ima) sta mi radimo dobijamo uslove sta treba da radimo da bi dobili tamo neku ulznicu u neki raj, "
Biblija koristi samo radi lakseg kontrolisanja ljudi kada su poglavari hteli da se otiznu od Rimljana u biliji je pisalo OKO ZA OKO ZUB ZA ZUB, ali sada kada su oni na vlasti AKO TE NEKO UDARI U LEVI OBRAZ TI MU OKRENI I DESNI, tj. ako vas mi mucimo, maltretiramo nemojte da dizete ustanak nego poslusajte nas sve i idete u carstvo nebesko.....
Hvala.....

Ateisti nas pokrštavaju! :)

UZ MARŠALA HRISTA,
JUNAČKOGA SINA,
NAS NEĆE NI PAKAO SMEST!

MI KROČIMO SMELO
I DIŽEMO ČELO
I ČVRSTO MI STISKAMO PEST!
tako nešto...

Ja nikog ne pokrstavam samo trazim da malo razmislite u sta verujete. Ja nigde nisam rekao da bog ne postoji, a ako postoji, mada sanse da postoji su negde 2-3%, sigurno nije ovakav kakve ga ove religije sad opisuju, jer su sve one (mislim na religije) nastale is par razloga:
1. Da bi se poglavari domogli moci.
2. LJudskog neznanja, sve sto covek nije mogao da objasni naucno za to je "okrivio" boga.
3. LJudskog straha od smrti, pa bolje da negde idemo nego nigde daje nam nadu da ako od ovog naseg bednog zivota nismo uradili, zasta opet "okrivljuju" boga, tj "Tako je bog hteo" i "Cudni su putevi boziji", mozda cemo otici na lepse mesto gde je sve savrseno, ALI VEROVATNO NECETE
Zato pokusajtenesto da uradite od svog zivota, a ne svugde da izbovor nalazite u Bogu (aj da stavim veliko pocetno slovo da izpadnem tolerantan).

I jos jednom razmislite usta verujete....

@kizo
Da ti se sad takav Hrist pojavi verovatno bi ga u ludnicu smestili.
A sto se tice pakla i sa njim i bez njega tamo necemo otici jer NE POSTOJI.....

I jos jednom razmislite usta verujete....
Hvala jos jednom....

Ja nigde nisam rekao da bog ne postoji, a ako postoji, mada sanse da postoji su negde 2-3%

Kojom matematikom se došlo do tog podatka? Komunistička partija Nazareta ne priznaje takva podmetanja.

@Ivke bre
Ajnstajna je ta vera omela jer zbog vere nije mogao da prihvati Heisenbergov princip neodređenosti koje je sada DOKAZAN, a da nije verovao ko zna sta bi jos uradio....

Ne komunizam je sranje uglavnom slicna kao vera (utuvi nesto narodu u glavu, ne daj mu da razmislja svojom i tako to). Ali ako pogledas sta je religija rekla pre 2000 god. i uporedis sa tim sta je nauka ustanovila za to vreme shvatices da je onih 98% biblije ne moze nikako da bude tacno, e sad samo je pitanje za koliko godina ce i tih 2% da bude oboreno.

Da ti se sad takav Hrist pojavi verovatno bi ga u ludnicu smestili.
A sto se tice pakla i sa njim i bez njega tamo necemo otici jer NE POSTOJI

Naravno da ne postoji kad su drug Hrist i borci sa Kozare slomili neprijateljsku odbranu i sa zemljom sravnili pakao!

da ste rodjeni u turskoj isto bi tako vatreno branili islam,i kako onda mozete da verujete da je ovo vase ,ono u sta verujete,ono pravo ,a za one ostale :"svi ce oni u pakao" ,to vrv i oni ostali pricaju tamo.. ta vera sto je u duboko u vama programirana je samo rezultat uticaja okruzenja i nicega drugog,ljudi imaju potrebu da negde pripadaju uvek ,i to je ok,ali nemojte ovde srati o glupostima ,budite vernici ,ali znajte bar zasto ste to ...zato sto se plasite da budete sami ...

@gargizam
dobra konstatacija kolega......
:D

прекините да серете. умрећемо сви па ћемо да видимо.
ако спознаш нешто што ћеш назвати Богом, до јаја, ако не, видећеш на крају.

Ja verujem u Kroma! Ako je dobar Konanu, dobar je i meni!

Kokoice i pivo!
Kikiriki i pivo!
Rakija i pivo!
Ženske i rakija i pivo!

Dok se profesionalni vernici i ateisti-karijeristi prepiru, deisti lepo odu na pivo ili jednostavno pojebu nešto. Probajte to, za promenu, lololo.

Kokoice i pivo!
Kikiriki i pivo!
Rakija i pivo!
Ženske i rakija i pivo!

Може.

Кизо, е да је Чегевара веровао праоцу Исусу Комунистосу, Куба би покорила Есаде!

Če je bio prikriveni kapitalist i neprijatelj naroda. Uvijek je za vrijeme Isusovih govora pričao o nekakvim majicama, kako će on da zgrne pare. Plus nije imao borbenu efektivu kao što su krajiški partizani.

Опште је позтната чињеница да су крајишки Партизани ослободили Куманово, за које Чегеваристи и дан данас тврде да је њихов град.

A Zaliv svinja? I to su otpadnici od vjere prisvojili kao svoju pobjedu.

Treba prelistati knjigu "Ojkača Nazareta: revolucija nove ere" koju je napisao jevanđelista Jovan. Dugo je bila sakrivena od strane Vatikana.

Ja ne mogu da se raspravljam sa dobročiniteljima hrišćanskim ja sam previše glup.
http://a4.l3-images.myspacecdn.com/images01/106/a4fc3852948a32769822150017ee0e0c/l.jpg

Naravno da ne postoji kad su drug Hrist i borci sa Kozare slomili neprijateljsku odbranu i sa zemljom sravnili pakao!

Ovde sam umro.

A da se svi lepo opustite i da popijete po jedno pivo?mislim nerazumem cemu sva ta prepucavanja,mozes misliti ,neko veruje,neko ne..svako ima pravo na svoje misljenje.Daj bre kani te se rasprava koje mogu ici u nedogled...postujte druge,jeli toliko zanimljivo sprdati se sa nekim zbog nekih uverenja?Ja idem u crkvu svake nedelje pa sta? imam prijatelje koji su ateisti..druge vere ili sta ti ja znam sta..ponasam se kao i svaki drugi ,imam svoje stavove ,svoja misljenja...radim ono sto volim,slusam sta mi se slusa neprezam od nicega sto volim...ajd sad ziveli svi...odoh na pivo

Ovde nedostaje još samo JA JEBEM komentar!

PRAVOSLAVCI NE MOGU NIŠTA RADEISTIMA! RADE JE VISIO NA KRSTU JER JE IZGUBIO OPKLADU OD BORE DRLJAČE DA BORA NEĆE JEBATI JELENU KARLEUŠU U ČOKEŠINI, ALI JE RADE DŽEK PREPUSTIO ZASLUGE HRISTU JER JE ISUS DECXKO BIO ISKOMPLEKSIRAN, STOLAREV SIN JEBIGA...

Плитки коментари, приглупа тумачења и комунистичка идиотија је све што се о било којој религији овде може прочитати. Уосталом, ко у нужнику тражи своју срећу, нема право да се љути ако угази у нечије фекалије.

Плитки коментари, приглупа тумачења и комунистичка идиотија је све што се о било којој религији овде може прочитати. Уосталом, ко у нужнику тражи своју срећу, нема право да се љути ако угази у нечије фекалије.

Skidam ti kapu.

Koliko mora biti glupa osoba koja Bibliju shvata bukvalno?

Svaka ideja ima svog mislioca. Svako umetnicko delo svog stvaraoca. Svaki plan ima svog arhitektu. Dakle, i sam svemir ima svog kreatora.

Mada neki koji TVRDE da Bog ne postoji zive kako zele, nije ni cudo sto TVRDE da Bog ne postoji i u tome nastoje da ubede i druge jer bi za njih bilo zaista surovo da Bog postoji.

Ako vec TVRDITE da ne postoji, onda mi molim vas dokazite da ne postoji Bog.

Vi kao verujete da je covek bioloski kompjuter? E pa kao to da kompjuter nije svestan sebe kao ni ostale zivotinje. To se zove svest sto neki zovu i dusom.

Ja ne TVRDIM da Bog postoji, ja VERUJEM da Bog postoji, zato se to i zove VERA!

I na kraju da citiram Kanta:

To sto niko ne vidi da je drvo palo, ne znaci da nije palo.

Prijatno vam bilo.

" Mada neki koji TVRDE da Bog ne postoji zive kako zele, nije ni cudo sto TVRDE da Bog ne postoji i u tome nastoje da ubede i druge jer bi za njih bilo zaista surovo da Bog postoji. "

Iskreno mi je vise pun kurac ovakvih prepucavanja, ali vec negde gore sam se umesao u temu, pa elem da uletim jos malo. Pomesao si loncice druze ko koga ubedjuje, u mojoj dosadasnjoj praksi, ima ubedljivo vise nametljivih vernika nego nametljvih ateista.

" Ako vec TVRDITE da ne postoji, onda mi molim vas dokazite da ne postoji Bog. "

U praksi se obicno dokazuje ono za sta se tvrdi da POSTOJI, ovo sto si napisao je kao kada bi doveo nekog pred sud i optuzio ga za ubistvo, a lesa nigde nema; i onda kazes "ja VERUJEM da si ti ubio tog i tog, a ti dokazi da nisi"...Ali to ne ide tako, zar ne?

gargizam mislim da ovo mozemo smatrati pobedom. Mislim celu ovu debatu ni jedan valjan argument nisu dali. Uglavnom je to bilo Mi verujemo vi n everujete i gotovo, i tako te fore...

Eeeee, gluperde poput Dostojevskog, Getea i Mana u raspravi Teodiceje ne dolaze do konačnog zaključka, a sad će jedan Jowan, Gavran i kakosežvaše Gargamel da odnesu prevagu! :)

Kada se pomene vera uvek se ubaci neki ateista sa stavom JA NE VERUJEM U BOGA I NISTA ME NE MOZE OPAMETITI.

Pa osudjenik i treba da dokaze da nije ubio. Jer pred duhovno pametnim ljudima 'dokazi' ukazuju na postojanej Boga.

A zamisli samo koliko bi postojanje Boga bilo surovo za nekoga ko se lesi od alkohola svako cetvrto vece!

Mnogi od vas nabedjenih ateista ce pred kraj zivota reci U JEBOTE STA AKO BOG NE POSTOJI, dok iskreni vernici nece postaviti slicno pitanje.

@Qwebeck
Sem coveka i mnoge druge zivotinje su svesne same sebe.
A i za kompijuter su blizu. A ko vec nisu uradili jer kao sto znas ono sto trenutno vojska ima "obican" narod ce imati tek za 20 godina.....
Tako tisina.....

moram jos jednom a?
vera i ateizam su samo nacini da ljudi osecaju da negde pripadaju i da se ( u slucaju ateizma) izdvajaju od ostalih,da bi sami sebi ,kao i drugima izgledali posebni ,vera je sranje ,ateizam isto , nista od toga nije bitno,jer pitanja o bogu ne zasluzuju ni jedan minut naseg razmisljanja,i zato nas sve ovde,a posebno mene .,treba streljati

@Qwebeck
A i ja nisam ovde dosao nekog da ubedjujem da bog postoji ili ne ja samo svoja misljenja saopstavam, a to sto vi zivite u zabludama vas problem ja nikome nisam rekao nemoj da verujes u boga nego samo razmislite usta verujete....
Ali stvarno razmisljate, procitaj te prvo bibliju i vidite sta pise u njoj.

ja nisam ovde dosao nekog da ubedjujem

a to sto vi zivite u zabludama vas problem

Jesi li ti svestan nekoherentnosti svojih izjava? :)

@Quebeck

Ok, znaci sad ja tebe (pretpostavljam da nisi nikog ubio) izvedem pred sud i BEZ IKAKVOG OSNOVA (inace osnov i za razna VEROVANJA) te optuzim za ubistvo (ubistva naravno nema) i trazim da ti dokazes da nisi ubio...SI TI NEKAD POGLEDAO NEKU KRIMI SERIJU TIPA "LAW AND ORDER"??

vera i ateizam su samo nacini da ljudi osecaju da negde pripadaju

Dobrim delom tačno.

pitanja o Bogu ne zasluzuju ni jedan minut naseg razmisljanja

Netačno.

Što ste zapeli za Qwebeka, pričajte malo sa mnom. Osećam se napuštenim. :(

I jos nes sto se tice jevandjelja. Ova Cetiri su samo deo, postojalo je preko 30 od kojih je katolicka crkva uzela ta 4 koji su joj se najvise svideli i daj boze (da kazemo tako) da i njih nisu izmenili.
A jos nesto u egiptu je pronadjeno jevandjelje po Judi (ako vi "vernici" znate ko je on) koje je starije od svih "originalnih spisa" sva cetiri ova "vazeca" jevandjelja. Nije jos skroz prevedeno. Ali ono sto je prevedeno je veoma zanimljivo i kada budem otkucao sve poslacu negde u google docs posto ima malo vise da se pise, a sad me mrzi....

postojalo je preko 30 od kojih je katolicka crkva uzela ta 4 koji su joj se najvise svideli i daj boze (da kazemo tako) da i njih nisu izmenili.

Jebote ovde znaju i koliko je jevanđelja bilo krv ti jebem lololololo

@Shanzamm

Napustenim ili NAPUSENIM? :D

Kakve veze imaju Jevanđelja? Sve su to egzoterni spisi. Ne pričaš o Bogu, već religiji. Dakle ne veri, dogmi. Kontaš?

Vrana89

@Shanzamm

Napustenim ili NAPUSENIM? :D

Napuštenim sad, varim posle! :D

Da egzoticni spisi jedne religije, a ustvari sve ti se religije (barem ove najvece, monoteisticke) svode na jedno te isto, tako da ako dokazes da je jedna samo nastala da bi se lakse upravljalo ljudima na korak si da oboris i ostale....

Ček sad ću da dođem, nestalo mi cigara!

Shanzamm otis'o sad da svari :D

Da toliko o tome..........

Produbi malo dijalog Jowo rara avisu ateistički! :)
Neosporno je uloga Crkve kao institucije. Ja ne volim religiju, ali je poštujem. Idem u crkvu, slavim slavu, prolongiram tradiciju više kao nacionalni identitet nego kao stanje racia.
Daklem, stava si da entitet "Bog" ne zaslužuje ni minut razmišljanja!
Jesi li svestan plitkoumnosti te izjave? Cenim da si ogorčen na religijsko nametanje, ali si dubogo zagazio u nazovi sekularnu plitkoumnost da samo negiraš, a ne formiraš zdrav kritički stav.

Samo pogledajte ovog gargizma. Zasto objasnjavas drugima sto ti ne verujes? Ja sam izneo svoje misljenje bez objasnjavanja. Cak je i Toma Akvinski dokazo da Bog postoji. Morate citati razlicitu literaturu. Ukoliko uopste i citate nesto iole pametno.

Нисам хтео овија данова да ставим свој комент, ионако нико неће ни да га прочита. Ал бог је само измишљен не би ли неко манипулисао сутра нама. То је тако било скоро 20 векова. Али, нажалост, много би и мени било боље да верујем у те ствари и празноречја та јер не би био празан макар.

Još kenjošete ovde?

@Šanzamm
To da Bog ne zasluzuje ni minut razmisljanja nisam ja stavio nego Gargizam. Pre nego sto bilo sta napises proveri tacnost toga.
@Qwebeck Citam ja dosta i pripadnik vaseg "tabora" tj. Šanzamm je izjavio da su Dostojevski, Gete itg Gluperde

Dokazi da bog ne postoji. Lololo Oni koji misle da postoji treba to i da dokazu. Upravo sam video krst na panju u sumi pored mog mesta i preobratio se. trololo

Murinjo, Crkva je stvorena zbog toga. Ne ponosim se stvarima koja je Crkva uradila. Ali je Crkva imala i dobru stranu. Opismenjavanje, pomaganje nemocnima, davala je nadu. Da li bi vise voleo da si nepismen, bespomocan i bez nade u bolje sutra? Naravno da ne bi. Niko ne bi. Sto godine vise odmicu manje ce vernika biti. Uostalom, svi cemo saznati istinu na kraju. Ili ne.

Ok, ok, ok, izvini... :) Mrzelo me da proveravam, iskreno, a u mnogome ste se složili da sam vas metuo u isti ško. :)

@Qwebeck Citam ja dosta i pripadnik vaseg "tabora" tj. Šanzamm je izjavio da su Dostojevski, Gete itg Gluperde

hhahahahahahahah aj pročitaj ponovo!

@Ogist
Nemoj tako mozda je to neki znak, spasi se dok mozes. I ja sam pre neku noc sanjao kako mi bog nes govori, ali to je verovatno bilo zato sto sam pijan....
Neznam zasto sam ovo i napisao. Ali Ogist spasi dusu dok jos mozes, goreces u paklu i tako to.....
Sad ti treba da postanes vernik posle ovih mojih reci

Ogist, procitaj moj prvi komentar na ovu definiciju.

Наравно Квебек, нисам ја од оних који су нетолерантни и не желе да прихвате да је други у праву. Да није цркве давно би се ми сјебали, данас би се сви звали ил Џон ил Муамед. Дуго је сјебавана вера у Бога код нас. Мислите да су комунисти смели тек тако да дођу и кажу: ЗНате, Бог не постоји и то су глупости.''? Јесу курац, него су прво нападали демоне у црквама и манастирима, којих има колко оћеш, па темељно...

Orko

Još kenjošete ovde?

Jebavamo se. Oš sa nama?! :))

Da samo jos jedna istoriska cinjenica. Mi pravoslavni, sveti. nebeski narod smo na silu primili hriscanstvo. Protiv tog hriscanstva smo se svim snagama borili.

Cekaj postoji li neki argument, ili cinjenica (pritom nemislim; "Ja sam vernik, i bas me briga sta ste vi" ili "Vi ne znate nista" i tako ti pokusaji) koji su do sada takozvani "vernici" u toku ovih par dana da ste izneli???

pritom nemislim; "J

Немој више да мислиш, молим те.

Jebavamo se. Oš sa nama?! :))

Ne volim grupnjake :)

pozdrav vernicima
sta mislite kako su pricali politeisti dok im nisu dokazali da je jedan bog?
poklapa li se to sa vama sada?

Jowan

Cekaj postoji li neki argument, ili cinjenica (pritom nemislim; "Ja sam vernik, i bas me briga sta ste vi" ili "Vi ne znate nista" i tako ti pokusaji) koji su do sada takozvani "vernici" u toku ovih par dana da ste izneli???

Aman ne budi glup čoveče Božiji!! :)
Ti nemaš argumente, već isprazne prdeže! :)
Čitaj gorenapisano! NEMA ODGOVORA!! SAMO PITANJE! Čitaj Lajbnica, Rusoa i one gorenavedene "gluperde"... :)

Ne volim grupnjake :)

Svako kome nik ne počinje sa Šan ili Or neka moooomentalno napusti koment prostor!!

Qwebeck
"Murinjo, Crkva je stvorena zbog toga. Ne ponosim se stvarima koja je Crkva uradila. Ali je Crkva imala i dobru stranu. Opismenjavanje, pomaganje nemocnima, davala je nadu. Da li bi vise voleo da si nepismen, bespomocan i bez nade u bolje sutra? Naravno da ne bi. Niko ne bi. Sto godine vise odmicu manje ce vernika biti. Uostalom, svi cemo saznati istinu na kraju. Ili ne."

1. sta ti imas zbog toga da se ponosis ili ne? Jesi ti formirao crkvu?
2. s'obzirom na to da u davna vremena nisu postojali radio i televizija, gospoda iz crkve su se trudila da sto vise opismene siroke narodne mase, jer je ipak lakse siriti propagandu pismenim putem, nego svakome iznova pricati istu pricu
3. na koji nacin je davala nadu? sa "dace bog"? dace kurac...

Jowan
"Da samo jos jedna istoriska cinjenica. Mi pravoslavni, sveti. nebeski narod smo na silu primili hriscanstvo. Protiv tog hriscanstva smo se svim snagama borili."

Kao i ceo paganski svet i kao sto su se kasnije ti hriscanizovani pagani borili protiv islamizacije, koja je isto tako nasilno sprovedena. Jedina razlika je sto po islamistima koji su nasilno islamizovali hriscansko stanovnistvo pljujemo, a hriscanstvo volimo (pri cemu ne govorim u svoje ime), iako je uspostavljeno na isti nacin, samo mnogo ranije...Logic??

Vrana89, samo si opet dokazao/la da si uskogruda osoba. Coveku se ne mora sve nacrtati da bi shvatio nesto. Covek ne bi evoluirao do ovog stadijuma da mora da mu se crta. Mnogo pametniji od tebe i mee su verovali da Bog postoji, neki su cak i dokazali. Mnogo pametniji nisu verovali, ali nisu mogli da dokazu da Bog ne postoji. Ali kao sto rekoh, na kraju cemo saznati, ili ne.

Kao i ceo paganski svet i kao sto su se kasnije ti hriscanizovani pagani borili protiv islamizacije, koja je isto tako nasilno sprovedena.

Netačno. Ako misliš na preislamsku Arabiju, 95% pagana je dobrovoljno prihvatilo Islam.
A ako misliš na širenje Islama, pokoreni narodi su bili "zimije". A to jelte znači da su imali prava da ispovedaju religiju, uz mali namet. Pošto ih je bilo pun kurac, pa nisu mogli mnogo da ih globe. U svakom slučaju prikane, pogrešio si. :)

Cenim da bi bukvar, čitanka i gramatika srpskog jezika nekima mnogo više pomogli nego Biblija, barem dok ne nauče svoj maternji jezik. Kada tu stavku skinu sa drnevnog reda, neka onda filozofiraju o tajnama kosmosa.

Vidim ja nešto fali!!! Ne može bre ovo da prođe bez Ciklona!! :))

jos uvek se komentarise o ovome nevidim samo u cemu je fora ateista da se Bog dokaze,u Boga se veruje..bila to tvoja zelja ili ne..i Jowane i ostali kvazi ateiste daj bre iskuliraj vise shvati da nemozes nekome promeniti necije verovanje..prvenstveno moje..pozzz :)

Inače, da pojasnim vama naateistima-karijeristima neke stvari:
hrišćanstvo se međ' Srbima (i ostalim Južnim Slovenima) mnogo lakše "ubacilo" nego međ' ostalim slovenskim narodima. Najbolji pokazatelj toga su slave koje su nastavak paganskih svetkovina, gde su pravoslavni sveci zamenili paganske bogove (mnogi sveci, oni bitniji, imaju karakteristike paganskih bogova).

Da, stoji da je i među Srbima hrišćanstvo došlo ognjem i mačem, ali to nije dalo preteranog efekta (inat, najverovatnije). Tako da se pribeglo "sjedinjavanju" slavjeno-paganizma i hrišćanstva. Naši tadašnji vladari su mudro shvatili da će im prelazak na stranu monoteista doneti određeni boljitak i korist, a sa nastavkom održavanja svojih svetkovina, sada u hrišćanskom ruhu, oni su zadržali svoju istoriju i zapamtili svoje korene. Barem su bolje prošli nego pagani u Rusiji, prema kojima su ruski novohrišćani bili veoma surovi.

Dalje, nije poenta da li neko veruje ili ne - poenta je da ne smara sa tim. Ako veruješ zbog sebe - to je cool. Ako ne veruješ - opet cool, ako je zbog sebe. Najveći problem ove diskusije je to što se ne razgraničavaju pojmovi "vera" i "religija". Možeš verovati u nešto makar ne bio naklonjen nijednoj religiji (kao deisti, na primer). I ateisti veruju u nešto - nauku. Dok god tvoje verovanje ne ugrožava drugog, dok nije napadno - sve je ok. I svaka diskusija je ok.

Samo, ova ovde diskusija, kao i sve vezane za slične teme na ovom sajtu su prosipanje iz šupljeg u prazno. Mali broj ljudi i sa jedne i sa druge strane zaista kaže nešto "kvalitetno" i njihov se "glas" najmanje zapazi.

ne mozes nekome promeniti necije verovanje

Ja sam studentkinju psihologije ubedio da postoji. Zapravo, sa ateizma sam je naveo na slab agnosticizam. Moš misiti? Koje sam jajo! :)

Mali broj ljudi i sa jedne i sa druge strane zaista kaže nešto "kvalitetno" i njihov se "glas" najmanje zapazi.

Tačno. Jedem i ja govana, kad mi je lepo. Ali reče čovek i kobjasni na više stupnjeva, da sam morao da spemujem tim. Evo jopet!

Bulgakov

Ovaj, na Vuki stalno prisutan sukob između vernika i ateista u suštini je sukob između materijalističkog i idealističkog shvatanja sveta. Međutim, opštepoznati problem je u tome što nijedno od tih shvatanja ne daje konačne odgovore. Idealisti će reći da je sve stvoreno iz Svetog duha (Boga), ali će zapeti na pitanju a otkud se stvorio sam duh. Materijalisti tvrde da je svemir nastao nakon Velikog praska, ali ne znaju da daju odgovor na pitanje šta je bilo pre tog praska. Jednostavno, sitan je ljudski razum da se bavi takvim odgonetkama. Zato, bili vernici, ateisti ili agnostici, treba jednostavno uživati u dobrim i duhovitim definicijama ma koju od sukobljenih strana ismevali. Po mogućstvu uz zdravo hladno pivo. Živeli!

Ovaj mora u pratnju! :)

Moš misiti? Koje sam jajo! :)

Ahahaha JAJO! xD

"Ja sam studentkinju psihologije ubedio da postoji. Zapravo, sa ateizma sam je naveo na slab agnosticizam. Moš misiti? Koje sam jajo! :)"
Moja greska onda, ;) covek gresi dok je ziv,thx na ispravci :)

Ja sam studentkinju psihologije ubedio da postoji. Zapravo, sa ateizma sam je naveo na slab agnosticizam. Moš misiti? Koje sam jajo! :)

Jesi li je bar jeb'o? Džabe ti to što si joj promenio kurs, bitno je da li si je spav'o. Bolje da si je sa slabog agnosticizma naveo na vršnjaka, ako me razumeš. ;-)

ZycloN objasnio ...:D

ZycloN objasnio ...:D

A kad on ne objasnjava!?

Jesi li je bar jeb'o? Džabe ti to što si joj promenio kurs, bitno je da li si je spav'o. Bolje da si je sa slabog agnosticizma naveo na vršnjaka, ako me razumeš. ;-)

hahaha... Džentlmeni se ne hvale! Elem ja sam ljakse, pa to ne važi za mene. Celu noć je bila nepokolebiva vernica i dozivala Boga iz dubine duše! :)
Ovaj metod je neprimenjiv na ove ateiste... Teško iz dupeta u vugla! :)

Dalje, nije poenta da li neko veruje ili ne - poenta je da ne smara sa tim. Ako veruješ zbog sebe - to je cool. Ako ne veruješ - opet cool, ako je zbog sebe. Najveći problem ove diskusije je to što se ne razgraničavaju pojmovi "vera" i "religija". Možeš verovati u nešto makar ne bio naklonjen nijednoj religiji (kao deisti, na primer). I ateisti veruju u nešto - nauku. Dok god tvoje verovanje ne ugrožava drugog, dok nije napadno - sve je ok. I svaka diskusija je ok.

Slažem se, uglavnom. Ovaj dio sa vjerom ateista u nauku, to mi nije baš. Nauka bi trebala da se bazira na činjenicama, svaka pretpostavka se dokazuje. A vjerovanje isključuje potrebu za dokazom. To ja nešto kao mislio.

Menismetaju oni ateisti kojima je nepostojanje boga bitna stvar u životu. Šta znam, iskren ateizam bi po meni bio kad skontaš da nema boga, da ti to uopšte ne znači mnogo, danastaviš sa životom. A ne da se od ateizma stvara religija. Nisam baš nešto najbolje sročio, al nadam se da kontate.

E, sad idite ii nađite nekakvih pornića i drkajte. Znam da ne jebete.

@Šanzamm ovo je zbog onoga sa prdezima

Zar treba opet da se ponavljam.
1. Vera kaze: Bog je univerzum stvorio i zemlju svorio za 5. dana, 6-ok dana coveka.
Nauka: Univerzum nastao pre 13.6 miliardi godina a zemlja pre 4 miliarde.
USTA OD OVOGA DVA VRUJES I STA JE OD OVOGA DOKAZANO?
I veliki prasak je dokazana cinjenica ovo vazi za ong sto je rekao da je samo ideja. Pozadinsko zracenjecela vasione je ujednaceno. Ima jos dokaza ali dzabe da ti proicam verovatno neces razumeti.

2. Vera: Bog je svtorio muskarca u jednom danu pa od njegovog rebra zenu.
Nauka (Darvin): Teorija evolucije od prvog ednoceliskog organizma u moru prosli su milioni godina pa je tek onda nastao covek.
USTA OD OVOGA DVA VRUJES I STA JE OD OVOGA DOKAZANO?

3. Vernici: Isus je vaskrsao to ne mozes da pooreknes svi su iz tog vremena to videli....
Ja: To nisu videli svi i u bibliji pise da su to videli samo apostoli i njegova majka
PRVO PROCITAJTE BIBLIJU PA ONDA PRICAJTE O NJOJ.

Ne shvatam. pored gresaka i gresaka u bibliji i svim ostalim "svetim" knjigama kako jos uvek verujete u to. A pogotovu katolici. Do skoro su vas ubedjivali (u stvari nisu vas ubedjivali nego terali, to ili lomaca) da je zemlja ravna ploca, da se ceo univerzum okrece oko zemlje, jednok naucnika su spalili samo zato sto je rekao da je jedina razlika izmedju zvezda i sunca u tome sto je sunce blize nama.
Sta vera pokusava da nas ogranici da bi lakse upravljali nama. Zbog takvih ko vi sto pricate o veri. a stranicu biblije niste procitali se vode ratovi (Krstaski i Dzihad) iako se oni nigde ne pominju u "svetim" knjigama.


Biblija koristi samo radi lakseg kontrolisanja ljudi kada su poglavari hteli da se otiznu od Rimljana u biliji je pisalo OKO ZA OKO ZUB ZA ZUB, ali sada kada su oni na vlasti AKO TE NEKO UDARI U LEVI OBRAZ TI MU OKRENI I DESNI, tj. ako vas mi mucimo, maltretiramo nemojte da dizete ustanak nego poslusajte nas sve i idete u carstvo nebesko.....

I jos jedno pitanje za sve ove vernike jesam li ja kad rekao u bilo kom komentaru nemojte verovati u boga, jos jednom kazem samo iznosim svoje misljenje. Jedino sto sam trazio je da prvo procitate barem deo Biblije pa da pricate o njoj, a ako i onda budete verovali ok mene nerviraju ovi sto su nesto negde culi i to sad ovde ponavljaju, a dali ima to u bibliji nije bitno. PROCITAJ TE BIBLIJU RAZMISLITE O NJOJ I ONDA OK.
Ja cao ne mogu vise da se smaram ovde.

Hvala.....

Agnosticizam nema veze s tim u sta verujes. Agnostik znaci "onaj koji je bez znanja" ili onaj koji ne zna da li bog postoji. Ako te neko pita da li verujes u boga i ti mu kazes da, onda si vernik, ako mu kazes nesto drugo onda si ateista i gotovo. A svi smo mi na neki nacin agnostici jer niko ne zna sa sigurnoscu da li bog postoji (osim ovog sto bulazni da su neki dokazali da bog postoji, sta reci osim LOL).

http://tinyurl.com/677hm8o

Deizam je meni totalno bez veze, kao bog stvorio univerzum i samo ga gleda, mora da drka na dobre ribe, trololo.

Samo cu da kazem LOL

Jowane, radis li ti sta ili ti je glavni cilj u zivotu da prosvetis sve vukajlijase???

ja cu opet,on nije bitan,mozemo da se raspravljamo godinama i nista necemo uraditi,ono sto je bilo juce ,to je proslo vise nije bitno,sto ce biti sutra ,nikad necemo biti u mogucnosti da znamo tako da je i to nebitno,jedino imamo danas i nista vise,bog religija ,crkva sva sranja ,rolna perfex papira koja lebdi negde u svemiru -sve to nije bitno

A sta ako nije perfex nego Paloma? Da li vada shvatas vaznost rasprave? xD

Boga ima, u to sam uveren posle tri decenije ličnog istraživanja.
Ali sam tek na pola puta: bez Njegovog čuda nema šanse da išta objasnim neupućenima koji su u većini i među religioznim i među ateistima.
A za defku plus, koristiću je često u šali kao argument (kao što rekoh, na prave argumente ne vredi da se oslanjam dok je većina oslepljena predubeđenjima).

ja ukazujem na debilnost dokazivanja i opovrgavanja necega sto nije moguce nikad dokazati ni opovrgnuti,kazem da je apsolutno nebitno

Nevisible
Boga ima, u to sam uveren posle tri decenije ličnog istraživanja.
Ali sam tek na pola puta: bez Njegovog čuda nema šanse da išta objasnim neupućenima koji su u većini i među religioznim i među ateistima.
A za defku plus, koristiću je često u šali kao argument (kao što rekoh, na prave argumente ne vredi da se oslanjam dok je većina oslepljena predubeđenjima).

Od nas sa predubedjenjima samo za tebe: http://tinyurl.com/3kdrnw5

gargizam

ja ukazujem na debilnost dokazivanja i opovrgavanja necega sto nije moguce nikad dokazati ni opovrgnuti,kazem da je apsolutno nebitno

Nači ipak nisi nevernik tipa ateista! A Stankela koma! :)

bez zabluda,bez ogranicenja

a ovom sto je istrazivao tri decenije ,svaka cast !

mozemo ceo dan ovde srati pa jesti ali i dalje je covek objasnio sve u definiciji,kako god da razuveris vernika ,on ce na kraju da kaze: Čudni su putevi božiji ili ja imam svoje misljenje ,ti imas svoje ili tako nesto sranje,-vernici su jadni ,uplaseni ljudi koji su trazili smisao ,sto je prirodno,i nasli ga u bogu,mada mislim da je rolna perfeks toalet papira jednako dobra,s druge strane su ateisti isto ili cak mozda i vise uplaseni i jadni ljudi ,koji moraju da se razlikuju nekako,da budu drugaciji ,da misle da su posebni ,

Dobro voće ide u raj, a najbolje u jo gud!

Čuda ima i danas kolko oćeš, samo Bog zna da smo pametniji, pa nam šalje znake koje ćemo teško skontati. ;) Ineče minus, jer je smorilo ovo s vjerom.

otvorite jebene oci

Pređite u Radeizam, naš raj je mnogo zabavniji od šetanja kroz vrt, jedenja jabuka i seksa sa ženom koja je nastala od tvog rebra. Po ceo dan vruća jagnjetina, domaća lepinja iz smederevca, litre i litre špricera, baklave urmašice i tulumbe i orgije sa uspaljenim crnkinjama.

gargizam

otvorite mi jebene oci

Tri puta Oče naš i za slavu Svetog Panteliju da uzmeš!

Šanzamm

Ja verujem u Kroma! Ako je dobar Konanu, dobar je i meni!

ТАКО ЈЕ!

Definicija-ok. Primjer-mnogo los!

kako dobraaaaaaaa.... hahahahaha svaka cast :'D +++++++++

kurator

Dobro voće ide u raj, a najbolje u jo gud!

Najbolji komentar na defki, definitivno. Da budem iskren, bilo bi super da postoji zaključavanje komentarisanja definicija, jer koratorov komentar, realno, kobjašnjava arčerski na nekoliko desetina nivoa.

vernici kazu :" To je moje misljenje"!!!! ali nije to vase misljenje,to je misljenje vase okoline,vase porodice,vasih prijatelja ,komsija, a to njihovo je opet samo izmenjeno (od stranje katolicke crkve )misljenje jednog lika koji je izdahnuo na krstu pre 2000 god,
vi nemate svoje misljenje ,vi ste samo odraz u ogledalu vaseg okruzenja ,nista vise
da li vam je nekad palo na pamet da razmislite sami,da zaboravite sve sto su vam rekli o bogu o crkvi,nekim retardiranim obicajima i tako tome,zamislite da nikad niste ni culi za to ,kako biste onda razmisljali?,treba napraviti vremeplov jebeni i vratiti se kroz vreme i ubiti prvog cara kojem je palo na pamet da razmilslja o bogu

Opa vidim jos uvek se drzi front i bez mene :D

vernici su ipak ograniceni :P

Pa posle toliko vekova (ili mozemo da kazemo i milenijuma) ispiranja mozgova od raznih religija, nisu oni krivi.......
ILI IPAK JESU....

Opet ovi ateisti! Boktemazo, pa s kim se svađate? :)

sta si ti koji kurac?

i nisam jebeni ateista

Što si ljut prikane? Ko te iznerviro? :)
U procesu samospoznaje, štujući tradiciju. A dok ne dođem do samospoznaje sam kromista.

Šanzamm

Ja verujem u Kroma! Ako je dobar Konanu, dobar je i meni!

TIP:
jedno je ateista, a nešto sasvim drugo je ateista karijerista.

svi su govna ,izgubljena

Koliko si ti pogubljen Gargamele bgate!! :)

brate,pogledaj se...

brate,pogledaj se...

Mnogo sam lep!

al si mnogo i glup!

gargizame, zašto nam otvaraš oči dečko?

Problem je sto do sada vi "vernici", a vecina vas i ne zna usta veruje, nije nista ovde pametno reklo, uglavnom su to komentari od 5 reci koji se ponavljaju ili eventualno onai sto kazu da je njihovo sto veruju, a nase sto ne verujemo.
Mada je onaj car najjaci sto je nasao dokaz da bog postoji, ali nam do sada nije rekao taj dokaz.
I jedno pitanje verujete li u deda mraza????

to trebate sami ja vas upucujem na to

Neću da te prijavim za vređanje decxko, kosi se sa mojim hrišćanskim principima.
Na ti i drugi obraz! :)

I jedno pitanje verujete li u deda mraza????

ŠTA KAŽEŠ? DEDA MRAZ?? To su katolička masonska podmetanja! To je zapravo pravoslavni Sveti Nikola. Nauči nešto!

@Šanzamm
A sta cemo sa starim zavetom 'OKO ZA OKO....." i to ti je hriscanstvo?

i drugi samar mora da ide,ipak je to zamisao,ostanite tu gde jeste,siromasni ,jadni, neka njih nek vladaju nek se bogate dobice oni svoje ,kao i vi svoje ,kurac ce dobiti(ovi siromasni)
vera od ljudi pravi ovce i nista vise... necu sad da obrcem ovde ,ako neki vernici ili ateisti

@kizo
Mislim woooow to ti je to deda mraz msonska, a Nikola pravoslavna nametanja, kakva je razlika, sve jedno su nametanja i sve jedno ne postoje. Ali pitanje je glasilo verujes li???

Ali Zyclone, u Srbiji dobro dođe poneki ateista-karijerista (tj. anti pop kako kaže defka). Jer ovde iz prikrajka vrebaju popovi i hardkor vernici koji bi da ozakone i nametnu svakojake "bodoudogne" aktivnosti svakom stanovniku Srbije. Nisam čuo da ateisti imaju neku organizaciju tipa SPC (ili bilo koja druga crkva) da aktivno forsira svoje stavove kroz državu, tako da jedino ostaje neka donkihotovska borba.

* "bogougodne"
šta ja pišem budibogsnama

Kako se usuđuješ reći da pravoslavna crkva srbska podmeće? JA VJERUJEM U SVEDRŽITELJA I OCA NIKOLU!

Aj ti meni reci, kad si tako načitan, što se onolika bogougodna čudesa dešavaju po vjekovnim srbskim svetinjama?

http://www.laguna.rs/odlomak.php?id=713
Momci mali deo jevandjelja o Judi.
Imajte na umu da je starije od svih do sada jevandjelja i potice iz 1.- polovine 2. veka posle hrista. Nadjen u Egiptu pa ako se malo zapitate i razmislite ovo je mozda prvo jevandjelje mozda i jedino istinito, a usto ova 4. sto vi sada citate (ili verovatno ne ) su samo delovi od preko 30 jevandjelja koje je katolicka crkva izabrala. A mozda i izmenila od originalnog spisa.....

ima jedan nacin da zauvek raspravimo ovo,da organizujemo masivno samoubistvo svi ateisti, vernici ,svi ,ako ima boga mi se vracamo ,u stilu Brusa VIlisa i pricamo svima ,a ako nema vernici su ga ispusili ,u raspravi misilm ...

Hoćeš pametan odgovor?! Mogu ja to. E vako!
Religija ima dva lica. Jedno je egzoterično poimanje Boga. To je ad litteram shvatanje Biblije i cele apologetike. Servirano ti je paorine, dakle jedi! To je ono o čemu vi sa toliko malo znanja pričate. Drugo lice je ezoterična analiza, filozofija i mistika u neku ruku. Oslanja je se na dubinsku egzegezu sakralnih spisa. Jedna od meni bitnijih grana je filozofska rasprava o postojanju i opravdanju Boga pred postojanjem zla. Time su se bavili Lajbnic, Dostojevski, Gete... Ono što je zabrinjavajuće kod svake vaše izjave je nepoznavanje ovih premisa. Dakle, slažem se sa vama da dogma (!!!) postoji da bi vodila one kojima je predvodništvo potrebno. I da je kroz istoriju bilo nebrojeno zloupotreba (otkup greha, inkvizitorna smaknuća, Krstaški ratovi etc.). I ima krucijalnu funkciju, jer se ideali življenja teško stvaraju sami od sebe.
Ostalo je lična filozofija, koju ne bih ovde delio.

Momci mali deo jevandjelja o Judi.

Ne bi ti to čitao da znaš ko je taj Juda. To je krvnik Hristov, izaslanik Nečastivog!

uzemljivač

Ali Zyclone, u Srbiji dobro dođe poneki ateista-karijerista (tj. anti pop kako kaže defka). Jer ovde iz prikrajka vrebaju popovi i hardkor vernici koji bi da ozakone i nametnu svakojake "bodoudogne" aktivnosti svakom stanovniku Srbije. Nisam čuo da ateisti imaju neku organizaciju tipa SPC (ili bilo koja druga crkva) da aktivno forsira svoje stavove kroz državu, tako da jedino ostaje neka donkihotovska borba.

Moj stav je da fanatici iz oba tabora zaslužuju da provedu poduži vremenski period na nekom izolovanom ostrvu, pa nek se tamo objašnjavaju.

Nije ni u samoj SPC toliki problem, koliko određene persone zloupotrebljavaju tu instituciju i koriste fanatike sa amovima za svoje potrebe.

I uvek treba odvojiti žito od kukolja - vernici koji veruju za sebe ne lupaju glavu da drugima nešto dokažu, već se drže one "u se i u svoje kljuse", kao što to čine i iskreni ateisti koji nemaju potrebu da bilo kome bilo šta dokazuju. Ovi "pokretni bilbordi" sa obe strane su u suštini najveće kavgadžije koje izvode kerefeke.

sta je ZLO ,sta je DOBRO ?

Ma šta koji kurac kenjam, mesto da trolujem ko normalan čovek! :)

Njegov sin prica, a drugoo problem je u tome sto je starije od svih ovih "vazecih jevandjelja" iskreno mene boli za to. Jbg mnogo ljudi zivi u zabludama ti "vernici", doduse ima i gorih one crne, bele magije i to ali sta da se radi. Problem je u tome sto treba sve videti svaku religiju iz svakog ugla. Itek ce onda to biti vas izbor, ovo sad niste vi. pravoslavci niste vi vec okolina koja vas je tako oblikovala.

eto ... samo to i mozes..

gargizam

eto ... samo to i mozes..

Ne kukaj, ne zapomaži ogorčeni! Razumi!

Ti Jowane u zabludi živiš! PIŠAŠ PO VJERI PRAĐEDOVSKOJ! OD KAD JE SRBA HRIST JE S NAMI! MI SMO PRVI HRISTOVI SLJEDBENICI! A TI ČITAŠ KNJIGE NJEGOVA UBICE?

gargizam

sta je ZLO ,sta je DOBRO ?

Zlo je kada svršiš posle petnaestak sekundi, a dobro je kada uteraš dobro i dugo hehehe.

Gargojlo imaš pvt. Umeš li da nađeš?

postavim vam jednostavno pitanje ,vi se glupirate ,zato sto niste u sposobnosti da razmisljate na taj nacin,iznad vere....

@kizo
Odkad je Srba???
Da mi smo tu veru za koju kazes da je oduvek sa nam primili nasilno. Odupirali smo se i bezali od nje ko djavo od krsta....
Toliko o tome......

Garganizme, aj skoncentriši se majke ti!
Idi gore na "forum", ispod reklame ti stoji moj pvt.

Odkad je Srba???
Da mi smo tu veru za koju kazes da je oduvek sa nam primili nasilno. Odupirali smo se i bezali od nje ko djavo od krsta....
Toliko o tome......

Kako te nije sramota? Tako da klevećeš vlastiti narod? Vjeruješ lažima Vatikana da smo bili pogan? Mi smo najstariji narod, narod od Boga, uvijek Hristovi!

Pluješ na valstitu kulturu, koja je izrodila tolike velikane? Na srbski duh? Na srbsku muziku sa trbačima na čelu? Na našu narodsku kujnu sa prženicama i gibanicom? Na našu vijekovnu vještinu destilacije? Srami se...

alo
sta je ... extra nemas nikakve argumente ovde,pa mi tamo kazes da sam glup, kreativno stvarno... i da nema mi spasa,super

@kizo
I jos jedan problem "VJERI PRAĐEDOVSKOJ". Pa sta ako mi je deda satanista ili nes tako znaci li da ja treba toi da budem, da mazem ljude na hleb i to...
Imas li ti svoj zivot, svoje razmisljanje, svoje stavove, a ne DEDINE, PRADEDINE i ostalih mnogobrojnih rodjaka, ja to pokusavam da kazem to niste vi to je vasa okolin, zauzmite neke stavove svoje, i jos jenom kazem i naglasavam SVOJE, SVOJE, ne dedine.

Ovaj Kizo ce umreti od trolovanja sa osmehom na licu.

Kizo je bio i ostao najbolji pozitivni trol. Kada on baci mamac, nema šanse da se neko ne upeca.

Da nisu srbi nastali kada je su ovog zakovali za krst postojali su mnogo, mnogo pre toga i tada sigurno nisumogli biti hriscani....
Nemam nista da kazem sem kizo IQ na nivou....

Dođi da nastavimo molim te! Iznapušavaću tvoj intelekt ravan trepljaru kojim god hoćeš argumentom! Počeo sam da se nerviram, koliko si plitak!

jebala vas rolna perfeks toaletnog papira

gargizam

jebao vas bog sve

Sine, to je i drugi obraz. Ponestaje mi. Nemam treći. Dođi na pvt.

da bas zato sto sam plitak..ti si onda vrv dubok?

HOHO GARGIZAMU MOZE DA UDJE 4 CM A SANZAMMU 12 CM KO MOJ HOHO

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Koliko imaš godinica momčiću? :)

Da nisu srbi nastali kada je su ovog zakovali za krst postojali su mnogo, mnogo pre toga i tada sigurno nisumogli biti hriscani....

A jel znaš ti ko je razapeo Isusa? Hrvati, naši neprijatelji odvajkada.

E "vernici" odoh ja na spavanje, a pre toga cu da se pomolim bogu da mi da zdravlja, srece i tako to. Ali cu da legnem ispod klime i ima da je ukljucim. Pa ako se sutra probudim kao to sam lego docicu da se uzvinim svima vama "vernicima" koji niste stranu biblije procitali, i koji ne razmisljate svojom glavom vec glavom kolektiva koji vas okruzuje.....

LAKU NOC.... :D

nmg nemam jebenih 50 poena

@kizo
Razapet oko 30. god.
I samo jos ness sada ces da kazes da srbi data nisu postojali ali bih te molio da pre nego to sto kazes uzmes i procitas koju knjigu od Jovana Deretica....

zasto je bitno koliko god imam,koliko imas ti kad se gubis ovde zbog momčića? :#

Ali cu da legnem ispod klime i ima da je ukljucim. Pa ako se sutra probudim kao to sam lego docicu da se uzvinim svima vama "vernicima" koji niste stranu biblije procitali, i koji ne razmisljate svojom glavom vec glavom kolektiva koji vas okruzuje.....

Šta je pisac želeo da kaže?

Razapet oko 30. god.
I samo jos ness sada ces da kazes da srbi data nisu postojali ali bih te molio da pre nego to sto kazes uzmes i procitas koju knjigu od Jovana Deretica....

U tridesetoj ga razapeli dušmani, u najboljim godinama.... Srbi su narod najstariji! Pouzdano znam da su moji preci šarmirali prve amebe! Ja sam stara loza pravoslavne Srbende!

ali bih te molio da pre nego to sto kazes uzmes i procitas koju knjigu od Jovana Deretica....

'Ladno lik pominje Deretića, ahahahahaha. Pozivaš se na Deretića, eeeeej - na Deretića. Ahahahahaha, kakav vic. Deretićev minion prosvetljuje narod, ahahaha.

BojanBojanBojan

HOHO GARGIZAMU MOZE DA UDJE 4 CM A SANZAMMU 12 CM KO MOJ HOHO

Šta bilduješ font?

gargizam

nmg nemam jebenih 50 poena

Ok. Nebitno. Ako si trol, skidam kapu! Zajebo si i Kizu. Ako nisi! Glup si kao... nema tog superlativa kojim bih dočarao! Nepismen, neobrazovan, tvrdoglav, nesvestan svoje gluposti (to bi trebalo prvo da navedem)... A ja sam još veći idiot što se prepirem. Reče neko dovitljiv, ne prepiri se sa budalom, spustiće te na svoj nivo i pobediti iskustvom.

Jbg to ti je taj IQ ne moze bas svako da razume ovako velikog genija :p LD
Aj necu sa tobom da se jos svadjam (mada se ni sa njim nisam svadjo, smo sam pisao ono sto mislim, dobro ovje trebala da budeneka metafora, isprepletana sa ironicnim recenicama, u sustini malo proseravanje za kraj dana ) nedelujes mi toliko glupo ko ovaj kizo.....
:D

nedelujes mi toliko glupo ko ovaj kizo.....

Ovaj tek što je doktorirao! :)

JA DJELUJEM DIJAGONALNO!

Deretića treba poslati na Goli Otok.

E aj sad stvarno svima i vernicima i nevernicima laku noc odoh da spavam........
A ovo za doktorat nisam jos doktoriro nes stalo kod ovog cetvrtog doktorata ..... :D :p

brate .budalu (tebe i ostale ovde "vernike") ne mozes ubediti ni u sta drugo sem onoga u sta su oni ubedjeni ,to su im rekli,samo to postoji i nista vise,

Gargane, jesi li išta čitao od mojih postova, ili tek onako nagađaš moj stav?! :)
1. lekcija!
ovo je azbuka:а,б,в,г,д,ђ,е,ж,з,и,ј,к,л,љ,м,н,њ,о,п,р,с,т,ћ,у,ф,х,ц,ч,џ,ш.
2. lekcija!
ovo su prosti jednocifreni brojevi: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
To nauči pa se javi.

Šanzamm: Samo da ti kažem da nisi u pravu! Što se objašnjavaš! Dođi pročitaj mi defke! Dobre su! :D

Joj Dejs! Brate, ja tebe volim! Treba mi lupiti šamar svaki put kada pomislim na tako nešto.
Mnogo jedem govna. Evo dolazim.

jedes...stvarno jedes..

brate sto da ti citam jebene postove ,kad vidim da se gubis ovde,da si ocajan ,da si jadan ...ne mozes da odg,pa skreces temu ,pokusavas da budes smesan,valjda se tako tešis..ili tako nesto ali je i dalje jadno

Tražim ban i za tebe i za mene. Ionako sam razmišljao da uzmem "slobodno" zbog ispita.

student ? ,eeeee gde ide ovaj svet,kad su oni koji bi trebali da budu pametni,retardirani ? ccc..

Поклонимо се Крону!

Ljudi, idete utabanim stazama. Ko god veruje (ili ne veruje) da bi bio "drugačiji" iz cuga ću mu reći da je pozerčina.
Možda je nekada davno postojao taj Isus? Mi imamo njegovu ikonu? Dobro. A šta bi sa onom božijom zapovešću: ne čini sebi idola? Da se ta ikona promenila tokom 2 milenijuma? Da li je to taj Isus, jer ako nije to je novi idol.
I ne volim religije zato što iza njih stoje institucije (a iza institucije je čovek).
A ajmo sad pitanje za zadrte ateiste i darvinovce:
Šta je dokazano?
Veliki prasak? NE
Makro evolucija? NE
Sve same teorije, naglašavam, teorije.
Tako da vi ateisti (nevernici) verujete u nešto drugo, što opet nije dokazano.
P.S. Ja sam neznalica, tako da ću da primam udarce sa obe strane. :p

Veliki prasak je dokazan na mnogo nacina jedan od oga je ono pozadinsko zracenje sto sam gorenapomenuo, ujednaceno je i moralo je da dodje iz jednog istog izvora.....
A i podrzava ga ne vecina, nego svi naucnici sveta.
Dzaba ti ja ovo pricam vrv neces razumeti, ako si ipak nes razumeo idem malo da se informisem pa ti javim jos dokaza....

Znam ja za kosmičko zračenje, koje je dokazano. Sve i da je dokazan Veliki prasak, da li je to dokaz da je taj isti prasak uzrok sveta ovakvog kakvog ga poznajemo.
Pa ljudi smo, aroganti, težimo savršenstvu, sveznanju. Imamo potrebu da znamo, pa se pravimo da znamo.
Uostalom evo ti još jedne kontradikcije: " Materija i energija se ne mogu stvoriti ili uništiti, samo prelaze iz jednog oblika u drugi", a tvrdi se da pre VP nije ništa postojalo. Dakle, kada bi se dokazao VP, svi zakoni fizike i hemije bi pali u vodu. Okreni, obrni, nemamo mi pojma šta se dešava, samo objašnjavamo to na najrazumniji način.

Rade nije dokazan! Ne zato što se nije moglo nego zato što niko nije imao muda da ga dokaže.

ljudi treba da veruju u sebe,ne u boga,da bi negde pripadali,ne treba da ga odbace ,samo da bi se izdvajali ,trenutno je nebitan....

kakvi ste vernici vi kad pokusavate ovde da dokazete nesto,to se zato zove vera,sposobnost coveka da bez ikakvih dokaza i i svog logicnog razmisljanja poveruje u ono sto mu kazu ,

Ja NISAM vernik, a nisam ni ateista (ja sam agnostik).
Standarna, šablonska priča sa obe strane.
1. Vera postoji da bi se verovalo.
2. Nema dokaza da bog postoji.
Ne možete očekivati da okončate svaku polemiku u svoju korist sa ćorsokakom: "Ja verujem i kraj." ili "Nisam video boga, znači ne postoji i kraj".
Malo je jadno.
Ja i dalje tvrdim da se na mnoga pitanja ne može odgovoriti. To što mi ljudi nismo savršeni ne znači da mora nešto da bude.

e sto se nisam rodio pre 2000 god sad biste verovali u rolnu toalet papira!

Ja NISAM vernik, a nisam ni ateista

Pa majke ti, koji si klinac onda? Agnosticizam nema veze sa ateizmom i teizmom, kao sto sam na pomenuo u proslom komentaru...
Evolucija je dokazana - http://www.teorijaevolucije.com/ pa se obrazuj...
A sto se Velikog praska tice, jos nije potpuno poznato kako je vasiona pocela, jer nasa teorijska fizika nije objedinila opstu relativnost i kvantnu gravitaciju. Zna se samo da je vasiona jedno vreme bila dosta manja od protona, a u nekim teorijama beskonacno mali prostor beskonacno velike gustine. Veliki prasak se desio, tu nema sta da se prica, ali teorija jos nije dovedena do kraja. A to sto se nesto naziva teorija ne znaci da nije dokazano. Ono sto nije dokazano je hipoteza, a kad se iznesu dokazi, to prelazi u teoriju.

U pravoslavlju(po Svetom Jovanu Zlatoustom) je uvrezeno verovanje da Svete Tajne nisu preduslov za ulazak u raj(kao kod Rimokatolika) vec ispoomc na covekovom putu ka raju.

ISPOMOC
Ne USLOV

Pravoslavlje zastupa stav da svaki covek, bez obzira kom se Bogu moli, i u koju crkvu ide, moze da udje u raj, ukoliko je DOBAR COVEK. Takodje, pravoslavlje pruza mogucnosti i ljudima koji nisu i nece da budu pravoslavci da osete blagost Svetih Tajni.

A ako ne ide u crkvu nego u dzamiju?

I onda. Bitno je da je dobar covek. Nista vise. A ako zeli da pomogne sebi, da nadje ispomoc na putu dobrote u ovom cudnom svetu, ondaK moze da se okrene za savet i ispomoc pravoslavnoj crkvi. Verujem da tako nesto postoji i kod protestanata i muslimana, svest da i neko ko nije deo njihove konfesije moze da udje u raj, samo ne kod zaludjenih papista.

i sta posle,svi postajemo kurve,zivimo zivot ne kako mi zelimo ,vec kako nam drugi kazu samo zbog ulaznice za raj (koji vrv ne postoji) ,ubijate svoje snove,gasite zelje,samo zbog obecanog raja,vi vernici ste obicne kurve i nista vise...
sad npr da vam ja kazem ,da zivite ovako i to tako i da cu vam ako tako budete ziveli dati sve sto ste ikad zeleli ,i vi to uradite zar ne biste bili kurve? pa to isto radite za boga

Der iz a haus end ju ar in, dej kol it raaaaajiziiiin saaaan...
Iščilirajte, 'ebote! Vrtite se u krug toliko da više ni ne znate za kaj se prepucavate. Svemirske gorgonzole će vam suditi lololo.

Hvaljen Sigmar Heldenhammer!

Minusi govore o tupavosti ovdeprisutnih. +

@gargizam "ljudi treba da veruju u sebe,ne u boga" to sam i ja hteo da kazem samo sam cekao pogodan trenutak.
@miniGunner94
A sto se tice VP: Se ovo sto sada postoji (materija, antimaterija, 4 osnovne vrste energije(elektromagnetizam, gravitacija i slaba i jaka nuklearna sila) , tamna materija i tamna energija) su postojale i tada i sve je bilo zgusnuto u velicinu protona odprilike. A postoji jos nesto Ajnstajn je predvideo postojanje Crne rupe koja je dokazana da postoji, ali i postojanje Bele rupe koja ima totalno drugi pravac delovanja tj umesto u sebe da uvlaci materiju i energiju, ona izbacuje napolje i jedina Bela rupa ako se tako moze nazvati je ustvari VP. A spekulise se i da postoje mnoge druge vasione tj da se Veliki Praskovi desavaju "svaki cas" (u svemirskim razmerama), ali kazem da se spekulise posto to jos uvek nije ni blizu dokazivanja.
Hvala i informisi se malo....

Jowane, nevjerniče, zašto širiš laži vatikanskih "naučnika" podmetača?

ne znam da li je neko već pomenuo, mrsko mi je da čitam sve komentare, ali ovaj izraz se koristi svugdje, ne samo na način na koji je definisan. koriste ga i vjernici i ostali. ali, ipak plus jer je definicija logična, istinita i originalna.

Шанзам, ја мислим да ми Кромисти треба да се држимо заједно, и да оснујемо нови, савремени култ великом Крому!

Kakve veze vatikan ima sa ovim on je nasuprot tome protiv nauke i protivi se svemu ovome sto sam ja do sada napisao

@miniGunner94
Ali brate respect ti si ovde jedini koji je POKUSAO da dokaze da nije tacno biloo sta sto sam do sada argumenti ovih ostalih su uglavnoim bili "ti ne znas nista" ili "moj deta je bio pravoslavac"....

Kakve veze vatikan ima sa ovim on je nasuprot tome protiv nauke i protivi se svemu ovome sto sam ja do sada napisao

Nemoj ti meni da izvrćeš, dobro se zna ko radi protiv pravolavlja i srbske čiste duše. Ti tvoji Beli praškovi su za slabe duhom, oružje Nečasti! A Srb se Nečasti ne da! Srb je direktni i čisti božiji potomak!

brate.reci mi da se salis? plz

brate.reci mi da se salis? plz

Ko?

Da se šalim sa Bogom, našom istrijom? Da li si ti pri sebi?

e onda si jebeno retardiran ...

Ili si vatikanski mason ili te je đavo obuzeo. Pokaj se, nije kasno.

zakolji se,nije kasno..

Lol, koji je troll ovaj kizo, a ovi sto su se nalosili su jos gori. lololo

brate kad ne moze da se raspravlja ovde ,okrece stvar na salu ... tesi se ,brani se jadno

I onda ti i Jowan nekome otvaraete oči, lažni proroci.... Možda su te već žigosali, žigom zvijeri koji prži....

znaci napravili ste najduzi sajt ovim komentarima na netu, a sto, zato sto neko misli da je jedan put bolji od drugog i proziva na "smesan" nacin. Tako nepotrebno...

E mislim da je dosta rasprave, barem dok neko od ovih "vernika", koji neznaju ni usta veruju, ali ajde da kazemo da su vernici ne kaze nes iole pametno sto ima neku osnovu. A ne pusta prozivanja i ovas sranja da nas je djavo, koji verovatno ne postoji.

A ne pusta prozivanja i ovas sranja da nas je djavo, koji verovatno ne postoji.

Otidi na Ostrog, i vidjećeš...

BOG NE POSTOJI ALI IMA NEKA SILA NA NEBU KOJA NAS KONTROLIŠE

БОГ ЈЕ НА ГРЧКОМ ТХЕОС А СЛОВО А ЗНАЧИ ОДРИЦАЊЕ, КАДА НЕБИ БИЛО ТЕИСТА НЕБИ БИЛО НИ АТЕИСТА, АТЕИСТИ СУ ПРИХВАТИЛИ НОВУ ВЕРУ ВЕРУ У НУЛУ. А ШТА ЈЕ НУЛА? РУПА ОД ЂЕВРЕКА. ВЕРНИЦИ ВЕРУЈУ У ЂЕВРЕК А АТЕИСТИ У РУПУ, КАД НЕБИ БИЛО ЂЕВРЕКА НЕБИ БИЛО НИ РУПЕ, ТАКО ДА АТЕИЗАМ 100% ДОКАЗУЈЕ БОГА

Uuuuu Kizo, nemoj to sa Ostrogom. Ti ovde troluješ, al ja sam bar od desetak različitih osoba iz raznih srpskih zemalja (sve akademski građani i građanke) kao vrhunski argument u korist Powerslavlja i Boga čuo "otidi na Ostrog i vidjećeš/ostetićeš svetost/vekove/tradiciju/blaženstvo/duhovnost/srbstvo/i ostale vrste radijacije...". I to sve kroz apsolutno identične rečenice i primere; (ne znam ko ih tome uči, ali zajebali su i najokorelije maoiste). Tako da se uvek zabrinem za mentalno stanje osobe koja izgovara ostrošku mantru.

brate,zakolji se nije kasno.. ovi do sada jesu bili retardi ,ali u odnosu na tebe su nobelovci

Pička je rupa, na tu rupu se piški a mogu i da se stavljaju razne stvari, pa između ostalog i kurac.
Kurac je stvarčica kroz koju se piški a i ponekad služi da se gurne u pičku.
Dakle: postojanje pičke dokazuje postojanje kurca. (Jebote al sam pametan)
*
Nisam vernik, a nisam ni ateista.
Čuo nekad za filozofski pravac agnosticizam? Ne-znanje bukvalno sa grčkog.
Jednostavno ne verujem u stvari koje su bedno "dokazane", aksiome i dogme.
A za jovana jedno pitanje: zašto je "pobedila" materija, a ne anti-materija? Na to nemaju odgovor ni naučnici ni popovi. :p

ne treba ljudi da budu vernici,ateisti,agnostici nego nesto cetvrto

@miniGunner94
SACEKAJ 10-20 GODINA I DOBICES ODGOVORE OD NAUCNIKA, ALI AKO POPOVE PUDES CEKAO NECES DOBITI ODGOVOR.

e izvini za Caps mrzi me ponovo da kucam malim slovima :p

Jovane, od popova ne čekam odgovore. Od naučnika mogu da čekam na neke stvari odgovore, ali neke stvari se nikad neće rasčistiti.
Još nešto: to što je nešto logično ne znači da je nužno tačno. :p

A i ti si jedini sa koji zacastupa verski tabor a sakime moze malo da se prica normalno, Postavljas pametna pitanja i so je bez onih prozivanja. To je verovatno zato sto bas i nisi vernik pa nisi toliko potpao pod njihov plan zaglupljivanja narodne mase radi lakseg upravljanja njima.

Jowane zasxto si tako bistar decxko???

sta je DOBRO ,sta je LOSE?

Materija i antimaterija su u sustini iste, i da je pobedila antimaterija, mi bismo antimateriju nazvali materijom i obrnuto. Logicno i prosto k'o pasulj. E sad, ako hoces naucno objasnjenje zasto je nesto prevagnulo ako ih je bilo isto na pocetku, moras da procitas knjigu, a ne da trazis odgovor na humoristickom sajtu...

@kurator
jbg brate cita se.......

Ako ja sad kažem da vjerujem u Boga, da li to nekome ovde od komentatora smeta i ima li neko potrebu da me nazove glupim, ograničenim, ili slično? Da li taj neko želi da me isproziva na bilo koji način? :)

sta je DOBRO ,a sta ZLO? hoce li neko pokusati bar

@Momčina
Ja samo kazem koji je cilj crkve (upravljnje narodom i njegova zloupotreba)a sada ako si ti potpao pod njihov uticaj i ako se pronaazis u ovome so sam do sada rekao.
Onda DA prozivam te...\
Ali ako si ostao ono sto stvarno jesi, ne ono sto su bili tvoji deda, baba, strina i ostali onda te ne prozivam...

Pa šta me koji kurac prozivaš? Ja sam govedo koje ide slijepo za popovima i dajem zadnje pare u crkvu da me vidi komšija da sam dao. Još ako dam više od njega, najjači sam! Zar nije lakše gledati svoja posla? Ne obaziti se to što sam ovca naivna. BEEEEEEEE

Blago tebi.........

@Momčina nista drugo nisam ni ocekivao...

Ajde de, kad se otarasim ove vjere postaću i ja naprasno pametan. Ima još nade za mene!

Jowane, vjeruješ li u Vuka Karadžića?

sta je DOBRO ,a sta LOSE !!?!??!?!?

Verujes li u Vuka Karadzica??????
Kakvo je to pitanje majke ti VERUJES LI??????
Definisi pitanje sta podrazumevas pod verom, u boga ne verujem ali sada sta podrazimevas da li verujem u Vuka?????
I nije dovoljno da prestanes da verujes u boga vec malo da se edukujes da izadjes iz zablude ovo do sada sto su objasnjavali bozijim delima da ustvari shvatis zasto se to stvarno desilo....

vi ste svi ovde jebeno retardirani ...

DOBRO je powerslavlje, a LOŠE ateizam i gargizam.

Jowane, s obzirom da ochigledno ne wjerujesh u Wuka, iskreno se nadam da bar wjerujesh u Svemogucheg Radeta Rackovicha Blazhenog, prosvetitelja Balkana i uchenika svetih prepodobnih Zhareta i Gocija.

ne bre,pitam te da mi definises sta je po tvom misljenju dobro a sta lose(zlo) ? ako mozes ....

Ko jos ne veruje u Radeta majketi? xD Al' Lackovicxa decxko...

Jowane nisam imao strpljenja da citam sve sto si napisao ali iz jednog dela koji jesam sam video da stalno teorije proglesavas dokazanim. Da li ti zans sta znaci teorija? Ajde molim te procitaj bar jednu knjigu o filozofskoj pozadini fizike pa onda pricaj o tome jer lupas gluposti. Zaista lupas gluposti, kazem ne iz zelje da te prozivam vredjam ili bilo sta drugo ali kako mozes da budes toliko samouveren da ovde napises "pola" ukupnog broja komentara a da ne znas osnove onog o cemu raspravljas. Isto vazi za sve bukvalne tumace Biblije kao i one koji smatraju da su nalazenjem nekih po njihovom misljenju kontradikcija u Bibliji dokazali ne postojanje Boga.

Gragizam, ko si ti da određuješ šta je dobro a šta zlo? To je Božija rabota! Sramite se đedova koji su Hrista od ustaša branili!

Verujem da ima ljudi koji bolje od mene poznaju proces pretvaranja materije u energiju, i obrnuto. Ne znam tacno kako se zove, necu da guglujem, zelim da kazem sledece.

Po svim verovanjima, teorijama, svetim knjigama, Bog je bice beskrajne energije koji je od sebe(tj od Energije) stvorio svet.
E sad, mi tako nesto ucimo i od strane ateistickih naucnika, da je prvo bila energija, pa materija sazeta u jednu tacku, koja je rekla BUUUUUUUUUUM i onda se stvorio svet.
Dve poJente zelim da iskazem ovim.

1. Veliki Prasak je podjednako fantasticna/teskoproverljiva/nerealna ideja kao i ideja Boga. Prica o tome kako je sve davno bila jedna tacka, i onda je uradila BUUUUUUM takodje moze da izazove podsmeh ljudi koji nisu religiozni.

2. Covecanstvo je savladalo proces pretvaranja energije u materiju. Teorijski, za 150, 200 godina, ljudska nauka ce elektrone pretvarati u atome po izboru, a zatim stvarati sve sto zeli, sa dovoljno energije. Ako se prisetimo da je Bog stvorenje beskrajne Energije, i da je od te Energije stvorio Svet, nije li paralela opravdana? Nije li time posredno dokazan nacin na koji je Bog stvorio svet? Covek hoda putem Gospoda, i kad to zna i kada ne zna, nauka takodje.

ne seri ,koji kurac ??!?! jbt slusas li sebe

Samo bih da dodam, definicija je odlicna! Ne znam sta me vise nervira, "religiozni" ljudi koji ne poznaju osnove vere kojom se dice i koju ne praktikuju u svakodnevnom zivotu ili agresivni ateisti koji moraju da dosadjuju svakome ,kao homosexualci, zbog toga u sta oni NE veruju. Postovanje za prave vernike i ateiste koje BAS BOLE BEEP!

@Gargizam: ? Mene si pitao da li slusam sebe? Ako jesi, zasto to pitas? Sta je nejasno u mom postu pa da pojasnim? Moguce je da nisam lepo objasnio svoj stav, izvinjavam se zbog toga, nije mi problem da pojasnim :)

ne ..sve sam razumeo i sad te pitam jesi li retardiran?

Bolje troluj sledeci put. I nisam.

nisi ? jesi siguran?

Ostrog, samo Ostrog vas može vratiti na put...

"Covek hoda putem Gospoda, i kad to zna i kada ne zna, nauka takodje" -zakolji se ,mozda jos nije kasno...

Sto posto. Bog mi je svedok :D

Mrzi me da čitam svaki komentar, mnogo vas ima, majke mi.
Ne znam da li je neko napisao, možda jeste, ali kada su španci i portugalci otišli u Južnu Ameriku, španci su ubijali domoroce i tako ih držali u vlasti. Domoroci su ustali protiv španaca i svrgli ih. Portugalci su im donosili darove, nakit, začine, i zauzvrat bili lepo primljeni. Ali su bili na vlasti. Sada Brazil koristi portugalski jezik. Ako pokušaš silom da vladaš, svrgnuće te. Ako vladaš lukavošću, time što daš nekome nešto što mu znači i on zna da ako tebe nema to će izgubiti, bićeš na vlasti još dugo, poštovan i voljen.
Vera opismenjavala, učila, pomagala, neko reče iznad. Jeste.
Vera je ubijala one koji se sa istom ne slažu, mučila, prinudjivala na veru? Takođe jeste.

Da li bismo u ovom kontekstu mogli tu istu veru ili religiju (ne stavljam ih u isti koš) nazvati portugalcima ili špancima?

Ateista sam, nikome ne namećem svoje mišljenje, verujte u šta želite, ali bar budite razumni.

@Armagedon: Svega ti, kojim jezikom pricaju: Meksiko, Panama, Kolumbija, Peru, Cile, itd?

zakolji se ,mozda jos nije kasno...

Samoubojstvo je grijeh ogroman! Jer samousmrćenje je brak sa Sotonom... PRIJAVIĆU DA TE BANUJU ZBOG NAVOĐENJA NA GRIJEH! ZATO PRESTANI!

moze li neko do vas vernika da objasni koja je svrha ovog zivota kao i onog posle ovog ..samo pitam nista vise...

"DarwinLord,
idi pa ih pitaj. Da se ti opečeš na mleko, da li bi sledeći put isto popio odjednom bez provere da li je vrelo?

I da, niko od "vernika" neće naći odgovor na pitanje koje je neki kolega postavio daleko iznad. Ako su prvi ljudi bili Adam i Eva, i imali dva sina, od kojih je jedan ubijen, ostalo je tada troje ljudi na Zemlji. Otac, majka i sin.
Otac, majka i sin - pre ko zna koliko godina.
Oko sedam milijardi ljudi na Zemlji - danas.

Biblija (nije citat): Incest je smrtni greh, grešnici idu u pakao, pa proizilazi da pošto smo navodno svi od njih potekli, svi smo plod incesta, svi idemo u pakao.

Objasnite mi ovo, i biću više nego zadovoljan.

I da, niko od "vernika" neće naći odgovor na pitanje koje je neki kolega postavio daleko iznad. Ako su prvi ljudi bili Adam i Eva, i imali dva sina, od kojih je jedan ubijen, ostalo je tada troje ljudi na Zemlji. Otac, majka i sin.
Otac, majka i sin - pre ko zna koliko godina.
Oko sedam milijardi ljudi na Zemlji - danas.

Biblija (nije citat): Incest je smrtni greh, grešnici idu u pakao, pa proizilazi da pošto smo navodno svi od njih potekli, svi smo plod incesta, svi idemo u pakao.

Šta pričaš ti? Kao te nije sramota zapišavati vjeru đedovsku? Onih đedova koji su se tukli sa ustašama da ne razapnu Isusa. Bog sve zna! SUDNJI DANI SU TU! VIDJEĆE SE KO JE PRAV A KO USTAŠA!

Objasnite mi ovo, i biću više nego zadovoljan.

@Gagizam: Za mene, kao čoveka koji se trudi da bude vernik i ne uspeva mu uvek, smisao života je sadražan u jasnoj poruci "Rastite, i množite se". Poruka ima mnogo dublji smisao nego onaj bukvalan, i te poruke se i ja pridrzavam. Licno mislim da svaki čovek ima svoj put, i da nema jedan smisao života za sve nas, jer svi na svoj način tražimo i uspevamo/ne uspevamo da rastemo/razvijamo se kao ljudi. Ali, verujem da mnogi drugi imaju mnogo drugačije definicje smisla života.
@Armagedon: Rekao si da u Brazilu pričaju Portugalski, a ja želim da te obavestim da u svakoj bivšoj Španskoj koloniji pricaju ....da ne veruješ, španski.

lepo si im rekao,nego cak i kad bi mogli to da objasne,sta se desava kad odemo npr u raj sta tamo kuliramo celu vecnost ili sta,posmatramo zive kao neki rijaliti ili sta ...zna li ko ?
a u paklu ,koliko god da je vatreno ,koliko god da te muce ,naviknuces se ipak ne mozes opet da umres...
iako ce prvi put boleti kad te satana nabode na trozubac ,a da nije pre toga podmazan,posle 100 x nece vise,ili kako li je mazohistima u paklu jel se njima tamo svidja pa ih proteraju u raj ili wtf??!

@kizo
Lepo sam napisao, i bio u pravu, za sada:
I da, niko od "vernika" neće naći odgovor...
Niti će mi dati isti.

@DarwinLord, idi u Rio pa pričaj španski, možda te neko i razume. Edukuj se pa prosipaj mudrosti.

@gargizam, ma i kad bi mogli da objasne, to tek ne bi. Šta, večnost da provedem uz Veliki brat vol.2, u Raju, ili da valjda se mučim kroz večnost tako što ne mogu da umrem uz muke? Neka hvala, ja ću pivo.

realno ,ja mislim sad kad bi isusa nekako doveli ovde da vidi sta je uradio ,zaklao bi se na licu mesta,imao je dobru ideju ,ali nije uzeo u obzir da su ljudi jebeno retardirani,ili mozda jeste? o.O

@gargizam i armagedon. Iskreno mi vas je zao koliko ste plitki.

@Mandragoran
Ako se nesto naziva teorijom, ne znaci da nije dokazano. Najbolji primer je teorija relativiteta. Ni u jednu teoriju ne mozes biti 100% siguran, ako ni zbog cega drugog, onda zbog nacela neodredjenosti kvantne mehanike, ali u Veliki prasak mozes biti poprilicno siguran, jer je to siroko prihvacena teorija. Mozda se za 100 godina dokaze da je Zemlja ravna ploca i da je nose 4 kornjace, njima ce nasi pogledi izgledati besmisleno, ali za sada je ovako.
A sto se tice toga da postojanje boga daje smisao zivotu, ja ne bih tako rekao. ja licno pronalazim smisao u tome da pomognem drugim ljudima, i covecanstvu uopste, kad mogu, jer se tako unapredjuje kvalitet nasih zivota...
I, Filipe (ako se ne varam), teorijskom fizikom mozes da mracis ovde tek kad prodjes ovo: http://www.perimeterinstitute.ca/Outreach/Students/The_International_Summer_School_for_Young_Physicists/

Mnogo je dobra fora, treba aplicirati...

@Lan Mandragoran
Kada mi navedeš razloge za svoje mišljenje, biću spreman da isto uvažim.
I ako već misliš da sam plitak, pojasni mi ono oko incesta, molim te. Valjda vam vera i religija nalažu da širite mudrost božju.
Hvala na pažnji.

Islam je najčistija religija! Slavite Muhameda, jer on je Alahov prorok! Alah vam daruje znanje, a vi ga odbijate! Zamislite se, i nađite Alaha u sebi! Dženet vas čeka ako tako odlučite! Vina, hrane i plavookih hurija da vam čine svakakva zadovoljstva! U suprotnom, čeka vas vatra Džehenema i gnev Alahov!!

@Armagedon: Ako mislis na Rio de Žaneiro, on je u Brazilu. Ti si taj koji treba da se edukuje, u tom slučaju.
@Gargizam: PoJenta Života posle smrti i jeste da si ti oslobođen svih zala koja te spopadaju dok si živ, a koja su vezana za telesno. Čovek u Raju je slobodan jer nema prohteva, koji većini ljudi predstavljaju mučenje. Ljudi koji završe u paklu, verovatno ne bivaju mučeni onako kako mi pretpostavljamo(u fizičkom smislu) već na drugi način. Neki pisci su dali sjajne predloge, sa kojima se ja lično slažem, ali to je već druga i duga tema.
Što se tiče Isusa, on ne mora da dođe na Zemlju da vidi šta i ko radi u njegovo ime. Da bi se ubio, sumnjam, jer je on ipak svemoguć, ali verujem da bi bio tužan zbog onih koji propadaju zato što sebe uništavaju(ne zato što ne veruju u njega) i srećan zbog onih iskreno dobrih ljudi. Ja verujem, a siguran sam da Isus to zna, da je više dobrih ljudi na Zemlji nego loših. Dobrih ljudi svih vera/agnostika/ateista, itd.
Apropo 7 milijardi ljudi. Bibliju niko, ni vernici, ni ateisti, ne trebaju da shvataju bukvalno. Adam i Eva su bili modeli po kojima je Bog stvorio ostatak čovečanstva, i u tom smislu Otac i Majka celome ljudskom rodu.

@Lan Mandragoran sto smo plitki?
pa ne gutamo mi sve sto nam se servira,to su mi rekli u to cu da verujem,nikad necu da postavim nijedno pitanje zasto je to tako zbog cega i tako to.. da li je sve stvarno ili je jednostavno nacin za kontrolisanje stada,
Upravljaj onim U STA LJUDI VERUJU I upravljaces LJUDIMA ...nego reci ti meni sta je poenta ovog zivota,ako posle dolazi onaj zivot?

Niko drugi ne može da ti kaže šta je poJenta tvog života...Ti je stvaraš/biraš

@DarwinLord
Apropo 7 milijardi ljudi. Bibliju niko, ni vernici, ni ateisti, ne trebaju da shvataju bukvalno. Adam i Eva su bili modeli po kojima je Bog stvorio ostatak čovečanstva, i u tom smislu Otac i Majka celome ljudskom rodu.

Izvini, gde se u Bibliji spominje stvaranje ostatka čovečanstva od strane boga posle Adama i Eve?
Da, u Brazilu, na Rio de Ženeiro mislim. Sve bivše portugalske kolonije su trebale biti španske. Potraži malo koliko se govori španskim, a koliko portugalskim i gde.

sta je poenta ovog zivota,ako posle dolazi onaj zivot?

Živi kao pravi musliman! Moli se pet puta dnevno! Udeli sirotinji! Posvedoči sa iskrenošću u srcu da je Alah samo jedan i da je Muhamed njegov prorok! Idi na Hadžiluk u Meku! I budi dobar čovek! Alah ima milosti i za krivoverne hrišćane koji su čisti u srcu! Budi moralan, inače te čeka Sirt! Most iznad baskrajne vatre, tanji od dlake, oštriji od sablje, preko koga ćeš prelaziti! Pokaj se, nije ti kasno!

@DarwinLord
I ako ne treba shvatati Bibliju bukvalno, o čemu onda pričamo ovde? Odakle onda hrabrost ljudima da kažu taj i taj postoji ili da je taj i taj ustao iz mrtvih? Zašto je onda Biblija tu? Da li i muslimani ne shvataju bukvalno Kuran?

A KAD DOĐETE DO KOMENTARA POD BROJEM 666? Poakjte se sinovi Nazaretskih Srba!

PoJenta Života posle smrti i jeste da si ti oslobođen svih zala koja te spopadaju dok si živ, a koja su vezana za telesno. Čovek u Raju je slobodan jer nema prohteva, koji većini ljudi predstavljaju mučenje - i to je sve.. nije ni cudo sto religiju samo jadni prihvataju ,nego sta posle ,dokle tako zbog cega to ,koji je krajni cilj,sta bogu bilo dosadno pa resio da pravi neki gang bang ili tako nesto a satana dole isto pa se takmice ko vise ljudi ? ili wtf?,
ljudi ne serite,nego zaboravite da ste ikad culi za boga za religiju,jedina svetinja koju covek treba da ima je njegov zivot i njegovo zivljenje i nista drugo...

@ armagedon "@DarwinLord
Apropo 7 milijardi ljudi. Bibliju niko, ni vernici, ni ateisti, ne trebaju da shvataju bukvalno. Adam i Eva su bili modeli po kojima je Bog stvorio ostatak čovečanstva, i u tom smislu Otac i Majka celome ljudskom rodu" Dakle ocigledno trolujes jedini je problem sto je tesko razdvojiti trolove od budala kad isto pricaju.

Da li i muslimani ne shvataju bukvalno Kuran?

Kur'an je izvorište mudrosti! Mi ga ne čitamo, mi ga proučavamo! Kako da budemo što ugodniji Alahu. Kur'an je konačna istina Alahove istine. Nastavak vaše Biblije.

svetinja koju covek treba da ima je njegov zivot i njegovo zivljenje i nista drugo...

Huliš neverniče! Spoznaj Alaha i shvatićeš u kakvoj si zabludi bio! I reći ćeš, oprosti mi, nisam znao šta sam, gledao sam, ali nisam video od svog nosa dalje, oprosti mi Svevideći sa razlogom si me slepog načinio!!

@Lan Mandragoran
Ma ti nisi sav svoj, vidim ja. I pusti mene, možda sam budala, možda trol, možda ništa od toga, a možda sam i taj bog, ko bi ga znao, nego objasnite neke stvari, pa se onda javljajte. I hvala.

@Sejiduna Ibn Sabah jel me jebes ,leba ti
?

@Lan Mandragoran: Smem li znati začto misliš da trolujem kad samo iznosim svoj stav, bez osude ljudi koji se ne slažu sa mnom? Štaviše, naglasio sam da poštujem sve dobre ljude bez obzira na sve, i da moje pravoslavlje to takođe potencira. Svaki svoj stav sam pokušao da odbranim argumentima, čak i kad su me vređali, trudio sam da skrenem razgovor u normalnom pravcu, jer ljudi nisu navikli da o osetljivim temama pričaju hladne glave.
Kako me bilo šta od toga čini trolom?

Nigde me trolovi ne nasmeju kao ovde...Svaka vam čast ljudi..posebno Sejudinu i Kizi koji tako profesionalno troluju da im se divim! :)

@DarwinLord, nije tebi rekao da troluješ, već meni, ali takođe ne vidim zašto. Izgleda da nema šta pametnije da kaže.

Gargizmu, sadiku, posvedoči sa iskrenošću u srcu da nema boga do jednog jedinog Alaha, i Muhamed je njegov prorok! Vidim da si ateista, pređi na Islam, shvatićeš mnogo toga!
Ne šalim se, to je put konačne Istine. Dobrotom moga srca i iskrenošću svog imana ovo ti govorim, jer to je moj cilj!

Samo budi dobar čovek, i ako pređeš u islam! I onda garant ideš u Raj/Dženet :)

nisam jebeni ateista !
ni agnostik
a siguno nisam vernik , a za ove sto troluju ,to rade samo zato sto nmg da se ukljuce u intelektualnu raspravu kao normalni ljudi,jer znaju da nemaju nikakve argumente,i ovde su svi vernici ,koji troluju...

Nisam ja trol, učen sam na Abd-ul-Han medresi u Istanbulu kao jednogodišnji talib.
Dao sam sebi za pravo da širim znanje do kog sam došao. Svako dobro svima vama želim.

zakolji se,brate plz

Prijatelji, vernici i nevernici, samo počnite da podučavate Kur'an i otvoriće vam se oči, a duše će vam pokazati put. Ako ne možete da kupite Kur'an, idite do najbliže džamije dobićete besplatno. Jer spoznaja Alaha je svima dostupna. Ako vam je daleko da idete do džamije, pokušajte ovde http://www.mullasadra.ba/kuran/ biće to mali, ali jako bitan korak!

brate ,molim te mi reci da me jebes?
od svih vernika ,najgori su muslimani,jer ako su hriscani slepe ovce,muslimani su bezglave ovce , ...

gargizam

zakolji se,brate plz

To Iblis govori iz tebe! Tu je da iskušava čoveka i njegovu veru! Nemoj da mu podlegneš! Mnogi su mi i gore stvari od toga u početku govorili, a sada žele stope da mi ljube što sam im otvorio oči.

brate...odoh ja sad da se zakoljem

Neću odustati od tebe, bićeš mi brat po veri. Gde živiš? Možemo uživo da se vidimo da razgovaramo o tome.

Шта је коментара, Бог те јеб'о.лолол

+++++++

@Jowan
A najviše od svega što si pročitao ti se sviđa stari zavet, lel de?

alo bre picke jebene ,ja vas pozivam na intelektualnu raspravu vi mene banujete ?!?!?
koji kurac,znam da ste jadni ,ali toliko...

alo bre jebem vas u bulju sta me banujete koji kurac,jadno

znam da ste jadni i te fore ,ipak ste verom ograniceni i to ,ali ja lepo odg i extra sta kenjate
... STA JE DOBRO ,A STA JE ZLO?

E ja samo da se ukljucim. Onaj sto mi je rekao da pojma nemam, mesam teorije i dokaze....
Samo zelim da izjavim POZADINSKO ZRACENJE ne mogu ponovo da vam kucam sve to nadji komentar i eto ti dokaz da je sve moralo da nastane iz jedne tacke sto govori VP.
Ali sve jedno ionako sam rekao da verovatno mnogi nece razumeti pa te ne krivim....

@Ogist Brate jeste da zastupas moje misljenje, ali moram da te ispravim, jer se ja borim samo za ISTINA i to je to....
Sto se tice Opste teorije relativiteta ona je dokazana, To da gravitacija menja prostor-vreme je dokazano. Znate li da se satovi na satelitima "steluju" jer vreme ne protice istom brzinom na zemlji i gore 20km ili koliko je vec daleko, od zemlje. DOKAZANO
I jos dokazano je da se prostor savija usled pracenja svetlosti...
Mada ovo drugo nisam ni morao da pisem posto su prostor-vreme jedno i ako se menja vreme, menja se i prostor i obrnuto.......
Isina iznad svega, a usput vidim da vi"vernici" jos uvek niste dali ni jedan valjan argument....
Hvala na paznji toliko od mene.....

Zasto jbt baguje sada sam napisao i odgovor Ogist da je teorija elativiteta ipak dokazana, a ne da je samo teorija i to dva puta kucam, ali nes mi komentar nije prihvatilo aaaaaaaaaaaa..........
:@@@@@@@@

sta ovo baguje vise????

@kurator
Ne znam da li mi je drazi Novi, Stari Zavet ili Kuran. Jbg hteo sam da napisem i Talamud ali je isto sranje kao stari zavet.

@Sejiduna Ibn Sabah
Jbg znas li brate kako je nastao Islam.....
Muhamed je bio trgovac(svetski putnik). Je li tako?
E on je pokupio od svih svetskih religija na koje je naisao i sklopio u jednu. A ovaj vas Dzihad se nigde u Bibliji ne spominje isto sranje kao krstaski ratovi smo izgovore nalaze u veri.
Mada postoje i teoreticari zavere (kojima slabo verujem) da je islam nastao samo da bi Jevreji jadni mogli da se suprodstave Hriscanstvu da stvore novu religiju ciji ce se sledbenici boriti protiv Hriscana.
Ali jbg poslo nesto naopako pa udarili i na njih......

pokorite se Sotoni!! mwhaahhahahah

Ne Jovane sadiku, Muhamed je poslat od Alaha da obajavi konačnu istinu paganskim nevernicima, koji su se klanjali lažnim idolima! On je od meleka Džibrila (vaš arhanđel Mihajlo) dobio konačan odgovor na pitanje kojoj se religiji klanjati. I tako je nastala najčistija od tri jednobožačke religije, Islam. A što se tiče svetog Džihada, u Kur'anu se govori samo o unutrašnjoj borbi između ljudskog greha, koje podstiče crni melek Iblis, i čistote duše. To je veliki Džihad. A mali Džihad je borba protiv nevernika oružjem u odbranu Islama.

Htedoh reći arhanđel Gavrilo, ne Mihajlo. Izvini.

jednom kada se vrata pakla otvore i Lucifer objavi rat laznom ''bogu'' tada ce biti poslednje sudjenje, hriscani, napustite laznog biga, pokorite se demonu jer on je pravi spasitelj!

jebeni ne obrazovani ljudi :')

Mistik

jednom kada se vrata pakla otvore i Lucifer objavi rat laznom ''bogu'' tada ce biti poslednje sudjenje, hriscani, napustite laznog biga, pokorite se demonu jer on je pravi spasitelj!

Ovo vam je prijatelji moji, braćo moja od iste kosti nastala, dokaz kako crni Iblis gospodari Alahovim bićem! Mistiku, Alah je u crnu zemlju duh udahnuo, i samovoljnim stvorom te načinio, da razlikuješ dobro od zla, da u svoje ime odluke donosiš i da za te odluke bivaš nagrađena ili kažnjena. Odrekni se zlih ideja, odrekni se lažnih idola i Alah će za tebe imati milosrđa i bogato te nagraditi onozemskim dobrima!

e sabane a da ti ja malo nabijem martinku u tastaturu da prekines da seres?

HardkorPravoslavac

e sabane a da ti ja malo nabijem martinku u tastaturu da prekines da seres?

Da li meni kažeš poštovani HardkorPravoslavče?

pa kako nisi znao? ko je satanista mora biti i musliman jer Allah je isto sto i Lucifer, Hail Satan, Allah akbar!!! Jebimo isusa laznog boga jer nasa religija zivi!!!!!!!!

da brate sine tebi kazem ti sa kurcevim imenom koje ni nmg da procitam kolko je utripovano -.-
i nek si mu rekla mistik :D

Mistik

pa kako nisi znao? ko je satanista mora biti i musliman jer Allah je isto sto i Lucifer, Hail Satan, Allah akbar!!! Jebimo isusa laznog boga jer nasa religija zivi!!!!!!!!

Alah gospodari dobrim i zlim, možeš to i ti! Proučavaj Kur'an, i pouči milosrđe, znaćeš. I veliki Isa (hrišćanski Isus) je Alahov prorok. Ali nije Alahov sin, u tome braćo moja grešite.

get a life,jebite nesto...

Ja poštujem vašu veru, poštujte molim vas i vi moju. Samo satanizam zahteva prvo kamenovanje, pa milosrđe.

Satanizam nije "Hrišćanska izmišljotina".

Satanizam je stariji od Hrišćanstva i ostalih religija.

Satanizam nije o duhovima, goblinima, vampirima, monstrumima iz Noći Veštica i sličnim stvarima.

Satanizam nema veze sa "zlom".

Satanizam nije "reakcija" na Hrišćanstva.

Satanizam nema veze sa smrću.

Pravi Satanizam je o uzdizanju i jačanju čovečanstva, što je bila namera našeg Pravog Tvorca (Satane)

Mi znamo Satanu/Lucifera kao stvarno biće.

Mi znamo da je Satana Pravi Otac i Bog Kreator čovečanstva.

jebite nesto.. vrv niste odavno...

Satana, Đavo, Šejtan, Belzebub, Lucifer.... sve su to varijacije na zlog meleka Iblisa. Iblisa koji iskušava nejakog, jer se jakog plaši i koji će doći sudnji dan da na tasu pravde odluči ko je bio neveran i slab da se zlu približi.

POLITEISTIČKE ORGIJE SU OTPOČELE!

Mi znamo da je biblijski Jahve/Jehova izmišljen entitet, a ljudi koji stoje iza ove laži i nameću je da su prave vararalice čovečanstva i gospodari laži. Očigledne su mnoge kontradikcije u Jevrejsko/Hrišćanskoj bibliji, otkrivajući ovaj tekst kao rad ljudskih bića koji su imali okultne moći kojima su ga proželi da bi ga napravili verodostojnim i kako bi izazvali strah u svrhu masovne kontrole nad ljudima.

Sejiduna Ibn Sabah sine aj me poslusaj...idi skoci u dunav da ides sa ostalim smecem u 3 picke materine ili jednostavno odes na groblje iskopas kevu rasiris joj noge i vratis se nazad kurcanim putem...hvala!

Alah te ne drži pod kontrolom, Alah ti daje slobodu.
A Jahve ili Jod-he-vau-he, je tajna mističkog učenja, tetragramatona, kabale. Deca Knjige, odmetnuti Jevreji, zabluđena bića kojima je Alah okrenuo leđa izučavaju ovu đavolsku magiku reči, i truju dušu svoju Kabalom, kao užarenim ugarcima. Još neke zalutale islamske sekte primenjuju to đavolsko znanje, koje Alah krije od nedostojnih.

HardkorPravoslavac

Sejiduna Ibn Sabah sine aj me poslusaj...idi skoci u dunav da ides sa ostalim smecem u 3 picke materine ili jednostavno odes na groblje iskopas kevu rasiris joj noge i vratis se nazad kurcanim putem...hvala!

Sudiće ti se loše. Ne govori zlo.

Hrišćanstvo je izmišljeno da bi uklonilo spiritualno i okultno znanje (moć uma) od populacije i da postavi moć u ruke par "izabranih" na štetu čovečanstva. Moći uma i duše su više nego stvarne.
Lako je kontrolisati i manipulisati onim ljudima koji ne veruju ili su nesvestni tih moći od onih koji su razvili veštine u upravljanja tim energijama.

Izvorni Bogovi (Demoni) su nepravedno optuženi kao monstrumi i žigosani kao "zli" kako bi se od čovečanstva sakrilo spiritulno znanje. Zbog toga, čovečanstvao se drastično degenrisalo kako spiritualno tako i intelektualno.

Moći uma i duše su više nego stvarne.
Lako je kontrolisati i manipulisati onim ljudima koji ne veruju ili su nesvestni tih moći od onih koji su razvili veštine u upravljanja tim energijama.

Pričaš o animalnom magnetizmu(bioenergetika), vidovitosti, levitaciji, kosmičkim ravnima??
Sve su to grane misticizma u Islamu. Valjanog, belog misticizma. Pre nego što počneš da otkrivaš ova znanja, neophodno je proučiti najistinitiju veru Islam, da bi u pravu svrhu mogla koristiti darove Alaha.

Pa naravno, to se podrazumeva.

Judeo/Hrišćanska religija je izopačena podvala čovečanstvu katrastrofalnih proporcija. Jer da bi podvala uspela treba postojati manjak znanja od strane žrtve. Hrišćanska religija i njihova vojska aktivno potiskuje znanje i slobodu misli, ohrabrujući ljude da budu robovi, i nikad ne poržavaju ili uče bilo šta za boljitak ili napredak čovečanstva. Suprotno od priča kako je Nazarećanin lečio ljude; Satana/Alah uči nas kako mi možemo da izlečimo sami sebe i izvodimo takozvana čuda, koristeći naš um i moć naše duše.

e alo ti na s...ponasas se ko jebeni hriscani ajde sad reci da je islam i izmislio struju pa da odem i iskopam si grob odma -.-

a jel vam palo nekad na pamet da nista od toga ne postoji,da smo sami
zbog toga smo i izmisljali ta sranja ,uplaseni mali ljudi ,
bogvi ,demoni ,andjeli ,nista nije stvarno nista ne postoji
raj i pakao :NE!
zivot posle smrti ? NE!
imamo samo jedan ,e da vas pitam da li idu zivuljke u raj i pakao po misljenju vernika naravno?

Ma vidim ja da je u ovoj raspravi neko nedostajao... :gleda u Mistika:

... ljudi me se i dalje secaju... :') ....
...
-Mi sami "spašavamo" svoje duše, za razliku od Nazarećanina koji "spašava" tuđe. Satanizam se zasniva na pravoj transformaciji duše kroz Meditacije Moći. Nazarećanin je izmišljeni entitet, čiji identitet je ukraden od nekih razapetih paganskih bogova, (kao na primer Odin koji je obešen na drvetu) on je ništa više do oruđe za držanje čovečanstva pod kontrolu par "izabranih". Nazarećanin se koristi u Hrišćanskim misama i služenjima kao zamena za krvnu živu žrtvu, što otkriva njihove prave namere.

Vidim upućena si, pa sam rad da nastavim.
Vladanje jedinim bezgraničnim stvarima koje čovek poseduje, moć misli i moć duše, su najveće blago do koje čovek samospoznajom dolazi. Posvećenici, adepti Islama to dobro poznaju. Muhamed je bio prorok u tom smislu, ali nije to za svakoga da razume. I osnovna znanja Islama su prag otkrivanju tih plodova samodiscipline, istrajnosti, samožrtvovanja i pravog puta.

mi smo samo majmuni ,koji su malo nesto shvatili ,nista vise,kakav raj kakva sranja bre aloooo

Mistik, sjajna si!! Meditacija je prava reč. Ali svi putevi sem Islama su krivi.

Vekovima, hrišćani su nas neumorno napadali a to se nastavlja i dan danas. Progonjeni smo tamo gde ne možemo otvoreno da imamo svoja mesta za Islamsko obožavanje u javnosti. Često moramo da krijemo svoja uverenja i vežbe od drugih u nameri da zadržimo nas rad, izbegnemo velike sukobe sa našim porodicama i da izbegnemo proganjanje i zlostavljanje. Mesta gde možemo da nabavimo crne sveće i ostale Islamske predmete postaju sve redja i pristup Islamskim knjigama molitvi i inspiracija je nemoguće nabaviti u običnim radnjama koja su preplavljena hrišćanskom nečisti. Predugo smo okretali obraz. Krajnje je vreme da počnemo da uzvraćamo udarac snažno i sa osvetom. Burni dani su gotovi a mi posedujemo psihičku moć.

Crno, kao boja ima veliku simboliku. Predstavlja deo Abraksasa, u literarnoj filozofiji (kojoj se ne klanjam, ali će termin poslužiti.), tj učenju negativne i pozitivne strane. O tome znam samo u teoriji, jer je opasno istraživanje negativnih kvaliteta bez prethodne velike vežbe, i dostignutog visokog stupnja savršenosti duše.

krivo ti je ono stvorenje u gacama majku ti jebem...brate svako odlucuje svoj put i nemoj smarati...jebo te islam...da bog da te alah sa kurcinom od pola kilometra jebo u supak da ti izadje kroz usta pa ces da vidis kako ce da ti se sve od jednom ispravi! -.-

Tako je, učitelju.

inace crno nije boja mufljuzu -.-'''

Budi staložen i miran Pravoslavče prijatelju. Nijedan gnevni dijalog ne vodi dobrim putem.

Odsustvo svih boja, da. Ali u nauci. U energetskom svetu nosi kvalitet.
Milo mi je Mistik što razgovaram sa tobom. Retko je sresti upućenog u pravu snagu duše i misli.

ma o kakvom kurcevom dijalogu ti jebeno pricas?! ja ti govorim da zacepis jebene zvale zato sto smrdljivo nisi upravu i tu seres kao neki hriscanin ajde molim te idi se obesi! te religije su sve sekte a ja ne verujem ni da postoji bog ni da postoji neka veca sila...ako mislis da ce ti alah nesto pomoci idi skoci s litice i vici alase pomozi mi i nas kako ce njega boleti kita sto ti skaces s litice?! e ovako da ti kazem to sto ti mislis da ako govoris da je islim neki kurac e brate nije...nije ni jedna religija pravi put...religija pomaze ljudima da se nose sa sobom jer su jebeno nejaki da idu kroz zivot onako kako oce nego moraju da se pridrzavaju ne pisanih pravila kojih i bez laznih uverenja mogu da se pridrzavaju...sve religije ti govore da budes fin prema ostalima i da postujes duge ma kolko god oni to ne zasluzili ali ipak svi vi jebeno to ne radite i umesto da se pridrzavate religije vi je skrnavite i jebete joj kevu tako da je satanizam jos i najbolja religija i sad vise odjebi od islama posto nemas blage sta je islam i nemoj mi pisati kilometarske poruke o kuranu i ostalim pizdama materinim jer zaista neam nameru da citam 500 reci koje se svode na jedno te isto -.-

imate li vi i jedan dokaz da postoji bog?...samo jedan?

Smiri se brate moj po krvi. Shvatićeš kada vreme za to dođe.
Do tada, proveri pvt. :)

RADE pomozi im! Dobar si uvek bio! Budi i večeras! Prinosim žrtvu :radi dvajes sklekova:

imate li vi i jedan dokaz da postoji bog?...samo jedan?

RADE LACKOVIĆ!

Da li običan čovek može da masturbira samo levi stopalom? Naravno da ne... RADE JE TO RADIO, i on je jedini i samodokazani vozdignutovazneseni BOG!

zapravo Sale je u pravu..dokazi da je Alah bog ili bilo ko drugi su u istom broju kao dokazi da je Rade Lackovic bog,realno

zapravo Sale je u pravu..dokazi da je Alah bog ili bilo ko drugi su u istom broju kao dokazi da je Rade Lackovic bog,realno

ALO BRE RADE LACKOVIC JESTE BOGOTAC!
Rade oprosti joj ne zna sta prica!!!

ma o kakvom kurcevom dijalogu ti jebeno pricas?! ja ti govorim da zacepis jebene zvale zato sto smrdljivo nisi upravu i tu seres kao neki hriscanin ajde molim te idi se obesi! te religije su sve sekte a ja ne verujem ni da postoji bog ni da postoji neka veca sila...ako mislis da ce ti alah nesto pomoci idi skoci s litice i vici alase pomozi mi i nas kako ce njega boleti kita sto ti skaces s litice?! e ovako da ti kazem to sto ti mislis da ako govoris da je islim neki kurac e brate nije...nije ni jedna religija pravi put...religija pomaze ljudima da se nose sa sobom jer su jebeno nejaki da idu kroz zivot onako kako oce nego moraju da se pridrzavaju ne pisanih pravila kojih i bez laznih uverenja mogu da se pridrzavaju...sve religije ti govore da budes fin prema ostalima i da postujes duge ma kolko god oni to ne zasluzili ali ipak svi vi jebeno to ne radite i umesto da se pridrzavate religije vi je skrnavite i jebete joj kevu tako da je satanizam jos i najbolja religija i sad vise odjebi od islama posto nemas blage sta je islam i nemoj mi pisati kilometarske poruke o kuranu i ostalim pizdama materinim jer zaista neam nameru da citam 500 reci koje se svode na jedno te isto -.-

Decxko, idi na noćnu liturgiju. Ovde su svi sektaši, jevreji, mormoni i jehovini svedoci. Nemoj da te vrbujemo.

Ja kad pokažem Kurana, dokažem svakoj ženski postojanje samo jednog Boga! ;)

princess-zlo

zapravo Sale je u pravu..dokazi da je Alah bog ili bilo ko drugi su u istom broju kao dokazi da je Rade Lackovic bog,realno

Radi tvoje bezbednosti molio bih te da ne lupaš ovakve gluposti. Rade je dokazani bog i bolje ti je da se samokazniš i da se pomoliš da nebi osetila njego gnev.

Rade bre nije bog! Rade je Rade... U ime Oca Radova, i Mala Sina Radova i Gospodina Radova, RAMIN!

Rade je sveprožimajuća supstancija. Sva materija i sva energija. To ti je Rade!

PRVA RADETOVA ZAPOVEST!

Ja imam pitanje ako je covek nastao evolucijom od majmuna zasto se ta evolucija ne nastavlja i dalje pogotovo sada sa svom tehnologijom

mikiduki,evolucija traje milionima godina...pitanje ti je mnogo glupo 0.0

Kad vidim ovakve kao sto je mikiduki pocnem da sumnjam u evoluciju...

princess-zlo

imate li vi i jedan dokaz da postoji bog?...samo jedan?

Najbolji dokaz su porno ilmovi: kada lik teslači đevojku u tim filmićima, ona sva srećna stenje: "oh, God, oh yes, yeah fuck me hard, ooooooh Gooood!" - te prema tome, Bog postoji, lololo.

Nego, zanimljivo je da o "Intelektualnoj raspravi" govori "lik" koji koristi fraze tipa: "zakolji se", "obesise se" i tako dalje. Još je žešće da o nečijem neznanju piše lik koji je generalno nepismen i čije rečenice imaju više grešaka od đaka prvaka koji je tek počeo da uči azbuku.

@ZycloN brate ,ja to samo zelim da vama pomognem jer ne znam kako mozete da zivite a da budete tak retardirani ? jedini izlaz za vas je samoubistvo i nista vise vam ne moze pomoci,bog se nece naljutiti ,jer ga nema...

Dobar dan. Dosao i ja malo da se ukljucim u rasparvu.......
Ajmo da stignemo do 1000 komentara.....
:D :p

I samo bih zamolio sve "vernike", pa i nevernike (manda oni manje to rade), da ako nemate nista pametno da kazete bolje da cutite, dosta mi je vise tuh vasih fraza. I da li ste hriscani, muslimani, satanisti isto ti je svi koristite iste te fraze na isti nacin objasnjavate svoju veru, a to smo videli jedno 200 puta do sada.....

ŽIVIO ALOJZIJE STEPINAC BLAŽENI! Svi putevi vode u Rim, krenite tim putem ud digni efficiamur promissionibus Christi! Salve regina omnia! ZAJEDNO U KRISTU!

da.......
rekao sm da kazete nes pametno, a ne daswe proseravate tu......
toliko o tome.....

nego ,zna li neko ovde od vernika ,sta posle u raju,sta u paklu ,gde zivotinje idu,da ne pominjem greske iz biblije...
ko mi objasni STA JE DOBRO ,A STA ZLO .. pobedio je
jedini argument vam je neka greska u kucanju ? da ludi ste zato sto ne mozete da opravdate ono u sta verujete,jer duboko u sebi znate da je sranje..
zna li ko od vas hriscana,da ne bi smeli da slavite rodj,jer tako obelezavate ovaj zemaljski zivot(koji je po vama nebitan,a jedino to imamo ..) vec treba da se slavi smrt ,kao pocetak novog zovota gore,gde je naravno bolje lepse,sve imate.. da.. zvuci veoma realno

Какве су ово пичке материне овде? Да вам објасним неке стварчице везане за тог вашег Бога, ил' како га већ зовете..
Џабе дрвите курац сви овде, кад су ова прозивања преко нета равна јебању Адријане Лиме и Еве Мендес у пару. Значи, го курац, нећете јебати.

2. Даље, сканк? Сканк је врх. Надувајте се к'о наши кошаркаши пред текму са Папуом новом Гвинејом и нећете имати проблема. Значи, сролаш, пирнеш и уживаш. Не расправљаш се о Боговима и Аласима, него седиш и уживаш.

Даље, вутра? Нема неке добре у последње време, стога саветујем ставку под редним бројем 2.

Даље, дефиниција. Нисам оценио, можда и јесам, немам појма. Уместо што се препирете, напишите неку добру дефиницију. Мош и неку што се коси са реченицама из ове дефке, па онда кажеш све што имаш кроз нешто конструктивно и паметно.

И за крај

Jowan
kazete nes

Преферирам еспресо, са мало хладног млека.

To i ja kazem....
Ali ironija je da je postojanje boga najbolje branio Agnostik koji ni sam ne veruje u boga.....
Ja ne znam kako vas nije sramota da cak i o koji ne veruje ima bolj argumente koji su naravno 0 za argumente protiv, ali je covek postavio neka logicna pitanja, a vi "vernici" jednu istu pricu (izvinjavam se ne jednu istu pricu, nego jednu istu recenicu) pricate vec tri dana, koja uzgred veze sa vezom nema...
Milim ako vam je argiment moj deda je bio pravoslavac pa sam i ja i tako te gluposti onda OK imam samo da kazem IQ na nivou.....

Raj i pakao nisu realna mesta u prostoru i vremenu, već su transcendentni. Što znači da raj nije "gore", kao što ni pakao nije "dole". Dobro je jedno Apsolutno dobro, Bog, koji je dobar po sebi i ni po čemu drugom, sve što je dobro, dobro je zato što participira u vrhovnom Dobru. Zlo je odsustvo dobra i ništa više. Mi hrišćani ne mrzimo život, smatramo čoveka božjom slikom, a izraz za to je "psyche" ili duša, koji opet ima značenje čovek koji se snalazi kroz život, koji živi racionalno. Ljubav prema Bogu je racionalna stvar, jer je čovekov um ono što sudeluje u božanskom. Zato čovek zna kada da čini dobro, jer on ima racio koji usmerava njegovo htenje ka valjanom i ispravnom delanju. Iako taj čovekov delatni um nastavlja da živi posle raspada tela, jer je on sličniji onom božanskom više nego išta u prirodu, ne znači da treba zapostavljati ovozemaljski život, živeti u skladu sa moralnim normama, osnovati porodicu, imati prijatelje i slično.

@Букснетина™
Brate to za taj ekspreso je pametnije od svega sto su do sada "vernici" rekli i mozda bih kazao, da je argument mnogo jaci od svih njihovih i da mnogo bolje dokazuje postojanje boga.....

Nista nije dobro i nista nije lose, a opet sve je dobro i sve je lose.......
To zavisi samo sa koje tacke gledista posmatras stvari i svaki covek treba da ima SVOJ sopstveni osecaj za to, a ne neki nametnuti od strane crkve. I ucene ako ne radis kao mi (opet greska jer oni uopste ne rade to sto su propisali, ne bog nego ONI, a pre bi se reklo kako su vam rekli da se ponasate) do je slo i ides u pakao gde ces vecno goreti......

Evo ti jedan od dokaza: Šta je sve uzrokovalo da biće jeste? Pod biće podrazumevam sve što postoji. Šta to čini svaku stvar da jeste, a ne da nije? Kako je ceo univerzum ovako skladno organizovan? To što postoji kamenje, ne znači da se Notr Dam sam od sebe izgradio.

Univerzum nije skladno organizovan naime da jeste postojao bi zauveka ali posto nije tj. postoji mnogo vise energije nego materije on ce se siriti sve brze i brze dok sve ne nestane, dok se sub-atomske cestice nerazdvoje jedna od druge i nakraju nece postojati nista.

@Warner von Latinsche
npr ja i ti zelimo istu stvar i jedini nacin da ja dobijem to je da tebe ubijem ,ja sam zao? ti si dobar?
da li je zlo kad lav zakolje antilopu ,da bi sam dobio ono sto zeli,hranu?

Nista nije dobro i nista nije lose, a opet sve je dobro i sve je lose.......
To zavisi samo sa koje tacke gledista posmatras stvari i svaki covek treba da ima SVOJ sopstveni osecaj za to,

Da li to znači da je neki serijski ubica sa pogolemim moralnim relativizmom i pomućenom pojmu dobra imao pravo kad je rekao da je dobro ubiti? Ne bih se u to kladio. Ti ne razumeš koncept pakla. To nije neko mesto pod zemljom gde se krčkaš u đavoljem kazanu, već je pakao gde i raj, samo duše koje su bile grešne to isto mesto poimaju kao pakao, dok je dobrim ljudima to raj i mučenje. Čovek je prepušten svojoj samovolji i ima pravo i da greši, kao što ima pravo i da mu bude oprošteno ako se pokaje.

citira cu Gargizma...
"npr ja i ti zelimo istu stvar i jedini nacin da ja dobijem to je da tebe ubijem ,ja sam zao? ti si dobar?
da li je zlo kad lav zakolje antilopu ,da bi sam dobio ono sto zeli,hranu?"

npr ja i ti zelimo istu stvar i jedini nacin da ja dobijem to je da tebe ubijem ,ja sam zao? ti si dobar?

Da.

da li je zlo kad lav zakolje antilopu ,da bi sam dobio ono sto zeli,hranu?

Nije zlo, jer životinja ne može da bude ni dobra ni zla, jer nema um i nije sposobna za moralno promišljanje.

Sposobne su i te kako:
1.Grbavi kitovi se na mnogo vise nacina sporazumevaju u odnsu na ljude...
2.Delfini su mozda i inteligentniji od nas imaju sve odlike coveka.

Jedina razlika izmedju nas i ostalih zivotinja je jebeni palac (mislim na ruci), sto mi svoju inteligenciju mozemo da iskoristimo tako sto cemo rukama napraviti sve sto pozelimo, ali oni mogu da budu 10 puta inteligentniji ali nista od toga nece napraviti sa perajima.....

Sposobne su i te kako:
1.Grbavi kitovi se na mnogo vise nacina sporazumevaju u odnsu na ljude...
2.Delfini su mozda i inteligentniji od nas imaju sve odlike coveka.

Jedina razlika izmedju nas i ostalih zivotinja je jebeni palac (mislim na ruci), sto mi svoju inteligenciju mozemo da iskoristimo tako sto cemo rukama napraviti sve sto pozelimo, ali oni mogu da budu 10 puta inteligentniji ali nista od toga nece napraviti sa perajima.....

E onda idi ubeđuj grbave kitove da nema Boga, jer biologiju, vidim, ne znaš, a argumenti su ti preglupi.

Evolucija nas je dovela do ovoga sto smo sad, a ne bog.....
Shvati te to vec jednom...

Jovane čitao sam tvoje postove i mogu ti reći da si zvanično čovek koji najviše lupa na Vukajliji.
Grbavi kitovi su sposobni da razmišljaju i imaju moralne dileme.....šta je dobro, šta je zlo.....au dečko....i delfini....au dečko...
Ti si samo jedan kontraš koji će napisati bilo šta samo da bi kontrirao i ništa više od toga.
Ti čak nisi ni ateista ti si samo kontraš.

Ljudi kad nes neznaju kazu to je bog, tako je Zevs bacao munje, Posejdon upravljao poplavama i njima su se molili da se to nedesi.
Tako je i vas bog stvorio coveka isada se molite da ga ne unisti, jer ste mali obicni, ograniceni ljudi koji ne razmisljaju svojom glavom, nemaju svoje misljenje, vec su prihvatili tudje koji je to svoje misljenje izrekao samo da bi vama upravljao.....

Jowane, nauči SRPSKI JEZIK i PRAVOPIS istog, pa tek onda nekome pokušaj nešo da objasniš.

Apsolutno je nebitno da li neko veruje ili ne veruje u nešto, prvo i najosnovnije je da bude dobar čovek. Mada, nije zgoreg i a zna kako da se izražava i kako prezentuje svoje stavove i mišljenja.

Evolucija nas je dovela do ovoga sto smo sad, a ne bog.....
Shvati te to vec jednom...

Ja sam uveren da je teorija evolucije tačna.

Ljudi kad nes neznaju kazu to je bog, tako je Zevs bacao munje, Posejdon upravljao poplavama i njima su se molili da se to nedesi.
Tako je i vas bog stvorio coveka isada se molite da ga ne unisti, jer ste mali obicni, ograniceni ljudi koji ne razmisljaju svojom glavom, nemaju svoje misljenje, vec su prihvatili tudje koji je to svoje misljenje izrekao samo da bi vama upravljao.....

A vidim ne znaš ni pravopis. Mislim da baš ti ne razmišljaš svojom glavom, već imaš stavove jednog Ričarda Dokinsa, koji je, iako vrhunski biolog i ekspert za evoluciju, jedno britansko arogantno govno koje ne zna ništa o religiji.

mozete da definisete DOBRO ,ZLO do sutra ako hocete,ali DOBRO ne postoji ,kao i ZLO ,nista od toga nije stvarno
kad smo jos bili majmuni na drvetu da li je za nas postojalo DOBRO i ZLO
i sad za danasnje zivotinje ,postoji li DOBRO ili ZLO ,naravno da ne postoji ,zato sto su samo zivotinje,i mi smo samo zivotinje,nije nas neki tamo bog napravio prema svom liku ,nije mi smo jednostavno razvoj materije,prvo su bili formirani atomi vodonika ,pa helijuma ,pa svi elementi potrebni za zivot i na kraju i sam zivot,ne znam to ,i nije bitno,bitno je da je sad ta materija svesna svog postojanja ,i to bi bilo logicno,ali hriscanstvo ,budizam ,sajentologija ,satanizam,islam ,ateizam ,agnosticizam WTF?,zasto ne mozete da prihvatite da zivot je samo razvoj materije i nista drugo,nema nekih "uzvisenih" razloga ni bilo kakvih andjela i demona,nista ne utice na nas zivot,ni jebene zvezde ni bog ni djavo ,samo mi I NIKO DRUGI!

za delfine sam mislio da oni upraznjavaju sex samo radi razmnosavanja kao vecina zivotinja vec i iz zadovoljsta kao mi ljudi....
Nisam lepo napisao sry

E moj Jovane.

Dobro je kontraš. Svaka ti čast.
Iskreno, čitao sam tvoje postove a dovoljno je bilo samo jedan pročitati da vidim o čemu se radi kod tebe. Nisi preterano inteligentan, iako misliš da jesi, neiskusan si potpuno u životnim pitanjima i to svoje "znanje" koje misliš da poseduješ i to tvoje mišljenje su sve one klasične rečenice ateista i ništa novo a ništa i pametno ti nisi napisao. Ni ti ne razmišljaš svojom glavom nego kao papagaj ponavljaš nešto što si negde pročitao jer ovi tvoji "argumenti" su napisani milijardu puta.
Dečko, nemaš ti pojma.

Argument TI NEMAS POJMA sam cuo samo sto on predstavlja ocajnicki pokusaj da dokazes svoje tvrdnje jer ti nista drugo nije ostalo.......

nista ne utice na nas zivot,ni jebene zvezde ni bog ni djavo ,samo mi I NIKO DRUGI!

Polomiš ruku, ona zaraste i čim predstoji promena vremenskih prilika, lomnjeno mesto te zažiga samo tako.

Pokušaj meteropatama da kažeš da ništa ne utiče na njih.

Verujte u Moldera, Foks mu je ime. On je vid'o male zelene i veruje u njih. Zato, verujte i vi.

sam cuo 1000 puta* to sam hteo da napisem

Aj još jedna liturđija:

Oj Rade molim ti se, pomogni ovim nevernicima, pomogni i ovima što veruju u pogrešne
Zapuši im usta jabukom, nek ćute malo, kasnije nek jedu jagnjetinu i piju špricer
Sačuvaj ih od poriva prozivanja, jer su u tome samo i dobriiiiiiiiiiii
Ustvari misle da su dobri, a zna se ko je jedini na svetu dobar Radeeeeeeeeeee
U ime Oca Radova, i Mlada Sina Radova i Gospidina Rada, RAMIN!

Apsolutno je nebitno da li neko veruje ili ne veruje u nešto, prvo i najosnovnije je da bude dobar čovek.

Što reče Zyclon.
A to Jovane što ti pišeš da su ljudi koji veruju u Boga glupi i ograničeni je jedna od najglupljih izjava svih vremena jer to nije merilo inteligencije.
Ima pametnih ljudi koji veruju u Boga, ima pametnih koji ne veruju.
To je potpuno svejedno.
E da...ti ne spadaš u pametne odmah da ti kažem.

brate ,moral je jedino razvijen ,da bi opstalo ljudsko drustvo ,jer kako bi drugacije moglo da postoji drustvo kad biu svi bili nemoralni,kad niko ne bi imao savest i tako to

@Warner von Latinsche cek brate umirem od smeha vec 10 min zbog ovog:Nije zlo, jer životinja ne može da bude ni dobra ni zla, jer nema um i nije sposobna za moralno promišljanje.
,objasnio sam ti ulogu morala,a da zivotinja nema um ,e stvarno si ga opalio postenski :P :P

U MOLDERA FOKSA VERUJEMO MI, JER ON ZNA DA ĆE NAS INVEJDOVATI MALI MASLINASTO-ZELENI!!!

Pređite na Islam, imamo tulumbe.

Ne kazem da ako veruju da su glupi vec ako SLEPO veruju svemo sto crkva kaze, zbog tih za koje ja kazem da su glupi su se vodili krstaski ratovi, a sada i ovaj Dzihad....
Verovao ili ne covek mora barem povremeno da razmisli svojom glavom o svemo sto mu drugi kazu a ne slepo da veruje

@ZycloN idi jedi govna negde drugde,ovde samo vernci jedu svoja govna -nista zanimljivo ,ipak to rade vec 2000 god

VIVA_LA_GARGIZAM

@ZycloN idi jedi govna negde drugde,ovde samo vernci jedu svoja govna -nista zanimljivo ,ipak to rade vec 2000 god

Pošto si glup k'o tocilo, da ti objasnim par stvari:
- prvo, ja nisam vernik u smislu da sam religionista; verujem u nešto samo zbog sebe i na način na koji ja želim da verujem;
- drugo - ti i tvoje džukačko-prostačko ponašanje nisu pokazatelj intelektualne superiornosti, već pokazatelji idiotizma;
- treće - da imaš bilo šta pametno da kažeš, ti bi napisao neku definiciju;
- četvrto - da si zaista antiteista, boleo bi te tukson da li neko veruje ili ne veruje;
- peto - već ti je bio banovan jedan nalog, a biće ti banovan i ovaj zbog tog poganog jezika koji koristiš.

I mudonjo, svoje izražavanje zadrži za one koji te nisu vaspitali kako treba, prostaku neotesani.

@Warner von Latinsche cek brate umirem od smeha vec 10 min zbog ovog:Nije zlo, jer životinja ne može da bude ni dobra ni zla, jer nema um i nije sposobna za moralno promišljanje.
,objasnio sam ti ulogu morala,a da zivotinja nema um ,e stvarno si ga opalio postenski :P :P

Kao prvo, ne budi bezobrazan. Životinja nema um, a pod um mislim na samosvest. Životinja ima mozak i može da razmišlja donekle, ali samo koliko joj instinkt nalaže, jer životinje nisu racionalna bića, izuzev čoveka. Ulogu morala objasnio nisi, jer ni sam ne znaš šta je to, što si već pokazao. Životinja ne može da bude moralno biće, da li ti opravdavaš ubijanje medveda koji je ubio čoveka, jer je osetio da mu ugrožava egzistenciju?

Ljudi kad nes neznaju

Ау бокте... Опет ти са несом.. ПРАВДА ЗА ЕСПРЕСО!!!!!!!!!!!!

Желим да похвалим разумне учеснике ове расправе, задњих пар сати су ме и развеселили (Раде Лацковић Бог, мислим стварно....сузе на очима сатима...) и заинтригирали (Квази Секташ и Муслиман, било је задовољство пратити њихово троловање) и за крај, све добре људе свих вера! И невера :)

moral postoji samo da bi drustvo kao drustvo prezivelo,jer vidis sad kako je u svetu kad je manji broj nemoralnih ljudi od broja moralnih,ipak hriscana ima 2 milijarde,nego zamisli da su svi u svetu nemoralni ,kako bi to drustvo bilo - to je jedina uloga morala:opstanak drustva,

I tufahije i čaja! Imamo i prvoklasnog hašiša! Hašiša kolko oćeš!! Pređite na Islam, nećete se pokajati.

@Warner von Latinsche
Samosvest postoji kod mnogih zivotinja (pritom ne mislim na zabe, gusstere vec na zivotinje evolutivno blize nama tj. mnogi covekoliki majmuni), samo sto kod njih to nije toliko izrazeno. Sto se tice uma mi jesmo na vrhu evolucije, trenutno (videcemo u sta cemo mi da evoluiramo), to ne sporim ali ima i zivotinja koji osecaju samosvest.....

@Sejiduna Ibn Sabah
Drugi Muhamed....
Osnuj care svoju veru kad vec imas takvu mogucnost ubedjivanja ljudi......
Pa lepo ti da upravljas njima a ne oni tobom....
:D

@Warner von Latinsche
Samosvest postoji kod mnogih zivotinja (pritom ne mislim na zabe, gusstere vec na zivotinje evolutivno blize nama tj. mnogi covekoliki majmuni), samo sto kod njih to nije toliko izrazeno. Sto se tice uma mi jesmo na vrhu evolucije, trenutno (videcemo u sta cemo mi da evoluiramo), to ne sporim ali ima i zivotinja koji osecaju samosvest.....

Nemaju samosvest, a ni mišljenje, jer je za samosvest i mišljenje preduslov da imaš sposobnost govora. Ne blamiraj se više ako nemaš šta pametno reći, ponavljaš se već 5. put.

Brate nacin govora je nas nacin sporazumevanja izmedju jedne vrste, zivotinje se sporazumevaju na druge nacine koji su neki npr. kod grbavih kitova mnogo slozeniji

pa cak i pcele koje su insekti i time sto se evolucije tice u pri dnu lestvice ipak se sporazumevaju pokretima tela.....
Mada realno da sisari imaju najnaprednije nacine komunikacije alo ovo ti je primer da nemora samo govor da bude sredstvo sporazumevanja......
A i samosvest se neopravdava bogom vec evolucijom i da samosvest i um nije toliko izrazemo kod nas bog ne bi ni postojao
NIJE BOG STVORIO LJUDE VEC LJUDI BOGA!!!

IDEMO DO BROJA ZVIJERI!

WAKAN TANKA, VELIKI DUŠE, POKAŽI IM SVJETLOST ZVIJEZDA, MIRIS RAVNICE, ŽVUK CVRČKA, SNAGU BIZNA, MUDROST LISICE. POKAŽI IM DA TVOJ DUH PROŽIMA SVE ŠTO POSTOJI! DA SMO JEDNO U TEBI!

E ajde brate......
Bila je dobra i zanimljiva rasprava do sada, do kada se ti nisi ukljucio......
Kazi nes ko ovi ljudi, mada i oni vise napadaju ali nema veze one fore: "Ti nemas pojma" ali ipak su genijalci u odnosu na sve vas do sada koji ste ovo komentarisali iz tbora vernika.....

@Jowan

Ne blamiraj se više ako nemaš šta pametno reći

da.....
Ovo do sada vamo vase je bilo veoma inteligentno na nivou IQ 25 mozda eventualno 50 u vrh glave....
I eto vidis opet to napadanje kad nemas vise argumenata najbolje napadni protivnika....
A da ti dam adresu i neki pitolj mozda bi na taj nacin pobedio......

Nemoj previse da se tripujes kada sam mislio da si inteligentan mislio sam u odnosu na ove ostale debile, a ne u odnosu na prosecnu ljudski inteligenciju.....

ateisti,cudna sorta,jednako u zabludi koliko i ostali vernici,jer i oni veruju u nesto,veruju da bog ne postoji,zasto ljudi ne mogu jednostavno da ostave "boga" na miru i da zive svoje zivote,bez ikakvuh pravila iz neke knjige stare 2000 god. ,zasto?
ja kazem ,najbolja stvar koju bi ljudska rasa ,mogla da uradi ,je da ubije boga,ne bukvalno naravno zato sto ne mozes ubiti nista ,mislim da treba da ga se odrekne,da vise ne razmislja o njemu,da vise ne veruje u njega....
ja ne verujem u boga,ali ne kao ateisti ,ja zasigurno znam da on ne postoji,a i da postoji sigurno ne bi bio ovakav kakvim ga prikazuju danasnje religije...
da postoji ja bih ga ignorisao,ali ne postoji!
ako ima nesto sto je svemoguce u ovom univerzumu,to su ljudi ,to smo mi,mi mozemo sve! ne bog,bog je samo produkt nase maste,verujte u sebe,ostavite tog zamisljenog boga na miru,ja razumem da ljudi ostaju u religijama u kojim su njihovi prijatelji,rodbina ,cela drzava,samo da bi se osecali sigurno,kao da pripadaju negde,ali oni to ne shvataju.. i to je najtuzniji deo,ako cete da mislite kao i onih milion pre vas ,gde je napredak!?
onda sve to postaje jos gore,kad ljudi pocnu da menjaju svoj zivot u potpunosti samo da bi udovoljili "BOGU" !,ne rade ono sto zele ,ostavljaju svoje snove ,ne , oni zauvek ubijaju svoje snove samo zbog boga ,da bi bili u raju ali ne znaju da je raj ovde,ovde je i pakao,svet je onakav kakav ga mi vidimo!,zasto se zamajavaju sa necim sto se nikad ne moze dokazati ni opovrgnuti ,a ipak svi veruju u to, kad je zivot OVDE ,zivot je SAD ,posle zivota NEMA....

Kazi nes ko ovi ljudi, mada i oni vise napadaju ali nema veze one fore: "Ti nemas pojma" ali ipak su genijalci u odnosu na sve vas do sada koji ste ovo komentarisali iz tbora vernika.....

ne mogu da vjerujem da si takav nemač pojma. I nevjernik pride.

Islaaaaaaaaaaaam, gde je pobornik islama????? Dzenet, ovo ono!

Pogledaj predhodni komentar isti slucaj.....

DarwinLord

Islaaaaaaaaaaaam, gde je pobornik islama????? Dzenet, ovo ono!

Evo me, tu sam sledbeniče! Počuo sam tvoj vapaj za istinom! Pitaj šta te interesuje.

selam alejkum grbavi kitovi mubarek olsun

ahhahahahah umirem koji trol koje jebanje ahahahah majko mila

Koja runda je sada? 5., 6.?
Iz mog ugla zasad i zanavek će biti nerešeno.
Mrzi me da pišem, jer sam preko fona, tako da nećete čuti još argumenata od mene. Samo ponavljam.
Religija je kurac, VP je kurac, makro evolucija je kurac.
Smešne su mi ove, zadrte ateiste više nego vernici. Pljuju po vernicima zbog toga što VERUJU, a isto tako i oni veruju u teorije koje nisu dokazane nego postoje samo logičke implikacije na njih. Ne zaboravite, logično nije uvek tačno.
Ne možemo mi, pa i da smo najsavršenija bića u kosmosu, znati odgovore na neke stvari.
Samo možemo, nagađati, verovati, nagađati, verovati i tako u krug.
Živeo agnosticizam. :pederski smajli:

Sve je to lepo, ali Dokinsu mozete samo da se sagnete jer je lik kraljina! Skoro kao Rade Lackovic...

POKORITE SE ALAHU!

Alah je olicenje zla, jedini bog je Rade Lackovic!!!

Rade nije Bog! Rade je Rade! A Bog je Rade za nevernike! Jel to jasno?

@miniGunner94
Samo reci koja od teorija koje sam ja kazao nije dokazana i sutra ti pisem tri strane u google docs o njoj i dokaze da je tacna.....
OK????

najviše intrigira činjenica da pojedinci ovde još uvek veruju u eKspreso.

Oj, poborniku Muhameda, pogresno si me razumeo, meni ne treba prosvetljenje Islama, jer ko u mraku svetlost trazi, oslepece! Meni samo dusa pati za inteligentim sagovornikom, a tuzno je sto se moze razumno razgovarati sa religioznim ljudima, dok ateisti(u vecini) pokazuju fanatizam ravan inkviziciji!
Stoga, mani se dzeneta, i pricaj, jel te slusa onih 13 hurija? :D

Jowan objašnjava! Jowan je pametan on je čitao Zodijak, Kule i stražare, Tarabiće... Jowan jebe!

Поклоните се Крому, сам Конан је доказ његовог постојања!

Imaš objašnjenje, ne dokaz. A kad malo bolje razmisliš: ispade da je ameba (da bi preživela) evoluirala u čoveka. I dan danas amebe postoje, tako da imaju uslove za život i nema smisla da su evoluirale.
I veliki prasak, sve i da se dogodio, nije dokaz da je to nacin na koji je svet nastao.
Šta je bilo pre njega?

Evolucija se ne dogadja uvek da bi preziveo, vec da bi se p\bolje prilagdio uslovima za zivot, da bi se lakse brani od grabljivaca....
A koliko vidim posto je ameba evoluirala, cini mi se da se mi bolje snalazimo...

odg za VP...
Pre njega nije postojao prostor vreme...
Mada se smatra (evo sad kazem smatra, a ne dokazano posto nije ) da postoje i drugi svemiri..
I ko sto sam vec napisao da se dogadja skoro svaki cas (svaki cas, u svemirskim razmerama).

A zasto smo mi koji kurac izgradili komijuter, kuce itd. I sve to kada smo imali hrane (mogli smo da lovimo, imali pecine) zasto smo napredovali sta ce nam to kada smo i onako mogli da opstanemo?????
Evolucija predstavlja napredak ne uvek iz nuzde, samo kada je iz nusde desava se brze....

Ja jesam pristalica evolucije, al nisam izgradio kompjuter. Trololo

Da...
Greska.....
Jbg i najbolji grese......

nije greska,to nije prirodna evolucija ,to je nasa verzija evolucije :D

Pa nije greska, sve je tacno, samo sam trenao da napisem "napravili kompijuter i izgradili kuce".

Sta je sa ovim "vernicima", posakrivali se u rupe, vise nemaju ni jedan argument, kao da su ga nekad i imali, ali nema veze......

Evo ja branim svetu Kristovu veru, imaš neki problem. Zgrešio si mladi Jowane pokaj se i izrecituj 20 Svetih Marija i 15 Oče naš. Jasno???

jooooooooooooooooooooooj............................................................
Toliko o tome................
Ala je branis svaka cast!
Odbranio si je time sto si rekao: "pokaj se" i "zgresio si"........
Na to sam mislio kada sam rekao da nemaju nista da kazu.....
Bolje da si cutao ovo smo culi jedno 1000 puta.

A i sto 20 Svetih Marija i 15 Oče naš???
Ajde da si rekao neku molitvu gde se Isus pominje, jer ovo dvoje nisu nikakvi kurc, pa da mu i izrecitujem nesto, jer ipak je za svaku pohvalu kad covek uspe da zajebe toliko ljudi i to toliko dugo vremena da ostanu zajebani.

Jowane sine verujes li ti u uklete duse

Ja verujem samo u sebe.....
A uklete duse, mogu da mi puse.
Sad sam jos i pesnik :D

Mozes da se sprdas , ali bez obzira na to u sta verujes uklete duse postoje i javljaju se pod dejstvom nekih sila.Sve ono sto ti se dogadja u zivotu za sta kazes da je slucajno gresis,varas se.Sve se desava sa nekim razlogom pod dejstvom nekih sila ,ne kazem da su to putevi boziji,nego zalutale duse koje proganjaju ljude i ne sali se sa takvim stvarima jer se nikad ne zna ko je sledeci koji ce biti progonjen.

maleta ,ne seri

231
Posalji mu ono "Kill zour self" posto nym link ali bi mu i ja to poslao
A ovo je moja reakcija na procitani komentar
http://www.dodaj.rs/?2b/is/4SGBv6CR/images.jpg

Serem se na te duse. Evo otvoreno im kazem: "GET A LIFE." Sve sto se desava ja delom covek uradio, a delom je sve slucajnost. Gde su ti dokazi da postoje uklete duse? Da li ti ikad imao kontakt sa nekom? Pod dejstvom kakvih sila? Zasto proganjaju ljude? Cemu patetisanje sa svim ovim? Ajde dosta vise. Jedni su vernici, drugi ateisti. kraj. Nema sta da se prica vise, svako ima pravo na svoj izbor. steve out.

Maleta ovo je intelektualna rasprava, nisi ti dorasto tome.
A kad vec hoces da trolujes obrati se Kizu (http://vukajlija.com/recnik/autori/14155) da te poduci covek je profesionalac.

Maleta ipak sto es trolovanja tice ima nade ya tebe vidis jedan debil se upecao, samo vezbaj i uspeces.

ja mislim da su za sve krivi mravi... sve je to zavera! kao oni su mali ,oni nam nmg nista ali nije tako,oni sve kontrolisu a ne mi! mravii...

na koga ti mislis Jovane kad kazes debil, aj majke ti sad.

@StevaNN
Ali brate otvori oci duse su svuda oko nas, zar ne vidis. Ne budi sleep kod ociju. Jesi li ikada probao a ih dozivas ispred ogledala pa kad izadju, adrenalin pojuri polete po kuci. I samo od jednom nestane glava kokoske koju smo isekli pre tog obreda.

Shadowlurker? Yeah, I've seen him.

brate ,jebes ih sve ,mravi nas posmatraju,MRAVI SU MODERATORI na vukajliji , sve znaju,oni su svugde oko nas

Nije bitno. Ali ti moras da dozivis to duhovno putovanje kroz druge dimenzije. Ja Uklete duse svake subote sa jos par ljudi ponavljamo obred i nikom se nista nije desilo samo su se pa ljudi budili ujutru bez malog prsta na levoj ruci. A li za taj dozivljaj bi dao i celu ruku.
Mada su nesto u poslednje vreme su veoma izbirnjivi traze i ljudske zrtve. Najvie vole uvo kad ostavljas kokosiju glavu usput ostavis i uvo ljudsko naravno.

@231
I ja sam tako cuo. Moj daleki predak iz sedme dimenzie iz velikih vrata mi je rekao. Da je to plan, da nas puste da vide dokle cemo da se razvijemo i onda ce sce sive da nas pojedu. I Brate moras da definises. Nisu svi mravi samo oni zuti ovi ostali su poput crnaca, samo rade za njih ali su u sustini glupi. To mi je rekao daleki predak iz sedme dimenzie iz velikih vrata, naravno prilikom obreda prizivanja ukletih dusa.

to se zove astralna projekcija,mogucnost da napustis svoje telo i da lutas po svetu i tako to ,ali i tu ima mrava

- zbog ovolikog broja komentara ;)

To je istina,a nikad se ne zna kad ce se kome ukazati,pre ili kasnije to se dogodi svima samo svakome na drugaciji nacin.Ko zna kad je vas trenutak da se suocite sa njima ,duse su svuda oko nas nekad sa razlogom a nekad samo lutaju PAZITE SE DA NE ZALUTAJU I KOD VAS - sve je moguce

Mravi su svuda oko nas. Evo i sada dok kucamo ovo, oni nas posmaraju......
Evo napadaju me spasavajte se aaaaaaaaaaaaaaaaaaaasdsadasdasdsadaaaaaaaaczxcad

To je neopisiv dozivljaj kada prizoves druge duse i ostvaris komunikaciju sa njima

da sad prave jedan gang bang sa maticom i velikim svrsavanjem na kraju

Mravi verovatno svrsavaju na ovog JOWANA posto je rekao da ga napadaju

svrsavaju mu u uvo ,a tebi ce u cmarinu da udju pa ce tamo da se gang-bangisu ok?
sve ce na kraju da nas jebu aloooooooo

Nece to ce mozda tebi ako vec nisu

A to da ce sve da nas jebu nzm ali uglavnom ovog JOWANA IZGLEDA VEC UVELIKO JEBU

alo maleta idi drkaj na emu plz

Ja bolje trolovanje u zivotu nisam video, a nevinost sam izgubio na netu. Sve vam je jasno! Divim Vam se ljudi!!!

Ocemu ti to ,koji maleta

otkud znas da pricam tebi ... pricam nekom drugu sto prati ovu raspravu ... zato odjebi

Odjebi ti kretenu bolesni

jebali te mravi ! DA KURAC da

Ti pusis kurac
sad odgovori da

to jowan vise voli...

Slazem se iako nzm coveka ako ti tako kazes

joj ne seri ,nego
"You are not a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic matter as everyone else, and we are all a part of the same compost pile."

OVO NISAM JA NAPISAO NIKADA NISAM BIO U EGIPTU, ALI MORAM DA CITIRAM COVEKA:
"Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog. Nemoj imati drugih bogova uza me.
Ti se, inače, u davanju zapovesti obraćaš svom izabranom narodu, Jevrejima, i kažeš im da si ti njihov Bog itd. Sada, zbog čega mi ostali nismo uključeni, zašto si se obratio samo jednom narodu kao da mi ostali uopšte nismo važni. Proverio sam, ni mi Srbi, a ni ostali narodi u našoj okolini, nikada nismo bili u egipatskom ropstvu; čak nikada sa Egipćanima nismo imali bilo kakvih sukoba ili neprijateljstava. Takođe, proverio sam i kod svojih rođaka, koji se svi redom kunu da niko od naših predaka nije bio u egipatskom ropstvu.
Ej, bio sam JA u Egiptu, ali to nije bilo ropstvo. Otišao sam s porodicom, iskupao se, odmorio, uživao, a Egipćani su bili veoma prijatni i ljubazni prema meni. Čak me ti nisi ni izbavio iz Egipta, već je to učinio jedan pilot „Jat Airwaysa“ avionom „Boing 737“!"

Jowane izgradi crkvu na Kosovu i oprošteno ti je...

A izvinjavam se ko da mi oprosti kad taj sto oprasta ne postoji, to je samo laz.,.....

Jebo mamu, a Hegel i Dostojevski mislili da smo iz peska ustali. Hvala ti Jovane, ooo veliki...

Dostojevski je tajio da je musliman.

ovo je defka sa najvise komentara?

Oboren rekord u komentarisanju...

S razlogom. Mada je magija nestala, kako mi se cini.

Odlično! Šta je komentara, bokte lolo ++